JAUNĪBĀ mēs parasti lolojam dažādus sapņus, piemēram, ceram  nodibināt ģimeni, izkopt kādas spējas, strādāt aizraujošu darbu. Bet dzīvē ne vienmēr notiek tā, kā esam plānojuši. Negaidītas problēmas visu dzīvi var apgriezt kājām gaisā. To pieredzēja Anja, Delina un Gregorijs.

  • Anja dzīvo Vācijā. Kad viņai bija 21 gads, viņai atklāja vēzi, un tagad viņa gandrīz nemaz vairs neiziet no mājas.

  • Delina, kas dzīvo ASV, cieš no distonijas — neiroloģiskiem kustību traucējumiem. Turklāt viņai ir jārūpējas par saviem trim brāļiem, kas ir invalīdi.

  • Kanādietis Gregorijs cīnās ar smagiem neirotiskiem traucējumiem.

Par spīti saviem apstākļiem, Anja, Delina un Gregorijs spēj būt noteicēji pār savu dzīvi. Kā viņiem tas izdodas?

Bībelē ir teikts: ”Palaidies tik posta dienā — cauri būs tavs spēks!” (Salamana Pamācības 24:10, LB-2012.) No šiem vārdiem skaidri izriet, ka būtiska nozīme ir cilvēka prāta nostājai. Tie, kas ļaujas pesimismam, parasti nolaiž rokas un vairs necenšas neko darīt lietas labā. Bet tie, kam ir pozitīva prāta ievirze, sakopo visus savus spēkus, lai atkal kļūtu par situācijas noteicējiem.

Uzzināsim, kā tas pierādās Anjas, Delinas un Gregorija dzīvē.