JŪS rausta uz visām pusēm: jūsu uzmanību prasa gan priekšnieks, gan bērni, gan dzīvesbiedrs. Turklāt jums vēl jārūpējas par savu slimo māti. Jūsu dzīve nepavisam nav tāda, kāda bija iecerēta, bet tāda nu ir realitāte. ”Ko es varu iesākt? Es taču nevaru nevienu ignorēt!” jūs domājat. Bet, ja jūs centīsieties pildīt visas citu cilvēku prasības, tas nenāks par labu ne jums, ne viņiem. Ko var darīt, lai izvairītos no spēku izsīkuma?

PIEMĒRS NO BĪBELES — MOZUS

Mozus, kas dzīvoja tālā senatnē, kādu laiku bija vienīgais tiesnesis visā Izraēlā. Varbūt viņš domāja: kas jādara, tas jādara. Bet viņa sievastēvs viņam teica: ”Tā nav labi, kā tu to dari! Tu pagursi.” Sievastēvs ierosināja, lai Mozus lielāko daļu iztiesājamo lietu uzticētu citiem spējīgiem vīriem un lai viņi nodotu Mozum tikai grūtākās lietas. Kāpēc tas būtu labi? Mozus sievastēvs paskaidroja: ”Tu.. varēsi pats pastāvēt, un visi ļaudis ies mājās apmierināti.” (2. Mozus 18:17—23.)

KĀ RĪKOJAS DELINA

Kā bija minēts pirmajā rakstā, Delina cieš no distonijas — neiroloģiskiem kustību traucējumiem. Viņa arī rūpējas par saviem trim brāļiem, kas ir invalīdi. ”Es esmu sapratusi, ka man ir mazāk stresa, ja cenšos neraizēties par nākotni un bez vajadzības neatlieku darbus uz vēlāku laiku. Kad man nav viegli, es to atklāti saku gan savam vīram, gan citiem, tāpēc viņi zina, kad man ir vajadzīga palīdzība. Vēl es katru rītu nedaudz laika veltu dārza darbiem — tas man sagādā lielu prieku un gandarījumu.”

”Katrai lietai ir savs nolikts laiks.” (Salamans Mācītājs 3:1)

KO JŪS VARAT DARĪT

Ja jums jātiek galā ar neskaitāmiem pienākumiem, jums var palīdzēt tālāk lasāmie ieteikumi.

  • Padomājiet, kuri cilvēki jums varētu palīdzēt. Piemēram, tie varētu būt jūsu bērni, kas dzīvo kopā ar jums, kā arī radinieki vai draugi, kas dzīvo netālu.

  • Dariet citiem zināmu, kādas ir jūsu vajadzības. Piemēram, ja darbā no jums prasa nesaprātīgi daudz, parunājiet par to ar priekšnieku, tikai uzmanieties, lai jūsu teiktais neizklausītos kā ultimāts. Vienkārši pastāstiet viņam par savu situāciju. Iespējams, viņš jums izrādīs pretimnākšanu.

  • Uzrakstiet visu, kas jums nedēļas laikā ir jāpaveic. Vai daļu no šiem darbiem jūs nevarētu uzticēt citiem?

  • Ja jūs kaut kur aicina, bet jums trūkst laika vai nav spēka, laipni atsakiet.

Atcerieties. Ja centīsieties paveikt visu, jūs galu galā nespēsiet paveikt neko.