AUDZINĀT bērnus nebūt nav viegls uzdevums. Bet šis uzdevums kļūst vēl grūtāks, ja vecāki izvairās no bērnu disciplinēšanas. Kāpēc tā var teikt? Pirmkārt, bērnu uzvedība tikai pasliktinās, un tas izsmeļ vecākiem spēkus. Otrkārt, bērni nesaņem no vecākiem skaidru vadību, tāpēc viņi jūtas apjukuši.

Bet ar mīlestību īstenotas, līdzsvarotas audzināšanas metodes palīdz attīstīt bērnu domāšanu un veido viņos pareizu vērtību sistēmu. Turklāt tā bērni iegūst drošības sajūtu, kas viņiem ir nepieciešama līdz pat tam laikam, kad viņi pieaugs un kļūs par nobriedušiem cilvēkiem. Bet kur var atrast uzticamus padomus par bērnu audzināšanu?

Noderīgi Bībeles principi

Šī žurnāla izdevēji, Jehovas liecinieki, ir pārliecināti, ka Dieva Raksti ir ”noderīgi mācībai, aizrādīšanai, labošanai, audzināšanai”. (2. Timotejam 3:16.) Taču Bībelē vērtīgus padomus var atrast ne tikai vecāki vien. Tajā ir iekļauti principi, pēc kuriem vadoties visi ģimenes locekļi var būt laimīgi. Pievērsiet uzmanību dažiem piemēriem.

BĪBELĒ TEIKTS: ”Muļķīgas blēņas mīt bērna sirdī.” (Salamana Pamācības 22:15.)

Lai gan bērni mēdz arī rīkoties saprātīgi un domāt par citiem, viņi bieži vien dara nerātnības un blēņas. Tāpēc bērnus ir nepieciešams disciplinēt. (Salamana Pamācības 13:24.) Atzīstot šo faktu, jums būs vieglāk pildīt vecāku pienākumus.

BĪBELĒ TEIKTS: ”Netaupi savam bērnam pārmācību.” (Salamana Pamācības 23:13.)

Jums nebūtu jābaidās, ka saprātīga disciplinēšana kaitēs jūsu bērnam un tās dēļ viņš glabās sevī aizvainojumu vēl ilgus gadus. Disciplinēšana, kuras pamatā ir mīlestība,  palīdz bērnam iemācīties pazemīgi ņemt vērā aizrādījumus, un šī prasme viņam noderēs arī vēlāk, kad viņš būs pieaudzis. (Ebrejiem 12:11.)

BĪBELĒ TEIKTS: ”Ko cilvēks sēj, to viņš arī pļaus.” (Galatiešiem 6:7.)

Vecākiem piemīt dabiska vēlēšanās aizsargāt savus bērnus. Bet arī šajā ziņā ir vajadzīga līdzsvarotība. Bērniem nenāk par labu, ja vecāki cenšas viņus pasargāt no nepareizas rīcības sekām vai aizstāvēt, kad skolotājs vai kāds cits pieaugušais norāda uz viņu slikto uzvedību. Šie cilvēki vecākiem būtu jāuzskata par sabiedrotajiem. Tā bērni iemācīsies cienīt tos, kam ir vara, arī savus vecākus. (Kolosiešiem 3:20.)

BĪBELĒ TEIKTS: ”Zēns, ja tas atstāts pats savā vaļā, sagādā savai mātei kaunu.” (Salamana Pamācības 29:15.)

Audziniet ar mīlestību, esiet konsekventi un saprātīgi

Kaut arī vecāki nedrīkst būt pret bērniem pārmērīgi stingri, viņiem ir jāuzmanās no otras galējības — no tā, ka viņi atļautu bērniem gandrīz visu. ”Pielaidīgu vecāku bērniem pieaugušie ģimenē nav autoritāte,” var lasīt grāmatā The Price of Privilege (Panākumu cena). Ja jūs neuzņemsieties vadību, tad bērns domās, ka noteicējs ir viņš. Jūsu atvase neizbēgami pieņems nesaprātīgus lēmumus, sagādājot sāpes gan sev, gan jums. (Salamana Pamācības 17:25; 29:21.)

BĪBELĒ TEIKTS: ”Cilvēks.. pieķersies savai sievai, un viņi abi būs viena miesa.” (Mateja 19:5.)

Saskaņā ar Bībeli, vīrietim un sievietei jābūt precētiem pirms bērnu ieņemšanas un jāpaliek kopā arī tad, kad bērni ir izauguši un atstājuši vecāku paspārni. (Mateja 19:5, 6.) Tātad pirmām kārtām jūs esat dzīvesbiedrs un tikai pēc tam — tēvs vai māte. Pretējā gadījumā jūsu bērns būs ”par sevi augstākās domās”, nekā viņam ”pienākas būt”. (Romiešiem 12:3.) Ģimenēs, kurās centrālā persona ir bērns, vīra un sievas attiecības var ciest.

Palīdzība vecākiem

Ja vēlaties būt labi vecāki, ņemiet vērā dažus principus:

Audziniet ar mīlestību. ”Nekaitiniet savus bērnus, lai tie nekļūtu tramīgi.” (Kolosiešiem 3:21.)

Esiet konsekventi. ”Lai jūsu ”jā” nozīmē ”jā” un jūsu ”nē” — ”nē”.” (Mateja 5:37.)

Esiet saprātīgi. ”Es.. tikai pārmācīšu tevi pēc taisnības.” (Jeremijas 30:11.) *

^ 21. rk. Vairāk informācijas var atrast vietnē jw.org/lv (meklējiet sadaļā BĪBELES MĀCĪBAS > PRECĒTIEM PĀRIEM UN VECĀKIEM).