”Sludini labo vēsti, pienācīgi izpildi savu kalpošanu!” (2. TIM. 4:5.)

57. DZIESMA ”Sludinām visdažādākajiem cilvēkiem”

IESKATS *

Jēzus pēc augšāmcelšanas saviem sekotājiem deva uzdevumu: ”Ejiet un gatavojiet par mācekļiem visu tautu cilvēkus.” (Sk. 1. rindkopu)

1. Ko vēlas visi Dieva kalpi, un kāpēc? (Sk. attēlu uz vāka.)

JĒZUS KRISTUS saviem sekotājiem pavēlēja ”iet un gatavot par mācekļiem visu tautu cilvēkus”. (Mat. 28:19.) Visi uzticīgie Dieva kalpi vēlas saprast, kā viņi var ”pienācīgi izpildīt” kalpošanu, kas viņiem ir uzticēta. (2. Tim. 4:5.) Galu galā tas ir svarīgākais, vērtīgākais un neatliekamākais darbs, kādu vien varētu veikt. Tomēr piedalīties kalpošanā tik lielā mērā, cik mēs vēlētos, var nebūt viegli.

2. Kāpēc mums var nebūt viegli izpildīt savu kalpošanu?

2 Mūsu dzīvē ir arī citas svarīgas nodarbes, kas prasa laiku un spēku. Iespējams, mums daudz stundu ir jāpavada laicīgajā darbā, gādājot par savām un savas ģimenes pamatvajadzībām. Varbūt mums spēku atņem vēl citi ģimenes pienākumi, kāda slimība, nomāktība vai ar vecumu saistītas problēmas. Kā mēs varam pienācīgi izpildīt savu kalpošanu, saskaroties ar šādām grūtībām?

3. Ko var secināt no Jēzus vārdiem, kas lasāmi Mateja 13:23?

3 Ja apstākļi mums neļauj piedalīties kalpošanā tik lielā mērā, cik mēs vēlētos, mums nebūtu jānolaiž rokas. Jēzus zināja, ka visi viņa sekotāji nespēs nest vienādi daudz valstības augļu. (Nolasīt Mateja 13:23.) Jehova augstu vērtē visu, ko darām kalpošanā, ja vien darām labāko, ko spējam. (Ebr. 6:10—12.) Tomēr mums varbūt ir sajūta, ka savos apstākļos mēs varam darīt vairāk. Šajā rakstā ir apskatīts, kā mēs varam kalpošanai ierādīt galveno vietu dzīvē, nenovērst uzmanību no svarīgākā  un kļūt par prasmīgākiem sludinātājiem un skolotājiem. Taču vispirms noskaidrosim, ko nozīmē pienācīgi izpildīt savu kalpošanu.

4. Ko nozīmē pienācīgi izpildīt savu kalpošanu?

4 Vienkārši runājot, lai pienācīgi izpildītu savu kalpošanu, mums ir jāpiedalās sludināšanā un mācekļu gatavošanā tik lielā mērā, cik spējam. Tas neattiecas tikai uz to, cik daudz laika mēs pavadām kalpošanā. Jehovam ir svarīgi arī mūsu motīvi. Ja mēs mīlam Jehovu un tuvāko, mēs cenšamies piedalīties kristīgajā kalpošanā ”ar visu savu dvēseli”. * (Marka 12:30, 31; Kol. 3:23.) Kalpot Dievam ”ar visu savu dvēseli” nozīmē izmantot visus savus spēkus, lai pildītu viņa gribu, cik labi vien varam. Ja mēs augstu vērtējam iespēju piedalīties sludināšanā, mēs cenšamies pēc iespējas vairāk cilvēkiem darīt zināmu labo vēsti.

5., 6. Kā cilvēkam, kuram daudz laika jāveltī dažādiem pienākumiem, sludināšana var būt galvenais dzīvē? Paskaidrojiet ar piemēru.

5 Minēsim piemēru. Kādam gados jaunam vīrietim patīk spēlēt ģitāru. Viņš labprāt to dara, kad vien rodas tāda iespēja. Ar laiku viņš atrod darbu kādā kafejnīcā, kurā viņš spēlē ģitāru nedēļas nogalēs. Tomēr samaksa par to ir pārāk maza, lai segtu visus viņa izdevumus, tāpēc no pirmdienas līdz piektdienai viņš strādā par kasieri pārtikas veikalā. Kaut arī darbs veikalā aizņem lielu daļu viņa laika, mūzika ir viņa sirdslieta. Viņš vēlas uzlabot savas prasmes, lai ģitāras spēlēšana kļūtu par viņa pamatnodarbošanos. Tikmēr viņš izmanto katru, pat niecīgāko iespēju, kas viņam paveras, lai spēlētu ģitāru.

6 Līdzīgi arī jums sludināšanai varbūt neizdodas veltīt tik daudz laika, cik gribētos. Taču jūs mīlat šo darbu. Jūs cenšaties uzlabot savas prasmes labās vēsts sludināšanā, lai spētu ietekmēt cilvēku sirdi. Tā kā citi pienākumi prasa daudz laika, jūs, iespējams, domājat, ko jūs varat darīt, lai  sludināšana jūsu dzīvē ieņemtu galveno vietu.

KĀ IERĀDĪT KALPOŠANAI GALVENO VIETU DZĪVĒ

7., 8. Kā mēs varam parādīt tādu attieksmi pret kalpošanu, kāda bija Jēzum?

7 Jēzus ir rādījis lielisku paraugu tajā, kādai ir jābūt attieksmei pret kalpošanu. Labās vēsts sludināšana bija svarīgākais viņa dzīvē. (Jāņa 4:34, 35.) Viņš nostaigāja simtiem kilometru, lai sludinātu pēc iespējas vairāk cilvēkiem. Viņš izmantoja katru iespēju sludināt gan sabiedriskās vietās, gan pa mājām. Viss, ko viņš darīja, bija cieši saistīts ar kalpošanu.

8 Mēs sekojam Kristus priekšzīmei, ja meklējam iespējas stāstīt citiem labo vēsti, kad vien varam un kur vien varam. Sludināšanas dēļ mēs esam gatavi atteikties no personiskām ērtībām. (Marka 6:31—34; 1. Pēt. 2:21.) Dažiem draudzes locekļiem apstākļi ļauj kalpot par speciālajiem pionieriem, vispārējiem pionieriem vai palīgpionieriem. Citi ir iemācījušies kādu svešvalodu vai pārcēlušies uz vietu, kur ir lielāka vajadzība pēc sludinātājiem. Tomēr lielu daļu sludināšanas darba paveic tie draudzes locekļi, kuri nevar darīt tik daudz, bet kuri dara to, kas ir viņu spēkos. Lai arī kādi būtu mūsu apstākļi, Jehova neprasa no mums vairāk, kā mēs spējam. Viņš vēlas, lai mēs gūtu prieku, sludinot ”laimīgā Dieva cildeno labo vēsti”. (1. Tim. 1:11; 5. Moz. 30:11.)

9. a) Kā Pāvils parādīja, ka sludināšana ir galvenais viņa dzīvē? b) Ko par Pāvila attieksmi pret kalpošanu mēs uzzinām no Apustuļu darbiem 28:16, 30, 31?

9 Apustulis Pāvils ir rādījis labu paraugu, kā ierādīt kalpošanai galveno vietu dzīvē. Kad sava otrā sludināšanas ceļojuma laikā viņš atradās Korintā, viņam trūka līdzekļu, tāpēc kādu laiku viņam vajadzēja strādāt, gatavojot teltis. Tomēr telšu taisīšanu Pāvils neuzskatīja par savu galveno nodarbošanos. Viņš strādāja, lai varētu sevi uzturēt un sludināt labo vēsti korintiešiem ”bez maksas”. (2. Kor. 11:7.) Kaut arī Pāvilam bija jāstrādā laicīgs darbs, kalpošana viņam joprojām bija svarīgākais, un viņš sludināja katru sabatu. Kad Pāvila apstākļi mainījās, viņš sludināšanai varēja veltīt vairāk laika. Viņš ”pilnībā nodevās vārda sludināšanai un apliecināja jūdiem, ka Jēzus ir Kristus”. (Ap. d. 18:3—5; 2. Kor. 11:9.) Vēlāk, divus gadus atrazdamies mājas arestā Romā, Pāvils sludināja tiem, kas viņu apmeklēja, un arī rakstīja vēstules. (Nolasīt Apustuļu darbus 28:16, 30, 31.) Pāvils bija apņēmības pilns neļaut nekam viņu novērst no kalpošanas. Viņš rakstīja: ”Mēs, kam žēlastībā ir uzticēta šī kalpošana, nenolaižam rokas.” (2. Kor. 4:1.) Līdzīgi Pāvilam, arī mēs varam ierādīt valstības darbam galveno vietu dzīvē, pat ja mums daudz laika nākas pavadīt laicīgajā darbā.

Pastāv daudz veidu, kā mēs varam pienācīgi izpildīt savu kalpošanu. (Sk. 10., 11. rindkopu)

10., 11. Kā mēs varam pienācīgi izpildīt savu kalpošanu, ja mūs ierobežo veselības problēmas?

10 Ja vecuma nespēka vai veselības problēmu dēļ pa mājām mēs varam sludināt pavisam nedaudz, mēs varam piedalīties citos sludināšanas veidos. Agrīnie kristieši sludināja cilvēkiem visur, kur tos varēja sastapt. Viņi izmantoja jebkuru iespēju, lai stāstītu citiem patiesību, — viņi sludināja pa mājām, sabiedriskās vietās un neformālos apstākļos. Viņi dalījās labajā vēstī ar ”visiem, kas gadījās tuvumā”. (Ap. d. 17:17; 20:20.) Ja mēs nevaram daudz staigāt, varbūt mēs varētu apsēsties kādā sabiedriskā vietā un sludināt  garāmgājējiem. Vai arī mēs varētu sludināt neformāli, ar vēstuļu starpniecību vai pa telefonu. Daudzi sludinātāji, kuri vājas veselības vai citu problēmu dēļ nevar daudz sludināt pa mājām, ir izjutuši prieku un gandarījumu, piedaloties iepriekš minētajos sludināšanas veidos.

11 Pat ja jums ir veselības problēmas, jūs varat pienācīgi izpildīt savu kalpošanu. Padomāsim vēlreiz par apustuli Pāvilu. Viņš teica: ”Es visu spēju viņā, kas man dod spēku.” (Filip. 4:13.) Pāvilam bija vajadzīgs šis spēks, kad kādā no saviem misijas ceļojumiem viņš saslima. Viņš rakstīja galatiešiem: ”Tieši manas slimības dēļ man pirmo reizi radās iespēja sludināt jums labo vēsti.” (Gal. 4:13.) Līdzīgi arī jums veselības problēmu dēļ var pavērties iespēja sludināt labo vēsti, piemēram, ārstiem, medmāsām un citiem cilvēkiem, kas sniedz jums nepieciešamo palīdzību. Daudzi no viņiem ir darbā, kad mūsu brāļi un māsas sludinot klauvē pie viņu mājas durvīm.

KĀ MĒS VARAM DZĪVOT VIENKĀRŠI

12. Ko nozīmē vārdi, ka mūsu ”acij jāraugās skaidri”?

12 Jēzus teica: ”Miesas gaismeklis ir acs. Ja nu tava acs raugās skaidri [vai ”ir vērsta uz kaut ko vienu”, zemsv. piez.], visa tava miesa būs gaiša.” (Mat. 6:22.) Ko šie vārdi nozīmē? Mums ir jādzīvo vienkārši un jākoncentrējas uz vienu mērķi, nekam neļaujot mūs no tā novērst. Jēzus pats rādīja priekšzīmi, kalpošanai ierādot galveno vietu dzīvē, un viņš mācīja savus sekotājus par galveno uzskatīt valstību un Jehovas gribas pildīšanu. Mēs sekojam  Jēzus priekšzīmei, ja kristīgajai kalpošanai ierādām galveno vietu savā dzīvē un ”tiecamies vispirms pēc valstības un pēc Dieva taisnības”. (Mat. 6:33.)

13. Kas mums var palīdzēt kristīgajai kalpošanai ierādīt galveno vietu dzīvē?

13 Viens veids, kā mēs varam koncentrēties uz kalpošanu, ir vienkāršot savu dzīvi, lai mums būtu vairāk laika palīdzēt citiem iepazīt un iemīlēt Jehovu. * Piemēram, vai mēs varētu veikt izmaiņas savā darba grafikā, lai mums būtu vairāk laika sludināšanai darbdienās? Vai mēs varētu mazāk laika veltīt kādiem atpūtas vai izklaides veidiem?

14. Kādas izmaiņas veica kāds laulāts pāris, lai vairāk laika veltītu kalpošanai?

14 Lūk, kā rīkojās kāds draudzes vecākais, vārdā Eliass, un viņa sieva. Viņš stāsta: ”Mēs nevarējām uzreiz kļūt par pionieriem, bet mēs sapratām, ka varam kaut ko mainīt. Tāpēc mēs spērām vairākus nelielus soļus, lai sludināšanai veltītu vairāk laika. Piemēram, mēs samazinājām savus izdevumus un laiku, ko veltījām izklaidei. Tāpat mēs palūdzām darba devējiem veikt izmaiņas mūsu darba grafikos. Iznākumā mums radās iespēja sludināt vakaros, vadīt vairāk Bībeles nodarbību un pat divreiz mēnesī sludināt darbdienās. Tas mums sniedza lielu prieku.”

KĀ UZLABOT PRASMES SLUDINĀŠANĀ UN MĀCĪŠANĀ

Liekot lietā to, ko mācāmies darbdienu sapulcēs, mēs varam pastāvīgi uzlabot savas prasmes sludināšanā. (Sk. 15., 16. rindkopu) *

15., 16. Kā, saskaņā ar 1. Timotejam 4:13, 15, mēs varam kļūt par prasmīgākiem sludinātājiem? (Sk. arī ” Mērķi, pēc kuriem tiekties, lai pienācīgi izpildītu savu kalpošanu”.)

15 Vēl viens veids, kā mēs varam pienācīgi izpildīt savu kalpošanu, ir uzlabot  savas prasmes sludināšanā. No dažu profesiju pārstāvjiem tiek prasīts, lai viņi regulāri pilnveidotu savas zināšanas un iemaņas. Līdzīgi arī valstības sludinātājiem ir nepieciešams pastāvīgi pilnveidot savas prasmes kalpošanā. (Sal. Pam. 1:5; nolasīt 1. Timotejam 4:13, 15.)

16 Kā mēs to varam darīt? Mēs varam uzlabot savas iemaņas, uzmanīgi klausoties padomus un ieteikumus, ko saņemam darbdienu sapulcēs. Šajās sapulcēs tiek sniegta lieliska apmācība, kas mums pastāvīgi palīdz uzlabot prasmes sludināšanā. Piemēram, kad sapulces vadītājs dod padomus skolniekiem, kas ir uzstājušies ar saviem uzdevumiem, mēs varam pārdomāt, kā šīs domas mums var palīdzēt sludināšanā. Mēs varam mēģināt likt lietā šos ieteikumus, kad nākamreiz kādam stāstīsim labo vēsti. Mēs varam arī lūgt palīdzību savas sludinātāju grupas pārraugam vai doties sludināt ar viņu vai kādu citu pieredzējušu sludinātāju, piemēram, kādu pionieri vai rajona pārraugu. Un, jo prasmīgāk mēs izmantosim katru no sludināšanas pamatmateriāliem, jo vairāk prieka gūsim sludināšanā un mācīšanā.

17. Ko mēs pieredzēsim, ja pienācīgi izpildām savu kalpošanu?

17 Cik gan tas ir liels gods, ka Jehova mums ļauj būt viņa darbabiedriem! (1. Kor. 3:9.) Ja mēs ”pārliecināmies, kas ir svarīgākais,” un koncentrējamies uz mums uzticēto darbu, mēs ”kalposim Tam Kungam ar prieku”. (Filip. 1:10; Ps. 100:2.) Mēs varam nešaubīties, ka Jehova mums dos nepieciešamo spēku, lai mēs varētu pienācīgi izpildīt savu kalpošanu, lai arī kādas būtu mūsu grūtības vai ierobežojumi. (2. Kor. 4:1, 7; 6:4.) Neatkarīgi no tā, vai apstākļi mums ļauj sludināt daudz vai maz, mums ir ”pamats priecāties”, ja sludināšanā darām labāko, ko spējam. (Gal. 6:4.) Pienācīgi izpildot savu kalpošanu, mēs apliecinām mīlestību pret Jehovu un savu tuvāko. Tā rīkojoties, mēs ”izglābsim gan sevi, gan tos, kas.. klausās” mūsos. (1. Tim. 4:16.)

58. DZIESMA ”Meklējam miera draugus”

^ 5. rk. Mums ir uzdots sludināt labo vēsti par Dieva valstību un gatavot mācekļus. Šajā rakstā ir apskatīts, kā mēs varam pienācīgi izpildīt savu kalpošanu arī tad, ja pieredzam dažādas grūtības. Tāpat tajā ir pievērsta uzmanība tam, kā mēs sludināšanā varam būt aizvien prasmīgāki un gūt no tās lielāku prieku.

^ 4. rk. JĒDZIENA SKAIDROJUMS. Kristīgā kalpošana sevī ietver sludināšanu un mācīšanu, teokrātisko ēku būvniecību un apkopi un palīdzības sniegšanu katastrofās cietušajiem. (2. Kor. 5:18, 19; 8:4.)

^ 13. rk. Skatīt septiņus ieteikumus, kas lasāmi 2016. gada jūlija Sargtornī, 10. lpp., aiz virsraksta ”Kā vienkāršot savu dzīvi”.