Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

SARGTORNIS (IZDEVUMS STUDĒŠANAI) Aprīlis 2017

Šajā numurā iekļauti raksti, kas jāapspriež no 2017. gada 29. maija līdz 2. jūlijam.

”Ko tu esi apsolījis, to pildi!”

Kas Bībelē ir teikts par solījumiem, ko cilvēks var dot Dievam? Kādai ir jābūt mūsu attieksmei pret tiem?

Kas pazudīs, kad nāks Dieva valstība?

Bībelē teikts, ka ”pasaule ies bojā”. Kas pazudīs līdz ar to?

DZĪVESSTĀSTS

Esmu apņēmies būt Kristus kareivis

Dimitrijs Psarrs tika ieslodzīts, jo atteicās ņemt rokās ieročus. Viņš palika uzticīgs Dievam, pat ciezdams nežēlīgu izturēšanos.

”Tas, kas visu zemi tiesā,” vienmēr rīkojas taisnīgi

Kāpēc var apgalvot, ka Jehova nespēj rīkoties netaisnīgi? Kā pārdomas par to mūs var stiprināt?

Vai mūsu uzskati par taisnīgumu sakrīt ar Jehovas viedokli?

Lai mūsu uzskati par taisnīgumu sakristu ar Jehovas viedokli, mums ir vajadzīga pazemība un gatavība piedot. Kādi Bībelē aprakstīti notikumi par to liecina?

Lai mūsu labprātība sagādā slavu Jehovam!

Visvarenais Dievs augstu vērtē pūles, ko viņa kalpi veltī darbam, kurš saistīts ar viņa nodoma piepildīšanos, lai gan mums pašiem mūsu ieguldījums var šķist niecīgs.