Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Sargtornis (izdevums studēšanai)  |  Aprīlis 2017

Kas pazudīs, kad nāks Dieva valstība?

Kas pazudīs, kad nāks Dieva valstība?

”Pasaule un tās iekāres ies bojā, bet tas, kas pilda Dieva gribu, paliks mūžīgi.” (1. JĀŅA 2:17.)

DZIESMAS: 139., 144.

1., 2. a) Kādā ziņā tagadējā pasaule līdzinās uz nāvi notiesātam noziedzniekam? (Sk. attēlu raksta sākumā.) b) Kāds būs visu saprātīgo būtņu viedoklis par ļaunās pasaules iznīcināšanu?

IZTĒLOJIETIES šādu ainu. Pa cietuma gaiteņiem tiek vests bīstams noziedznieks. Aiz viņa cita pēc citas aizcērtas metāla durvis, bet cietuma velvēs atbalsojas sargu sauciens: ”Mironis nāk!” Kāpēc cietumsargi tā sauc? Ieslodzītais ir dzīvs un izskatās vesels! Tomēr viņš ir notiesāts uz nāvi un tiek vests uz soda izpildes vietu. Jau pēc neilga brīža viņš būs miris. *

2 Tagadējā pasaule zināmā mērā līdzinās šādam uz nāvi notiesātam noziedzniekam. Ļaunajai pasaulei jau sen ir pasludināts spriedums, un tas tiks izpildīts pavisam drīz. Bībelē ir teikts: ”Pasaule.. ies bojā.” (1. Jāņa 2:17.) Tātad nav nekādu šaubu, ka tai pienāks gals. Sākumā minētā noziedznieka gadījumā vēl pastāv varbūtība, ka viņa aizstāvji pēdējā brīdī pārsūdzēs spriedumu, apšaubot tā taisnīgumu un cerot, ka nāvessoda izpilde tiks atlikta. Bet šai pasaulei spriedumu ir pasludinājis Visuma Augstākais valdnieks, kas ir absolūti taisnīgs. (5. Moz. 32:4.) Sprieduma izpilde netiks atlikta, un pēc tās neviena saprātīga būtne  Visumā neapšaubīs sprieduma pamatotību. Ikviens izjutīs milzīgu atvieglojumu.

3. Kas pazudīs, kad būs atnākusi Dieva valstība?

3 Kas ietilpst ”pasaulē”, kura ”ies bojā”? Daudz kas no tā, kas, pēc cilvēku domām, nesaraujami saistās ar šo pasauli, pazudīs. Vai par to ir jābēdājas? Nekādā gadījumā! Ļaunuma izzušana ir daļa no ”labās vēsts par valstību”. (Mat. 24:14.) Kad būs atnākusi Dieva valstība, būs zuduši ļauni cilvēki, organizācijas, kas dara ļaunus darbus, nepareiza rīcība un pašreiz valdošie sliktie apstākļi. Apskatīsim, 1) kā tas viss ietekmē mūsu dzīvi, 2) ko Jehova darīs un 3) ar ko brīnišķīgu Jehova to visu aizstās.

ĻAUNI CILVĒKI

4. Kā mūs ietekmē ļauni cilvēki?

4 Kā mūs ietekmē ļauni cilvēki? Kad apustulis Pāvils, Dieva iedvesmots, rakstīja, ka pēdējās dienās ”iestāsies īpaši grūti laiki”, viņš pieminēja: ”Ļauni cilvēki un krāpnieki ieslīgs arvien lielākā ļaunumā.” (2. Tim. 3:1—5, 13.) Mēs noteikti esam pārliecinājušies par šo pravietisko vārdu patiesumu. Daudzi no mums paši ir cietuši no vardarbības, piemēram, no huligānu, naidpilnu fanātiķu vai nežēlīgu noziedznieku uzbrukumiem. Daļa no ļaundariem nemaz neslēpj savu ļaunumu, bet citi to veiksmīgi slēpj, izliekoties par krietniem sabiedrības locekļiem. Pat ja mēs paši neesam kļuvuši par ļaunu cilvēku upuriem, viņi tomēr mūs ietekmē. Mēs esam bezgala sāpināti un sašutuši, kad dzirdam par briesmīgām ļaundarībām — par to, kā ļauni cilvēki dara pāri bērniem, veciem ļaudīm un citiem, kas nespēj sevi aizsargāt. Tas ir patiešām necilvēciski, dzīvnieciski, pat dēmoniski. (Jēk. 3:15.) Taču Bībelē ir rodama cerība.

5. a) Kāda iespēja joprojām tiek piedāvāta ļauniem cilvēkiem? b) Kas notiks ar ļauna darītājiem, kas nevēlas mainīties?

5 Ko Jehova darīs? Pašreiz Jehova visiem ļaunajiem cilvēkiem dod iespēju mainīties. (Jes. 55:7.) Pagaidām neviens no viņiem vēl nav saņēmis spriedumu. Sods ir piespriests pašreizējai pasaulei kopumā. Bet kas notiks ar tiem, kas nevēlas mainīties un kas turpinās atbalstīt ļauno pasauli līdz pat lielajam postam? Jehova ir apsolījis, ka uz visiem laikiem atbrīvos zemi no ļauniem cilvēkiem. (Nolasīt Psalmu 37:10.) Ļauna darītāji varbūt domā, ka Dieva tiesa viņus neskars. Daudzi veiksmīgi slēpj savus ļaunos darbus, un viņiem bieži vien izdodas izvairīties no soda. (Īj. 21:7, 9.) Tomēr Bībelē var lasīt, ka Dieva ”acis.. ir nomodā pār cilvēku gaitām, un Viņš allaž redz visus viņu soļus. Un nav tādas krēslas nedz tik biezas tumsības, lai ļauno darbu darītāji spētu tanī paslēpties.” (Īj. 34:21, 22.) No Dieva Jehovas nav iespējams paslēpties. Neviens krāpnieks nevar viņu piemuļķot, viņa skatiens iesniedzas pat visdziļākajā tumsā, un viņam ir atklāts pilnīgi viss. Pēc Armagedona ļauni cilvēki būs zuduši uz mūžiem — mēs ”raudzīsimies uz viņu vietu, bet viņus tur vairs nesaskatīsim”. (Ps. 37:12—15.)

6. Kas paliks, kad ļauno cilvēku vairs nebūs, un kāpēc tā ir laba vēsts?

6 Kas paliks, kad ļauno cilvēku vairs  nebūs? Jehova ir izteicis šādu lielisku solījumu: ”Lēnprātīgie iemantos zemi un baudīs mieru papilnam.” Tālāk tajā pašā psalmā var lasīt: ”Taisnie iemantos zemi un dzīvos tur mūžīgi.” (Ps. 37:11, 29.) Kas ir psalmā minētie ”lēnprātīgie” un ”taisnie”? Lēnprātīgie ir cilvēki, kas pazemīgi mācās no Jehovas un pakļaujas viņa vadībai. Par taisniem ir saukti tie, kas rīkojas pareizi no Dieva Jehovas viedokļa un dara to ar prieku. Mūsdienu pasaulē šādu cilvēku ir daudz mazāk nekā ļauno. Bet gaidāmajā jaunajā pasaulē taisnie un lēnprātīgie nebūs ne mazākumā, ne vairākumā — uz zemes dzīvos tikai šādi cilvēki. Viņi padarīs zemi par īstu paradīzi.

ORGANIZĀCIJAS, KURU DARBI IR ĻAUNI

7. Kā mūs ietekmē organizācijas, kuru darbi ir ļauni?

7 Kā mūs ietekmē organizācijas, kuru darbi ir ļauni? Daudz ļaunuma pasaulē nodara nevis atsevišķi cilvēki, bet gan organizācijas. Piemēram, ir daudz reliģisku organizāciju, kas pieviļ miljoniem cilvēku, mazinot viņu ticību Bībelei, kā arī stāstot nepatiesību par Dievu, par cilvēces un zemeslodes nākotni un daudziem citiem jautājumiem. Tāpat ir jāpiemin valdības, kuras veicina etnisko vardarbību, kurina karu, apspiež trūcīgos un kurās zeļ korupcija. Nevar nerunāt arī par alkatīgām korporācijām, kas piesārņo vidi, noplicina dabas resursus un ļaunprātīgi izmanto patērētāju uzticēšanos, tā panākot, ka daži cilvēki kļūst pasakaini bagāti, kamēr miljoniem citu slīgst nabadzībā. Ir pilnīgi skaidrs, ka šādas organizācijas lielā mērā ir vainojamas ļaužu ciešanās.

8. Kas, saskaņā ar Bībeli, notiks ar organizācijām, kas daudziem cilvēkiem patlaban šķiet stabilas?

8 Ko Jehova darīs? Lielais posts, kas nāks pār pasauli, sāksies ar to, ka politiskie spēki vērsīsies pret visām viltus reliģijām, kas Bībelē ir atainotas kā netikle — lielā Babilona. (Atkl. 17:1, 2, 16; 18:1—4.) Šīs organizācijas tiks pilnībā iznīcinātas. Bet kas gaida visas pārējās organizācijas, kas ir darījušas ļaunu? Neskaitāmās cilvēku izveidotās institūcijas un organizācijas, kas patlaban šķiet tik stabilas, Bībelē ir salīdzinātas ar kalniem un salām. (Nolasīt Atklāsmes 6:14.) Tomēr tajā ir pravietots, ka cilvēku valdības un ar tām saistītās organizācijas tiks satricinātas pašos pamatos. Lielais posts sasniegs savu kulmināciju, kad tiks darīts gals gan cilvēku valdībām, gan visiem, kas tās atbalsta un nostājas pret Dieva valstību. (Jer. 25:31—33.) Vairs nebūs palikusi neviena organizācija, kas darītu ļaunu!

9. Kāpēc mēs varam būt pārliecināti, ka ”jaunā zeme” būs labi organizēta?

9 Kas aizstās šīs organizācijas? Vai pasaule pēc Armagedona būs organizēta? Bībelē ir teikts: ”Mēs pēc viņa solījuma gaidām jaunas debesis un jaunu zemi, kurās mājos taisnība.” (2. Pēt. 3:13.) Iepriekšējās debesis un zeme — cilvēku izveidotās valdības un tām pakļautā cilvēku sabiedrība — būs zudušas. Kas nāks to vietā? ”Jaunas debesis un jauna zeme”. Vārdi ”jaunas debesis” attiecas uz jaunu valdību, kas Bībelē ir saukta par Dieva valstību un ko veidos Jēzus Kristus un 144 tūkstoši  viņa līdzvaldnieku. ”Jaunā zeme” būs jauna cilvēku sabiedrība, un pār to valdīs Dieva valstība, kas nevainojami atspoguļos Dieva Jehovas — kārtības Dieva — personību. (1. Kor. 14:33.) Tātad ”jaunā zeme” būs labi organizēta. Būs iecelti piemēroti cilvēki, kas tajā īstenos vadību. (Ps. 45:17.) Viņus savukārt vadīs Kristus un 144 tūkstoši viņa līdzvaldnieku. Iztēlosimies brīnišķīgo laiku, kad organizācijas, kas dara ļaunu, būs zudušas un visa pasaule būs vienota, pakļauta vienai, nevainojamai valdībai!

NEPAREIZA RĪCĪBA

10. Ar kādu nevēlamu ietekmi ir jācīnās jums un jūsu ģimenes locekļiem?

10 Kā mūs ietekmē pasaulē izplatītā nepareizā rīcība? Mēs dzīvojam pasaulē, kas ir piesātināta ar negodīgumu, netiklību un brutālu vardarbību. To īpaši izjūt vecāki, kas visiem spēkiem pūlas pasargāt no tā bērnus. Izklaides industrija arvien vairāk slavina nepareizu rīcību, savukārt Jehovas noteiktās labā un ļaunā normas tiek izsmietas. (Jes. 5:20.) Patiesie kristieši pretojas šai vispārizplatītajai tendencei. Dzīvojot pasaulē, kurā tiek veicināta necieņa pret Jehovas normām, viņi cenšas palikt nevainojami Jehovas acīs.

11. Par ko mēs varam būt pārliecināti, ņemot vērā, ka Jehova sodīja Sodomu un Gomoru?

11 Kā Jehova darīs galu nepareizai rīcībai? Atcerēsimies, ko Jehova darīja ar izvirtušajām Sodomas un Gomoras pilsētām. (Nolasīt 2. Pētera 2:6—8.) Taisnais Lats cieta mokas, redzot, cik briesmīgi rīkojas cilvēki vietā, kur dzīvoja viņš un viņa ģimene. Jehova nopostīja šo apvidu, lai darītu galu tur izplatītajam ļaunumam. Turklāt tādā veidā Jehova ”parādīja bezdievīgajiem, kas tos sagaida”. Jehova iznīcināja ļaunumu senatnē, un to pašu viņš darīs mūsu laikos, kad īstenos savu spriedumu šai pasaulei.

12. Ko jūs ilgojaties darīt, kad būs zudusi vecā pasaule?

12 Kas nāks nepareizas rīcības vietā? Paradīzē, kas pastāvēs uz zemes, būs daudz jo daudz iespēju darīt to, kas sniedz prieku. Piemēram, būs ļoti aizraujoši strādāt, pārveidojot zemi par paradīzi un būvējot mājas sev un saviem tuviniekiem. Celsies augšā miljoniem cilvēku, un mums būs jāpalīdz tiem iepazīt Jehovu un uzzināt par visu, ko Jehova ir darījis cilvēces labā. (Jes. 65:21, 22; Ap. d. 24:15.) Mēs būsim aizņemti, darot to, kas mums sniegs neizsakāmu gandarījumu un sagādās slavu Jehovam.

SLIKTI APSTĀKĻI

13. Ko ir izraisījusi Sātana, Ādama un Ievas sacelšanās?

13 Kā mūs ietekmē pasaulē valdošie apstākļi? Ļauni cilvēki, organizācijas, kuru darbi ir ļauni, un nepareiza rīcība — visi šie faktori ir vainojami tajā, ka pasaulē pastāv tik slikti apstākļi. Vai gan kāds var teikt, ka viņu nekādā veidā neskar karš, nabadzība vai rasisms? Un vai ir kāds cilvēks, ko neapdraud slimības un nāve? To visu ir izraisījusi Sātana, Ādama un Ievas sacelšanās pret Jehovu, un mēs visi izjūtam viņu dumpja sekas.

14. Kā Jehova mainīs pasaulē valdošos apstākļus?

14 Kā Jehova darīs galu sliktajiem apstākļiem?  Lūk, daži piemēri. Jehova ir apsolījis, ka ”liks kariem mitēties” uz visiem laikiem. (Nolasīt Psalmu 46:9, 10.) Viņš likvidēs visas slimības. (Jes. 33:24.) Nāvi viņš ”izdeldēs uz mūžīgiem laikiem”. (Jes. 25:8.) Viņš izskaudīs nabadzību. (Ps. 72:12—16.) Jehova darīs galu pilnīgi visam, kas patlaban padara cilvēku dzīvi nožēlojamu. Viņš liks izzust pat tagadējās pasaules ”gaisam” — Sātana un tā dēmonu ļaunajai ietekmei. (Efes. 2:2.)

Iztēlojieties, kāda būs pasaule bez kariem, slimībām un nāves! (Sk. 15. rindkopu)

15. Kas pēc Armagedona pasaulē būs zudis uz visiem laikiem?

15 Vai varat iztēloties pasauli, kurā vairs nav ne karu, ne slimību, ne nāves? Nav armiju, nav ieroču, nav kara upuru memoriālu; nav vajadzīgas ne slimnīcas, ne ārsti, ne medmāsas; vairs nepastāv apbedīšanas biroji, morgi un kapsētas! Tā kā jaunajā pasaulē vairs nebūs noziedzības, nebūs vajadzīgi arī apsargi, signalizācija un policisti un varbūt pat ne atslēgas un slēdzenes. Cik gan daudz raižu un bēdu būs palikušas pagātnē!

16., 17. a) Ko izjutīs tie, kas paliks dzīvi Armagedonā? Paskaidrojiet. b) Kas mums jādara, lai mēs paliktu dzīvi, kad pazudīs ļaunā pasaule?

16 Kāda būs dzīve, kad pasaulē vairs nevaldīs slikti apstākļi? To iztēloties nav viegli. Tā kā mēs visu mūžu esam dzīvojuši šajā pasaulē, mēs, iespējams, vairs pat nepamanām, cik lielu spriedzi tā mums izraisa. Līdzīgi ir ar cilvēkiem, kas dzīvo blakus lielai dzelzceļa stacijai, — viņi parasti ir tā pieraduši pie trokšņa, ka to vairs pat neievēro. Arī tie, kas dzīvo netālu no atkritumu izgāztuves, ļoti iespējams, vairs pat nejūt tās smaku. Bet, kad Jehova būs darījis galu visam, kas mums sagādā ciešanas, mēs sajutīsim neizmērojamu atvieglojumu.

17 Kas aizstās pašreizējo spriedzi? Atbilde ir lasāma 37. psalma 11. pantā: ”Lēnprātīgie iemantos zemi un baudīs mieru papilnam.” Vai šie vārdi mūs nesaviļņo līdz sirds dziļumiem? Tieši tādu dzīvi Jehova cilvēkiem ir paredzējis. Tāpēc darīsim visu iespējamo, lai tagadējos grūtajos laikos paliktu tuvi Dievam Jehovam un būtu cieši saistīti ar viņa organizāciju. Paturēsim mūsu dārgo cerību skaidru savā prātā un sirdī, allaž to pārdomāsim un nevilcināsimies stāstīt par to citiem! (1. Tim. 4:15, 16; 1. Pēt. 3:15.) Tad mēs varēsim būt pārliecināti, ka paliksim dzīvi, kad ies bojā ļaunā pasaule, kurai Dievs jau sen ir pasludinājis spriedumu. Mūsu priekšā būs laimīga dzīve mūžīgi!

^ 1. rk. Šajā rindkopā aprakstītais paradums senāk bija izplatīts daļā ASV cietumu.