”Novelciet veco cilvēku ar tā darbiem.” (KOL. 3:9.)

DZIESMAS: 121., 142.

1., 2. Kādi atzinīgi vārdi ir izteikti par Jehovas lieciniekiem?

DAUDZI cilvēki ir atzinīgi izteikušies par Jehovas liecinieku labajām īpašībām. Kādā grāmatā, ko sarakstījis Entons Gills, par mūsu brāļiem un māsām nacistiskajā Vācijā ir teikts: ”Pret Jehovas lieciniekiem nacisti vērsās ar īpašu naidu. [..] Jau 1939. gadā koncentrācijas nometnēs bija aptuveni 6000 Jehovas liecinieku.” Kā atzīmēts šajā grāmatā, mūsu brāļi un māsas apliecināja, ka ”uz viņiem var paļauties”, un saglabāja ”apbrīnas cienīgu nosvērtību”, ”vienotību un solidaritāti”, lai gan nacisti pret viņiem izturējās ļoti nežēlīgi.

2 Dieva kalpu labās īpašības ir pamanītas arī citur. Dienvidāfrikas Republikā vēl nesenā pagātnē dažādu rasu Jehovas liecinieki nedrīkstēja pulcēties kopā. Tāpēc 2011. gada 18. decembrī bija brīnišķīgi vērot 78 tūkstošus Jehovas liecinieku no dažādām rasēm, kuri bija sapulcējušies Johannesburgas lielākajā stadionā, lai kopā iedziļinātos Bībelē. Viņu vidū bija gan vietējie brāļi un māsas, gan delegāti no citām valstīm. Stadiona administrators par pasākuma apmeklētājiem izteicās: ”Man nekad šajā stadionā nav nācies redzēt cilvēkus, kas uzvedas tik  labi kā jūs. Jūs visi esat ģērbušies kārtīgi, un jūs tik lieliski uzkopāt stadionu! Bet, pats galvenais, starp jums nav nekādu rasu barjeru!”

3. Kāpēc mūsu brāļu saime ir tik īpaša?

3 Tātad pat cilvēki, kas nav Jehovas liecinieki, secina, ka mūsu brāļu saime ir īpaša. (1. Pēt. 5:9.) Bet kāpēc Jehovas tauta tik ļoti atšķiras no citiem cilvēkiem? Tāpēc, ka ikviens no mums ar Bībeles un svētā gara palīdzību visiem spēkiem pūlas ”novilkt veco cilvēku” un ”apvilkt jauno cilvēku”. (Kol. 3:9, 10.)

4. Kas ir apskatīts šajā rakstā, un kāpēc mums nopietni jāpārdomā šie jautājumi?

4 Tomēr nepietiek tikai ar to, ka mēs ”novelkam veco cilvēku”. Mums ir arī jādara viss, lai atstātu to pagātnē uz visiem laikiem. Šajā rakstā mēs apskatīsim, kā mēs varam ”novilkt veco cilvēku”, kāpēc tas ir jādara bez kavēšanās un kāpēc mēs varam būt pārliecināti, ka mums izdosies atbrīvoties arī no tādiem sliktiem ieradumiem, kas ir dziļi iesakņojušies. Tāpat noskaidrosim, kas ikvienam no mums, arī tiem, kas kalpo Jehovam jau daudzus gadus, ir jādara, lai mēs nekad neatgrieztos pie tā, ko esam atmetuši. Kāpēc mums par to jādomā? Tāpēc, ka daži diemžēl ir zaudējuši garīgo modrību un atgriezušies pie vecajiem paradumiem. Mums ir jāņem vērā Bībelē lasāmais brīdinājums: ”Kas domā, ka viņš stāv, lai uzmanās, ka nekrīt!” (1. Kor. 10:12.)

”NONĀVĒSIM” SEVĪ JEBKĀDU TIEKSMI UZ NETIKLĪBU

5. a) Kāpēc mums jātiek vaļā no sliktiem paradumiem, cik drīz vien iespējams? Paskaidrojiet. (Sk. attēlu raksta sākumā.) b) Kas pieder pie ”vecā cilvēka”, kā norādīts Kolosiešiem 3:5—9?

5 Ko jūs darītu, ja jūsu drēbes būtu kļuvušas netīras un, iespējams, pat nelabi ostu? Jūs tās novilktu, cik drīz vien iespējams! Tikpat izlēmīgi mums jārīkojas, paklausot norādījumam atbrīvoties no paradumiem, kas nav patīkami Dievam. Mums jāņem vērā apustuļa Pāvila padoms: ”To visu atmetiet.” Iesākumā aplūkosim, kā vairīties no tā, ko Pāvils pieminēja vispirms: no netiklības un netīrības. (Nolasīt Kolosiešiem 3:5—9.)

6., 7. a) Kā mums ir jārīkojas, lai atbrīvotos no vecās personības? b) Kāds bija Sakuras dzīvesveids, un kas viņai palīdzēja mainīties?

6 Netiklība. Bībelē izmantotais oriģinālvalodas vārds, kas tulkots ”netiklība”, attiecas uz dzimumattiecībām starp cilvēkiem, kurus nesaista likumīgas laulības saites, arī uz homoseksuālām attiecībām. Pāvils rakstīja, ka kristiešiem ”jānonāvē savos locekļos.. netiklība”. Pāvila lietotā tēlainā valoda palīdz saprast, ka ir jārīkojas ļoti izlēmīgi, lai sevī izskaustu sliktas vēlmes. Taču mēs neapšaubāmi varam būt uzvarētāji šajā cīņā pret grēcīgām tieksmēm.

7 Sakura *, kas dzīvo Japānā, jaunībā bija ļoti vientuļa un izjuta savā dzīvē lielu tukšumu. Lai mazinātu vientulības sajūtu, viņa jau 15 gadu vecumā iesaistījās seksuālās attiecībās un bieži mainīja partnerus. ”Man trīs reizes tika veikts aborts,” viņa ar nožēlu atceras. Sakura stāsta: ”Sākumā netikumīgās attiecības man deva zināmu drošības sajūtu. Es jutos vajadzīga un mīlēta. Bet, grimstot tajā visā arvien dziļāk, es sāku izjust arvien lielāku nedrošību.” Sakuras dzīvesveids nemainījās līdz 23 gadu vecumam, kad Jehovas liecinieki viņai sāka mācīt Bībeli. Bībeles patiesība dziļi ietekmēja viņas sirdi, un ar Jehovas palīdzību viņa pārtrauca netikumīgo dzīvesveidu. Viņu vairs nemocīja smaga vainas apziņa un svilinošs kauns par pagātnē izdarītajām  kļūdām. Tagad Sakura ir pioniere un viņa vairs nejūtas vientuļa. ”Es esmu laimīga, jo mani apņem Jehovas nemainīgā mīlestība,” atzīst mūsu japāņu māsa.

ATMETĪSIM NETĪRĪBU

8. Kāda rīcība mūs var padarīt no Dieva viedokļa netīrus?

8 Netīrība. Bībelē izmantotajam oriģinālvalodas vārdam, kas tulkots ”netīrība”, ir plaša nozīme, un tas attiecas ne vien uz grēkiem, kas saistīti ar netiklību, bet arī uz daudz ko citu, piemēram, uz smēķēšanu un nepiedienīgiem jokiem. (2. Kor. 7:1; Efes. 5:3, 4.) Šo vārdu var attiecināt arī uz tādu netīru rīcību, ko cilvēks, iespējams, dara vienatnē, piemēram, lasa seksuāli uzbudinošu literatūru vai skatās pornogrāfiju. Tas savukārt var cilvēku novest pie vēl kāda netīra paraduma — masturbācijas. (Kol. 3:5.) *

9. Kādas var būt sekas, ja cilvēks ļauj sevī iesakņoties ”baudkārei”?

9 Tie, kam ir izveidojies paradums skatīties pornogrāfiju, ļauj sevī iesakņoties ”baudkārei”. Tā cilvēks var kļūt atkarīgs no seksa. Kādā pētījumā ir noskaidrots, ka cilvēkiem, kas izjūt nepārvaramu tieksmi skatīties pornogrāfiju, parādās tādas pašas atkarības pazīmes kā alkoholiķiem un narkomāniem. Kādas vēl ir pornogrāfijas skatīšanās sekas? Mokošas kauna jūtas, pazeminātas darba spējas, problēmas ģimenes dzīvē, laulības iziršana un pat pašnāvība. Kāds vīrietis, kam jau gadu bija izdevies nepadoties savai agrākajai atkarībai no pornogrāfijas, stāstīja: ”Es beidzot esmu atguvis pašcieņu.”

10. Kā Ribeiru pārvarēja atkarību no pornogrāfijas?

10 Daudziem, kas agrāk ir skatījušies pornogrāfiju, ir nemitīgi jācīnās, lai neatgrieztos pie šī paraduma. Tomēr, kā apliecina brazīlieša Ribeiru pieredzētais, šajā cīņā ir iespējams uzvarēt. Viņš aizgāja no vecāku mājām jau pusaudža gados. Pēc kāda laika viņš sāka strādāt papīra pārstrādes uzņēmumā, kur viņam nācās saskarties ar pornogrāfiskiem materiāliem. Viņš atceras: ”Pamazām es kļuvu atkarīgs. Es jau biju nonācis tik tālu, ka nevarēju vien sagaidīt, kad sieviete, ar kuru dzīvoju, izies no mājas, lai es varētu atkal skatīties pornogrāfiju.” Kādu dienu savā darbavietā Ribeiru pārstrādei nodoto grāmatu kaudzē ieraudzīja grāmatu ar nosaukumu Ģimenes laimes noslēpums. Viņš izvilka to no kaudzes un sāka lasīt. Uzzinātais viņu pamudināja sākt mācīties Bībeli. Taču, lai atbrīvotos no sava apkaunojošā paraduma, viņam bija vajadzīgs ilgs laiks. Kas viņam palīdzēja? ”Lūdzot Dievu, pētot Bībeli un pārdomājot uzzināto, es arvien labāk izpratu, cik brīnišķīgas ir Dieva īpašības, un tā pamazām auga mana mīlestība pret Dievu. Šī mīlestība pakāpeniski kļuva spēcīgāka par manu kāri pēc pornogrāfijas.” Ar Bībeles un svētā gara palīdzību Ribeiru spēja ”novilkt veco cilvēku”. Viņš kristījās un tagad ir draudzes vecākais.

11. Kas palīdz neiekrist pornogrāfijas slazdā?

11 Pievērsīsim uzmanību, ka Ribeiru, lai uzvarētu savā cīņā, bija jādara kaut kas vairāk nekā tikai jāiedziļinās Bībelē. Bija vajadzīgs, lai Bībeles vēsts ietekmētu viņa sirdi. Viņam bija jāatvēl laiks lūgšanām un pārdomām, lai mīlestība pret Dievu kļūtu spēcīgāka par tieksmi pēc pornogrāfijas. Dziļa mīlestība pret Jehovu un naids pret ļaunumu ir tas, kas vislabāk var palīdzēt neiekrist pornogrāfijas slazdā. (Nolasīt Psalmu 97:10.)

 ATMETĪSIM NIKNUMU, NIEVAS UN MELUS

12. Kas Stīvenam palīdzēja atbrīvoties no agresivitātes?

12 Ātras dabas cilvēki dusmās un niknumā bieži vien pasaka daudz ko sliktu. Šādas emociju izpausmes neveicina labas attiecības ģimenē. Kāds austrālietis, vārdā Stīvens, par to, kāda bija viņa ģimenes dzīve, stāstīja: ”Es biju paradis rupji lamāties un nereti aizsvilos trakās dusmās pat par sīkumiem. Mēs ar sievu jau trīs reizes bijām sākuši dzīvot atsevišķi un visbeidzot iesniedzām dokumentus laulības šķiršanai.” Šajā laikā Jehovas liecinieki viņiem sāka mācīt Bībeli. Kad Stīvens sāka izmantot Bībeles principus, daudz kas mainījās. Viņš teica: ”Attiecības ģimenē krasi uzlabojās. Agrāk es biju kā bumba ar laika degli un es varēju ”uzsprāgt” jebkura visniecīgākā iemesla dēļ. Bet tagad es esmu kļuvis pēc dabas mierīgs.” Stīvens patlaban ir draudzes kalpotājs, un viņa sieva jau vairākus gadus ir pioniere. Draudzes vecākie par Stīvenu sacīja: ”Viņš ir kluss, mierīgs, čakls un pazemīgs brālis.” Viņi neatminas, ka būtu kaut reizi redzējuši Stīvenu dusmojamies. Vai Stīvens to uzskata par savu nopelnu? ”Ja Jehova man nebūtu palīdzējis mainīties, nekas no tā, kas dara manu dzīvi tik bagātu, nebūtu iespējams.”

13. Kāpēc ir tik bīstami ļauties dusmām, un kāds brīdinājums ir lasāms Bībelē?

13 Bībelē ietvertie atgādinājumi par to, cik bīstami ir ļauties niknumam, kliegt uz citiem un izteikt apvainojumus, mūs patiešām pasargā no daudzām problēmām. (Efes. 4:31.) Šādām emociju izpausmēm bieži vien seko fiziska vardarbība. Sabiedrībā dusmu izvirdumi, iespējams, netiek nosodīti, taču tāda rīcība sagādā negodu mūsu Radītājam. Lai varētu ”apvilkt jauno cilvēku”, daudziem vispirms ir bijis jāatbrīvojas no sliktām rakstura iezīmēm. (Nolasīt Psalmu 37:8—11.)

14. Kāds piemērs lieliski apliecina, ka agresīvs cilvēks var kļūt lēnprātīgs?

14 Austrijā kādu brāli, vārdā Hanss, kas ir draudzes vecākais, šīs draudzes vecāko koordinators raksturoja šādiem vārdiem: ”Viņš ir viens no lēnprātīgākajiem brāļiem, kādu es jebkad esmu saticis.” Bet agrāk Hanss bija pilnīgi citāds. Jau pusaudža vecumā viņš bija sācis daudz dzert un bija kļuvis ļoti agresīvs. Reiz dzērumā, iesvilies dusmās, viņš nosita savu draudzeni, un viņam piesprieda 20 gadu cietumsodu. Cietumā viņa raksturs neuzlabojās. Kādu laiku vēlāk pēc Hansa mātes lūguma viņu cietumā apmeklēja Jehovas liecinieku draudzes vecākais, un viņš sāka mācīties Bībeli. Hanss stāstīja: ”Lai atbrīvotos no vecās personības, man bija jāizcīna īsta cīņa. Man palīdzēja tādi Bībeles panti kā Jesajas 55:7, kur teikts: ”Bezdievis lai atstāj savu ceļu,” — un 1. Korintiešiem 6:11, kur par cilvēkiem, kas atbrīvojušies no sliktiem paradumiem, sacīts: ”Daži no jums tādi bija.” Jehova ar savu svēto garu man daudzus gadus pacietīgi palīdzēja ”apvilkt jauno cilvēku”.” Cietumā Hanss kristījās, un divarpus gadus pirms termiņa beigām tika atbrīvots. Viņš dalījās savās izjūtās: ”Es esmu no sirds pateicīgs Jehovam par viņa neizmērojamo žēlsirdību un gatavību piedot.”

15. Kāda parādība ir ļoti izplatīta, bet kas par to teikts Bībelē?

15 Pie ”vecā cilvēka” pieder arī paradums melot. Daudzi melo, iesniedzot nodokļu deklarācijas. Citi melo, lai izvairītos no atbildības par kādu nodarījumu.  Bet jāatceras, ka Jehova ir patiesības Dievs. (5. Moz. 32:4.) Viņš saviem kalpiem ir izvirzījis šādas prasības: ”Runājiet patiesību ikviens ar savu tuvāko,” — un: ”Nemelojiet.” (Efes. 4:25; Kol. 3:9.) Mums ir jāsaka taisnība arī tad, ja tas mums nav izdevīgi vai arī ja tāpēc mums būs jāpieredz kauns. (Sal. Pam. 6:16—19.)

KĀ VIŅI GUVA UZVARU

16. Kas ir vajadzīgs, lai mēs spētu ”novilkt veco cilvēku”?

16 Atbrīvoties no visa sliktā, kas raksturīgs ”vecajam cilvēkam”, nav iespējams pašu spēkiem vien. Bez šaubām, rakstā minētajiem Sakurai, Ribeiru, Stīvenam un Hansam bija smagi jāpūlas, lai mainītos. Tomēr uzvaru viņi varēja gūt tāpēc, ka ļāva, lai viņu prātu un sirdi ietekmētu Dieva vārdi un viņa svētais gars. (Lūk. 11:13; Ebr. 4:12.) Tāpēc mums ik dienu jālasa Bībele, jāpārdomā izlasītais un neatlaidīgi jālūdz Dievs, lai mēs spētu un prastu izmantot to, ko esam uzzinājuši no viņa Rakstiem. (Joz. 1:8; Ps. 119:97; 1. Tes. 5:17.) Bībelē atrodamie padomi un Dieva svētais gars mūs ietekmē arī tad, kad mēs gatavojamies draudzes sapulcēm un tās apmeklējam. (Ebr. 10:24, 25.) Mums ir jāizmanto viss bagātīgais garīgā uztura klāsts, kurā ietilpst arī vietnē jw.org atrodamie materiāli. (Lūk. 12:42.)

Kas ir vajadzīgs, lai mēs spētu ”novilkt veco cilvēku”? (Sk. 16. rindkopu)

17. Par ko ir runa nākamajā rakstā?

17 Šajā rakstā bija runāts par vairākiem sliktiem ieradumiem, kas ir jāatmet uz visiem laikiem, lai iegūtu Dieva labvēlību. Taču tas vēl nav viss — Dievs vēlas, lai mēs arī ”apvilktu jauno cilvēku”. Nākamajā rakstā ir pievērsta uzmanība vairākām ”jaunā cilvēka” iezīmēm, kam jākļūst par mūsu personības neatņemamu sastāvdaļu.

^ 7. rk. Daži vārdi šajā rakstā ir mainīti.

^ 8. rk. Sk. grāmatas Jauniešu jautājumi — praktiskas atbildes 25. un 26. nodaļu un rakstu ”Kā lai es tieku vaļā no šī paraduma?” žurnāla Atmostieties! 2006. gada novembra numurā.