Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 BĪBELES VIEDOKLIS

Dzīvnieki

Dzīvnieki

Dzīvniekiem ir lielāka vai mazāka nozīme gandrīz ikviena cilvēka dzīvē. Vai mēs esam atbildīgi par to, kā izturamies pret dzīvniekiem?

Kā cilvēkiem jāizturas pret dzīvniekiem?

KĀDI UZSKATI IR IZPLATĪTI.

Daudzuprāt, cilvēki var izmantot dzīvniekus, kā vien vēlas. Savukārt citi domā, ka pret dzīvniekiem ir jāizturas tāpat kā pret cilvēkiem.

  • Kāds ievērojams dzīvnieku tiesību aizstāvis norādīja, ka dzīvniekiem pienākas ”pamattiesības netikt uzskatītiem vienīgi par resursiem vai patēriņa priekšmetiem”. Viņš piebilda: ”Mums jāizbeidz izturēties pret dzīvajām radībām kā pret savu īpašumu.”

  • Daudzi par galējību uzskata miljardieres Leonas Helmslijas rīcību — viņa savā testamentā novēlēja 12 miljonus dolāru savam sunim un noteica, ka suns pēc nāves ir jāapbedī blakus viņas kapam.

Kā jūs domājat: kā ir jāizturas pret dzīvniekiem?

KAS TEIKTS BĪBELĒ.

Dzīvības radītājs Dievs Jehova cilvēkiem teica: ”Valdiet pār zivīm jūrā un putniem gaisā un visiem dzīvniekiem, kas rāpo pa zemi.” (1. Mozus 1:28.) Tāpēc ir loģiski secināt, ka no Dieva viedokļa cilvēki ir pārāki par dzīvniekiem.

To apstiprina vārdi, kas Bībelē lasāmi pirms tikko citētā panta, proti: ”Dievs radīja cilvēku pēc sava tēla un līdzības, pēc sava tēla Viņš to radīja, vīrieti un sievieti Viņš radīja.” (1. Mozus 1:27.)

Tā kā mēs esam radīti pēc Dieva tēla, mēs esam apveltīti ar unikālu spēju atspoguļot īpašības, kādas piemīt Dievam, piemēram, gudrību, taisnīgumu un mīlestību. Turklāt cilvēkiem ir iedzimts potenciāls attīstīt morālo vērtību izjūtu un garīgumu. Dzīvniekiem nav šādu spēju, jo tie nav radīti pēc Dieva tēla. Dzīvnieki ir zemāki par cilvēkiem, un pret tiem nav jāizturas tāpat kā pret cilvēkiem.

Vai tas nozīmē, ka cilvēkiem ir tiesības apieties ar dzīvniekiem slikti? Noteikti nē.

  • Dieva likumos, kas bija jāpilda senajiem izraēliešiem, bija noteikts, ka dzīvniekiem ir jādod atpūta, jāsagādā barība, vajadzības gadījumā jāsniedz palīdzība un jāraugās, lai tie nesavainotos. (2. Mozus 23:4, 5; 5. Mozus 22:10; 25:4.)

”Sešas dienas dari savu darbu, bet septītajā dienā atpūties, lai arī tavam vērsim un tavam ēzelim būtu atpūta.” (2. Mozus 23:12)

 Vai dzīvniekus drīkst nogalināt?

KĀDI UZSKATI IR IZPLATĪTI.

Daži nodarbojas ar medībām vai makšķerēšanu tikai izpriecas pēc, jo viņus vilina azarts un vēlme sacensties. Bet citi piekrīt krievu rakstniekam Ļevam Tolstojam, kurš apgalvoja, ka nogalināt dzīvniekus un lietot tos uzturā ir ”vienkārši amorāli”.

KAS TEIKTS BĪBELĒ.

Dievs neaizliedz nogalināt dzīvniekus, lai sagādātu apģērbu, kā arī tad, ja tie apdraud cilvēku dzīvību. (2. Mozus 21:28; Marka 1:6.) Turklāt 1. Mozus grāmatas 9. nodaļas 3. pantā ir rakstīts: ”Viss, kas vien kust un kam ir dzīvība, lai ir jums par barību.” Tātad cilvēki drīkst dzīvniekus izmantot arī uzturā. Pat Jēzus palīdzēja saviem mācekļiem nozvejot zivis, ko vēlāk viņi paši apēda. (Jāņa 21:4—13.)

Bet, kā minēts Bībelē, Dievs ”ienīst to, kas dara varas darbus”. (Psalms 11:6.) No šiem vārdiem izriet, ka Dievam nav pieņemami, ja cilvēki dara pāri dzīvniekiem vai tos nogalina tikai izpriecas vai sportiska azarta pēc.

No Bībeles var redzēt, ka Dieva acīs dzīvnieku dzīvība ir ļoti vērtīga.

  • Radīšanas aprakstā var lasīt: ”Dievs radīja zvērus, katru pēc savas kārtas, un lopus pēc to kārtas un visādus rāpuļus, katru pēc savas kārtas. Un Dievs redzēja to labu esam.” (1. Mozus 1:25.)

  • 147. psalma 9. pantā par Dievu ir teikts: ”Viņš dod barību lopiem.” Dievs ir radījis Zemi tā, lai dzīvniekiem netrūktu barības un būtu, kur dzīvot.

  • Izraēlas ķēniņš Dāvids lūgšanā Dievam sacīja: ”Cilvēku un zvēru tu glāb, Kungs!” (Psalms 36:7, LB-2012.) Piemēram, Dievs Jehova izglāba astoņus cilvēkus un visdažādākos dzīvniekus, kad pār pasauli nāca plūdi, kuros gāja bojā visi ļaunie cilvēki. (1. Mozus 6:19.)

Nav šaubu, ka Jehovam dzīvnieki ir dārgi, un viņš no mums gaida, ka mēs pret tiem izturēsimies saudzīgi.

”Taisnais žēlo pat savus lopus.” (Salamana Pamācības 12:10)