”Mūsu cīņa ir.. pret ļaunajiem garīgajiem spēkiem debesīs.” (EFES. 6:12.)

55. DZIESMA ”Nebaidieties no viņiem!”

IESKATS *

1. Kāds, saskaņā ar Efesiešiem 6:10—13, ir viens no veidiem, kā Jehova parāda rūpes par mums?

JEHOVA parāda rūpes par saviem kalpiem dažādos veidos. Piemēram, viņš mums palīdz pretoties mūsu ienaidniekiem, no kuriem galvenie ir Sātans un dēmoni. Jehova mūs brīdina sargāties no šiem ienaidniekiem, kā arī dod visu, kas mums ir vajadzīgs, lai tiem pretotos. (Nolasīt Efesiešiem 6:10—13.) Ja mēs pieņemam Jehovas palīdzību un pilnībā paļaujamies uz viņu, mēs spējam sekmīgi stāties pretī Sātanam. Mums var būt tāda pati pārliecība, kāda bija apustulim Pāvilam. Viņš rakstīja: ”Ja Dievs ir par mums, kas būs pret mums?” (Rom. 8:31.)

2. Kas ir aplūkots šajā rakstā?

2 Mēs neesam pārņemti ar domām par Sātanu un dēmoniem. Būdami patiesie kristieši, mēs galveno uzmanību pievēršam tam, lai mācītos par Jehovu un kalpotu viņam. (Ps. 25:5.) Tomēr mums ir jāzina, kādi ir Sātana paņēmieni, lai mēs nekristu par upuri viņa viltībām. (2. Kor. 2:11.) Šajā rakstā mēs apskatīsim vienu veidu, kā Sātans un dēmoni cenšas maldināt cilvēkus. Mēs arī pievērsīsim uzmanību tam, kā mēs viņiem varam sekmīgi pretoties.

KĀ ĻAUNIE GARI MALDINA CILVĒKUS

3., 4. a) Kas ir spiritisms? b) Cik izplatīti ir uzskati, kas saistīti ar spiritismu?

3 Viens no galvenajiem veidiem, kā Sātans un dēmoni cenšas maldināt cilvēkus, ir spiritisms. Tie, kas nodarbojas ar spiritismu, apgalvo, ka zina to, kas pārējiem cilvēkiem  nav zināms, un spēj ietekmēt to, kas parasti nav cilvēku varā. Piemēram, daudzi no viņiem stāsta, ka, izmantojot zīlēšanu vai astroloģiju, spēj paredzēt nākotni. Citi rada iespaidu, ka spēj sarunāties ar mirušajiem. Vēl citi nodarbojas ar buršanu un maģiju un var mēģināt uzlikt kādam lāstu. *

4 Cik daudz cilvēku tic visam iepriekšminētajam? Kādā aptaujā, kas risinājās 18 Latīņamerikas un Karību jūras valstīs, atklājās, ka aptuveni trešā daļa aptaujāto tic maģijai un buršanai un gandrīz tikpat daudzi uzskata, ka ir iespējams sazināties ar gariem. Kādā citā aptaujā, kas tika veikta 18 Āfrikas valstīs, noskaidrojās, ka vairāk nekā puse aptaujāto tic buršanai. Protams, lai kur mēs dzīvotu, mums ir jāsargās no spiritisma, jo Sātans cenšas maldināt ”visu pasauli”. (Atkl. 12:9.)

5. Kāda ir Jehovas attieksme pret spiritismu?

5 Jehova ir ”patiesības Dievs”. (Ps. 31:6, LB-2012.) Kāda ir viņa attieksme pret spiritismu? Viņš to ienīst. Jehova izraēliešiem sacīja: ”Lai tavējo starpā neatrastos neviens pats, kas savu dēlu vai savu meitu liktu sadedzināt ugunī, nedz arī, kas zīlē nākotni, nedz laika zīmju taujātājs, nedz čūsku apvārdotājs, nedz burvis, nedz vārdotājs, nedz garu izsaucējs, nedz pareģis, nedz mirušo izaicinātājs, jo visi, kas dara šīs lietas, Tam Kungam ir negantība.” (5. Moz. 18:10—12.) Kristieši nav pakļauti bauslībai, ko Jehova bija devis izraēliešiem. Tomēr mēs zinām, ka viņa attieksme pret spiritismu nav mainījusies. (Mal. 3:6.)

6. a) Kā Sātans izmanto spiritismu, lai kaitētu cilvēkiem? b) Kādā stāvoklī, saskaņā ar Salamana Mācītāja 9:5, atrodas mirušie?

6 Jehova mūs brīdina sargāties no spiritisma, jo zina, cik tas ir bīstams. Sātans izmanto spiritismu, lai izplatītu melus, piemēram, melus par to, ka mirušie turpina dzīvot. (Nolasīt Salamana Mācītāja 9:5.) Sātans arī izmanto spiritismu, lai turētu cilvēkus bailēs un novērstu viņus no Jehovas. Viņš vēlas, lai cilvēki nodarbotos ar spiritismu un paļautos uz ļaunajiem gariem, nevis uz Jehovu.

KĀ PRETOTIES ĻAUNAJIEM GARIEM

7. Ko Jehova mums dara zināmu?

7 Kā jau bija minēts, Jehova atklāj, kas mums ir jādara, lai Sātans un dēmoni mūs nepieviltu. Apskatīsim dažus ieteikumus, kas mums palīdzēs pretoties Sātanam un dēmoniem.

8. a) Kāds ir galvenais veids, kā mēs varam pretoties ļaunajiem gariem? b) Kā 146. psalma 4. pantā ir atmaskoti Sātana meli par mirušo stāvokli?

8 Lasīsim un pārdomāsim Dieva vārdus. Tas ir pats iedarbīgākais līdzeklis, kas mums palīdz noraidīt ļauno garu izplatītos melus. Dieva vārdi ir kā ass zobens, kas atdala Sātana melus no patiesības, kuru atklāj Dievs. (Efes. 6:17.) Piemēram, Bībelē ir atmaskoti meli, ka mirušie var sazināties ar dzīvajiem. (Nolasīt Psalmu 146:4.) Tajā ir arī atgādināts, ka vienīgi Jehova spēj droši paredzēt nākotni. (Jes. 45:21; 46:10.) Ja mēs regulāri lasām un pārdomājam Dieva vārdus, mūsos veidojas naids pret ļauno garu meliem un mums ir vieglāk tos noraidīt.

9. No kā mēs vairāmies?

 9 Nedarīsim neko tādu, kas ir saistīts ar spiritismu. Būdami patiesie kristieši, mēs turamies pa gabalu no visa, kas ir saistīts ar spiritismu. Piemēram, mēs nevēršamies pie garu izsaucējiem un arī jebkādā citā veidā nemēģinām sazināties ar mirušajiem. Kā bija apskatīts iepriekšējā rakstā, mēs neievērojam bēru paražas, kas sakņojas uzskatā, ka cilvēki pēc nāves turpina kaut kur dzīvot. Un mēs neizmantojam astroloģiju vai zīlēšanu, lai mēģinātu izzināt nākotni. (Jes. 8:19.) Mēs saprotam, ka tas viss ir ļoti bīstami un ka, darot kaut ko no tā, mēs varam nonākt tiešā kontaktā ar Sātanu un dēmoniem.

Agrīno kristiešu priekšzīme mūs mudina atbrīvoties no visa, kam ir saikne ar okultismu, un vairīties no izklaides, kas ir saistīta ar spiritismu. (Sk. 10.—​12. rindkopu)

10., 11. a) Kā pirmajā gadsimtā rīkojās vairāki Efesas iedzīvotāji, kad viņi uzzināja patiesību? b) Kāpēc, saskaņā ar 1. Korintiešiem 10:21, mums ir svarīgi sekot Efesas kristiešu priekšzīmei, un kā mēs to varam darīt?

10 Atbrīvosimies no priekšmetiem, kas saistīti ar okultismu. Pirmajā gadsimtā vairāki Efesas iedzīvotāji nodarbojās ar buršanu. Daļa no viņiem, uzzinājuši patiesību, rīkojās ļoti izlēmīgi. ”Diezgan daudzi, kas bija nodarbojušies ar buršanu, sanesa savas grāmatas un visu priekšā tās sadedzināja,” teikts Bībelē. (Ap. d. 19:19.) Šie cilvēki bija nopietni apņēmušies pretoties ļaunajiem gariem. Viņu grāmatām par buršanu bija liela materiālā vērtība. Taču viņi šīs grāmatas nevis atdeva vai pārdeva citiem, bet gan iznīcināja. Viņi domāja par to, kā iepriecināt Jehovu, nevis par to, cik dārgas ir viņu grāmatas.

11 Kā mēs varam sekot šo kristiešu priekšzīmei? Ir gudri atbrīvoties no visa, kam varētu būt saikne ar okultismu, — piemēram, no amuletiem vai citiem tamlīdzīgiem priekšmetiem, ko cilvēki mēdz izmantot, lai pasargātu sevi no ļaunajiem gariem un dažādām  briesmām. (Nolasīt 1. Korintiešiem 10:21.)

12. Kādi ar izklaidi saistīti jautājumi mums būtu jāpārdomā?

12 Rūpīgi izvērtēsim, kādu izklaidi mēs izvēlamies. Katram no mums būtu labi pārdomāt šādus jautājumus: vai es lasu grāmatas, žurnālus vai rakstus internetā par okultām tēmām? Kā ir ar mūziku, ko es klausos, ar filmām un televīzijas raidījumiem, ko es skatos, vai ar videospēlēm, ko es spēlēju? Vai izklaidei, kādu es izvēlos, nav kādas saistības ar spiritismu? Vai tajā nav runa par vampīriem, zombijiem vai ko citu no pārdabiskā? Vai maģija, burvestības, lāstu uzlikšana tajā netiek attēlots kā kaut kas aizraujošs un nekaitīgs? Protams, ne visa izklaide, kurā ir fantāzijas vai pasaku elementi, katrā ziņā ir saistīta ar spiritismu. Domājot par to, kādu izklaidi izvēlēties, būsim apņēmības pilni vairīties no visa, ko Jehova ienīst. Mums būtu jāpūlas ”saglabāt nevainojamu sirdsapziņu Dieva.. priekšā”. (Ap. d. 24:16.) *

13. Kas mums nebūtu jādara?

13 Nestāstīsim stāstus, kas saistīti ar dēmoniem. Šajā ziņā mēs varam sekot Jēzus priekšzīmei. (1. Pēt. 2:21.) Pirms nākšanas uz zemi Jēzus dzīvoja debesīs, un viņš daudz zināja par Sātanu un dēmoniem. Taču viņš nestāstīja citiem stāstus par to, ko šie ļaunie gari ir darījuši. Jēzus vēlējās liecināt par Jehovu, nevis popularizēt Sātanu. Mēs sekojam Jēzus priekšzīmei, ja nestāstām citiem stāstus  par dēmoniem. Lai mūsu vārdi liecina, ka mūsu sirdi saviļņo tas, kas ir labs, — patiesība! (Ps. 45:2.)

Mums nav jābaidās no ļaunajiem gariem. Jehova, Jēzus un eņģeļi ir daudz varenāki par tiem. (Sk. 14., 15. rindkopu) *

14., 15. a) Kāpēc mums nav jābaidās no ļaunajiem gariem? b) Kas liecina par to, ka Jehova aizsargā savus kalpus?

14 Nebaidīsimies no ļaunajiem gariem. Šajā pasaulē neviens nav pasargāts no dažādām bēdām: nelaimes gadījumiem, slimībām un pat nāves. Vai mums būtu jādomā, ka šādās nelaimēs ir vainojami neredzamie ļaunie gari? Bībelē ir paskaidrots, ka daudz ko mūsu dzīvē nosaka ”laiks un apstākļi”. (Sal. Māc. 9:11.) Bet, ja ir runa par dēmoniem, Jehova ir apliecinājis, ka ir daudz spēcīgāks par tiem. Piemēram, Dievs neļāva Sātanam atņemt Ījabam dzīvību. (Īj. 2:6.) Mozus laikā Jehova parādīja savu pārākumu pār ēģiptiešu burvjiem. (2. Moz. 8:14; 9:11.) Godā celtais Jēzus, kuram Jehova bija devis varu pār Sātanu un dēmoniem, tos nometa no debesīm uz zemi. Un drīzā nākotnē Sātans un dēmoni tiks iesviesti bezdibenī, kur tie vairs nespēs nevienam kaitēt. (Atkl. 12:9; 20:2, 3.)

15 Ir daudz pierādījumu tam, ka Jehova aizsargā savu tautu. Padomāsim: mēs sludinām labo vēsti un mācām Bībeles patiesību visā pasaulē. (Mat. 28:19, 20.) Tā mēs atmaskojam Sātana ļaunos darbus. Nav šaubu — ja Sātans spētu, viņš apturētu mūsu darbību, taču tas nav viņa spēkos. Tāpēc mums nav jābaidās no ļaunajiem gariem. Mēs zinām, ka Jehovas acis ”pārskata visu zemi, lai Viņš stiprinātu tos, kas ar savu skaidro sirdi pie Viņa turas”. (2. Laiku 16:9.) Ja mēs esam uzticīgi Jehovam, dēmoni mums nevar nodarīt nelabojamu ļaunumu.

JEHOVA SVĒTĪ TOS, KAS PAĻAUJAS UZ VIŅU

16., 17. Pastāstiet gadījumu, kas parāda, ka ir iespējams drosmīgi pretoties ļaunajiem gariem!

16 Ir vajadzīga drosme, lai pretotos ļaunajiem gariem, jo īpaši tad, ja draugi un tuvinieki, labu vēlot, spiež mūs rīkoties pretēji mūsu uzskatiem. Bet Jehova svētī  tos, kuri parāda šādu drosmi. To pieredzēja Ērika, kāda māsa, kas dzīvo Ganā. Ērikai bija 21 gads, kad viņa sāka mācīties Bībeli. Viņas tēvs bija vietējais kulta priesteris, kas nodarbojās ar maģiju, tāpēc no viņas tika gaidīts, ka viņa piedalīsies rituālā, kura laikā tiek ēsta gaļa, kas upurēta senču dievu pielabināšanai. Kad Ērika atteicās to darīt, viņas ģimene to uztvēra kā apvainojumu dieviem. Tuvinieki uzskatīja, ka tagad dievi viņus sodīs, uzsūtot viņiem fiziskas un psihiskas slimības.

17 Ērikas tuvinieki centās panākt, lai viņa piedalās rituālā, taču viņa nepadevās to spiedienam, kaut arī tāpēc bija spiesta aiziet no mājām. Vairāki Jehovas liecinieki Ērikai piedāvāja apmesties pie viņiem. Tā Jehova viņai dāvāja jaunu ģimeni — ticības biedrus, kas viņai kļuva kā īsti brāļi un māsas. (Marka 10:29, 30.) Lai gan Ērikas radinieki atteicās no viņas un pat sadedzināja visas viņas mantas, viņa palika uzticīga Jehovam, kristījās un tagad kalpo par pionieri. Viņa nebaidās no dēmoniem. Un, kas attiecas uz viņas ģimeni, Ērika saka: ”Es katru dienu lūdzu, lai mani tuvinieki iepazītu Jehovu un izjustu brīvību, kādu var gūt, kalpojot mūsu mīlošajam Dievam.”

18. Kādas ir dažas no svētībām, ko mēs pieredzam, ja paļaujamies uz Jehovu?

18 Ir skaidrs, ka ne visiem no mums būs jāpieredz tieši tādi ticības pārbaudījumi. Tomēr mums visiem ir jāpretojas ļaunajiem gariem un jāpaļaujas uz Jehovu. Ja mēs tā rīkosimies, mēs saņemsim daudz svētību un nekritīsim par upuri Sātana meliem. Turklāt mēs pasargāsim sevi no tā, ka bailes no dēmoniem mums liktu pārstāt kalpot Jehovam. Un, kas ir vissvarīgākais, mēs stiprināsim savu draudzību ar Jehovu. ”Pakļaujieties Dievam un pretojieties Velnam, un viņš bēgs no jums,” rakstīja Kristus māceklis Jēkabs. ”Tuvojieties Dievam, un viņš tuvosies jums.” (Jēk. 4:7, 8.)

150. DZIESMA ”Meklējiet glābšanu, ko dod Dievs”

^ 5. rk. Jehova savā gādībā mūs brīdina sargāties no ļaunajiem gariem, lai viņi mums nevarētu kaitēt. Kā ļaunie gari cenšas maldināt cilvēkus? Ko mēs varam darīt, lai viņiem pretotos? Šajā rakstā ir apskatīts, kā Jehova mums palīdz izvairīties no ļauno garu ietekmes.

^ 3. rk. JĒDZIENA SKAIDROJUMS. Spiritisms sevī ietver uzskatus un darbības, kas ir saistītas ar dēmoniem, piemēram, uzskatu, ka pēc cilvēka nāves viņa gars turpina dzīvot un sazināties ar dzīvajiem — galvenokārt caur kādu starpnieku. Spiritisms sevī ietver arī buršanu, zīlēšanu un maģiju un var attiekties uz darbībām, kas saistītas ar okultismu, kā arī uz lāstu uzlikšanu un noņemšanu.

^ 12. rk. Draudzes vecākie nav pilnvaroti ieviest likumus par to, kāda izklaide ir pieņemama un kāda ne. Katram kristietim ir jāliek lietā sava pēc Bībeles apmācītā sirdsapziņa, lai izlemtu, ko lasīt, skatīties vai spēlēt. Ģimeņu galvas rīkojas gudri, ja gādā, lai izklaide, kādu izvēlas viņu ģimenes locekļi, būtu saskaņā ar Bībeles principiem. (Sk. rakstu ”Vai Jehovas lieciniekiem ir aizliegtas noteiktas filmas, grāmatas vai dziesmas?”, kas atrodams vietnē jw.org®, sadaļā PAR MUMS > BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI.)

^ 54. rk. ATTĒLĀ. Jēzus, būdams varens ķēniņš debesīs, vada eņģeļu karapulku.