Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

2016. gada Sargtorņa saturs

2016. gada Sargtorņa saturs

Norādīts žurnāla numurs, kurā raksts ievietots

BĪBELE

 • Kā Bībele ir nonākusi līdz mūsdienām Nr. 3

BĪBELE MAINA CILVĒKU DZĪVI

 • Es biju vardarbīgs un rūgtuma pilns (A. de la Fuente) Nr. 4

 • Es daudzreiz cietu neveiksmi (J. Mutke) Nr. 3

 • Tagad es spēju palīdzēt citiem (H. Korio) Nr. 1

 • Viens gads mierīgas un laimīgas dzīves (A. Brodžo) Nr. 2

DAŽĀDI

 • Cik lielu brīvību Roma bija piešķīrusi ebrejiem Jūdejā? Okt.

 • Dāvida cīņa ar Goliātu. Leģenda vai patiess notikums? Nr. 4

 • Hēroda templis Nr. 1

 • Kādu iemeslu dēļ jūdu reliģiskie vadītāji atļāva šķirties? Nr. 3

 • Kāpēc maltieši nodomāja, ka apustulis Pāvils ir slepkava? Nr. 1

 • ”Karš pieder tam Kungam” (Dāvids) Nr. 4

 • Kas ir Dieva valstība? Nr. 4

 • Kas notiek pēc nāves? Nr. 2

 • Kur meklēt mierinājumu? Nr. 4

 • Rakstu ruļļi Bībeles laikos Nr. 2

 • Tikai viens vārds, bet nozīmēja tik daudz! (”Meita”) Nov.

 • Vai ir iespējama pasaule bez vardarbības? Nr. 3

 • Vai ir iespējams, ka citam piederošā labības tīrumā kāds būtu sējis nezāles? Okt.

 • Vai ir iespējams pasaulē likvidēt nabadzību? Nr. 1

 • Vai ir nepieciešams piederēt pie kādas reliģijas? Nr. 3

 • Vai reliģija ir cilvēku izgudrojums? Nr. 3

 • Virspriesteri Bībeles Grieķu rakstos Nr. 2

 • Visnoderīgākā pārbaude (salīdzināt uzskatus ar to, kas teikts Bībelē) Nr. 3

DZĪVESSTĀSTI

 • Es mācījos no priekšzīmīgiem Dieva kalpiem (T. Makleins) Okt.

 • ”Esmu pielāgojies visdažādākajiem cilvēkiem” (D. Hopkinsons) Dec.

 • Jehova ir svētījis manu kalpošanu (K. Robisons) Febr.

 • Laime, ko esmu guvis dodot (R. Pārkins) Aug.

 • Mūķenes kļūst par īstām garīgām māsām (F. un A. Fernandesas) Apr.

JEHOVA

 • Jehovam ”rūp, kas ar jums notiek” Jūn.

 • ”Nebīsties, Es tev palīdzu!” Jūl.

 • Vai Dievs ir neizzināms? Nr. 1

JEHOVAS LIECINIEKI

 • Automašīna, ko pazina miljoniem cilvēku (Brazīlija) Febr.

 • ”Darbs ir liels” (ziedojumi) Nov.

 • ”Es varu redzēt augļus, kas sagādā slavu Jehovam” (Vācija, Pirmais pasaules karš) Aug.

 • Jehovas tauta ir labprātīga Ganā Jūl.

 • Jehovas tauta ir labprātīga Okeānijā Janv.

 • ”Kam ir uzticēts darbs” (kongress Sīdarpointā) Maijs

 • Ko var gūt, sekojot Jehovas vadībai (gadījumi) Sept.

 • ”Mostieties, valstības sludinātāji Lielbritānijā!” (1937. gads) Nov.

JĒZUS KRISTUS

 • Neparasta izturēšanās pret lepras slimniekiem Nr. 3

KRISTĪGA DZĪVE UN ĪPAŠĪBAS

 • Augstsirdīgi piedodiet Nr. 1

 • Centīsimies līdzināties praviešiem! Marts

 • Daudz vērtīgāks par zeltu (dievišķā gudrība) Aug.

 • Gudri izmantot iztēli Apr.

 • Īpašība, kas ir vērtīgāka par dimantiem (godīgums) Jūn.

 • Kalposim Jehovam ar prieku Febr.

 • Kāpēc būt godīgam? Nr. 2

 • Labās vēsts aizstāvēšana varas pārstāvju priekšā Sept.

 • Lēnprātība liecina par gudrību Dec.

 • Neraizējieties Nr. 2

 • Pārvarēt nedrošības sajūtu Nr. 2

 • Rīcība, kas liecina par gudrību Okt.

 • Sniegt palīdzību savā draudzē Marts

 • Vai ir vērts lūgt Dievu? Nr. 1

 • Vai jūsu sludināšana ir kā rasa? Apr.

LASĪTĀJU JAUTĀJUMI

 • Betzatas baseins ik pa laikam ”sāka viļņoties” (Jņ 5:7) Maijs

 • Divu nūju salikšana kopā (Ech 37) Jūl.

 • Kā var parādīt prieku, kad kāds tiek pieņemts atpakaļ draudzē? Maijs

 • Kad Dieva tauta atradās lielās Babilonas gūstā? Marts

 • Kāpēc roku mazgāšana tika uzskatīta par svarīgu jautājumu? (Mk 7:5) Aug.

 • Kas ir ”Dieva vārds”? (Ebr 4:12) Sept.

 • Svaidītie kristieši saņem ”ķīlu” un tiek ”apzīmogoti” (2Kr 1:21, 22) Apr.

 • Vai ir pieļaujams dot naudu vai kādu dāvanu valsts sektora darbiniekiem? Maijs

 • Vai Sātans Jēzu tiešā nozīmē aizveda uz templi? (Mt 4:5; Lk 4:9) Marts

 • Vīrs ar rakstāmajiem rīkiem un seši vīri, kam rokās ir ”graujamie ieroči” (Ech 9:2) Jūn.

STUDĒJAMIE RAKSTI

 • Aicināti no tumsas gaismā Nov.

 • Atbrīvošanās no viltus reliģijas Nov.

 • Augstsirdīgā labestībā mēs esam atbrīvoti Dec.

 • Būsim pateicīgi par Dieva augstsirdīgo labestību Jūl.

 • Būsim uzticīgi Jehovam Febr.

 • Cīnīsimies par Jehovas svētību Sept.

 • ”Ejiet un gatavojiet par mācekļiem visu tautu cilvēkus” Maijs

 • Garīga domāšana ved uz dzīvību un mieru Dec.

 • Gars liecina kopā ar mūsu garu Janv.

 • Gūsim pēc iespējas lielāku labumu no visa, ko Jehova mums ir sagādājis Maijs

 • Iespēja darboties kopā ar Dievu — prieka avots Janv.

 • ”Izturība lai darbojas līdz galam” Apr.

 • Jehova atalgo tos, kas viņu cītīgi meklē Dec.

 • Jehova vada savu tautu ceļā uz dzīvību Marts

 • Jaunieši, ko jūs varat darīt, lai būtu gatavi kristīties? Marts

 • Jaunieši, stipriniet ticību! Sept.

 • Jaunieši, vai jūs esat gatavi kristīties? Marts

 • Kā jūs pieņemat lēmumus personiskas dabas jautājumos? Maijs

 • Kā padarīt laulību sekmīgu Aug.

 • Kā un ar kādu nolūku ir iedibināta laulība Aug.

 • Kāpēc mums jābūt modriem? Jūl.

 • Kāpēc mums jāpulcējas kopā, lai pielūgtu Dievu? Apr.

 • ”Katru dienu iedrošiniet cits citu” Nov.

 • Ko mēs varam darīt, lai stiprinātu kristiešu draudzes vienotību? Marts

 • ”Lai brāļu mīlestība jūsu starpā nebeidzas!” Janv.

 • Lai Dieva ”neaprakstāmā dāvana” mūs skubina rīkoties! Janv.

 • Līdzināsimies Jehovas draugiem Febr.

 • Mācīsimies no uzticīgajiem Jehovas kalpiem Febr.

 • ”Mēs iesim ar jums kopā” Janv.

 • Mūsu Dievs Jehova ir ”viens Jehova”! Jūn.

 • ”Neaizmirstiet viesmīlību” Okt.

 • ”Nenolaid savas rokas bezspēcībā!” Sept.

 • Nepieļausim, ka citu trūkumi mums kļūtu par klupšanas akmeni Jūn.

 • Organizēti saskaņā ar Dieva iedvesmotajiem Rakstiem Nov.

 • Paliksim garīgi stipri, kalpojot svešvalodas teritorijā Okt.

 • Paliksim neitrāli sašķeltā pasaulē Apr.

 • Risināsim domstarpības ar mīlestību Maijs

 • Sludināsim labo vēsti par Jehovas augstsirdīgo labestību Jūl.

 • Stiprināsim ticību tam, uz ko ceram Okt.

 • Ticēsim Jehovas solījumiem Okt.

 • Ticība Dievam ļauj iegūt viņa labvēlību Apr.

 • Tieksimies pēc Dieva valstības, nevis pēc mantas Jūl.

 • Uzskatīsim Jehovu par mūsu veidotāju! Jūn.

 • Uzticiet visas savas raizes Jehovam Dec.

 • Vai Bībele joprojām maina jūsu dzīvi? Maijs

 • Vai jūs apzināties, cik svarīga ir garīgā izaugsme? Aug.

 • Vai jūs apzināties, cik svarīgi ir mācīt citus? Aug.

 • Vai jūs ļaujat, lai Jehova jūs veido? Jūn.

 • Vai mēs augstu vērtējam Jehovas iedvesmotos Rakstus? Nov.

 • Vai tas, kā mēs ģērbjamies, sagādā godu Dievam? Sept.

 • Vecāki, palīdziet bērniem iegūt ticību! Sept.

 • Viņu nosauca par ”Jehovas draugu” Febr.