Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Atmostieties!  |  Aprīlis 2015

 BĪBELES VIEDOKLIS

Mesija

Mesija

Bībelē bija paredzēts, ka parādīsies Mesija, kas atbrīvos cilvēkus no slimībām, ciešanām un nāves. Vai apsolītais Mesija bija Jēzus no Nācaretes?

Kā cilvēki varēja pazīt Mesiju?

Saskaņā ar Bībeles pravietojumiem, Mesijam jeb Kristum * savs uzdevums bija jāpaveic divos posmos, ko šķir ilgs laika periods. Pirmajā posmā viņam bija jābūt cilvēkam. Bībeles sarakstītāji minēja daudzas pravietiskas detaļas par Mesijas dzīvi un kalpošanu, kuras ļautu viņu pazīt. Bībelē ir skaidri teikts: ”Liecināšana par Jēzu ir pravietojumu būtība.” (Atklāsmes 19:10.)

Būdams cilvēks, Jēzus uzskatāmi parādīja, ko viņš paveiks visā pasaulē, kad būs varena garīga būtne debesīs

KAS TEIKTS BĪBELĒ.

Mesija...

Jēzus dzīvē piepildījās gan visi šie pravietojumi, gan vēl daudzi citi. Papildu pierādījums, ka Jēzus ir Mesija, bija tas, ka viņš dziedināja slimos un cēla augšā mirušos. Tas arī nostiprina mūsu ticību Bībeles solījumiem, ka viņš drīzā nākotnē to pašu paveiks visā pasaulē. (Lūkas 7:21—23; Atklāsmes 21:3, 4.) Pēc augšāmcelšanas Jēzus apsēdās pie Dieva ”labās rokas”, un viņš gaida laiku, kad varēs līdz galam īstenot visu, kas jāpaveic Mesijam. (Psalms 110:1—6.)

”Vai gan Kristus, kad tas atnāks, darīs vairāk brīnumu nekā šis cilvēks?” (Jāņa 7:31)

 Kā Mesija pabeigs savu darbu līdz galam?

Jēzus dzīves laikā ebreji cerēja, ka Mesija tos atbrīvos no romiešu kundzības, atjaunos Izraēlas valsti un kļūs par tās valdnieku. (Apustuļu darbi 1:6.) Tikai vēlāk ebreju tautības Jēzus sekotāji saprata, ka Jēzus paveiks savu darbu līdz galam, kad viņš būs ar milzīgu varu apveltīta garīga būtne debesīs. (Mateja 28:18.)

KAS TEIKTS BĪBELĒ.

Otrajā posmā Mesija...

  • būs ķēniņš Dieva valstībā, kas valdīs pār visu pasauli (Daniēla 7:13, 14; Atklāsmes 11:15);

  • sagādās svētības visiem cilvēkiem, kas tic viņam (1. Mozus 22:17, 18; Psalms 72:7, 8);

  • ”radīs izbrīnu daudzās tautās” un to valdniekos, kad satrieks visus, kas viņam pretojas (Jesajas 52:15; Atklāsmes 19:19, 20);

  • izglābs ”lielu pulku” taisno no visām tautām un ļaus tiem dzīvot jaunā pasaulē, kur valdīs miers (Atklāsmes 7:9, 10, 13—17);

  • kopā ar Dievu Jehovu cels augšā mirušos, lai tie varētu dzīvot paradīzē uz zemes (Lūkas 23:43; Jāņa 5:21, 28, 29);

  • mācīs saviem pavalstniekiem dzīvot mierā (Jesajas 11:1, 2, 9, 10);

  • likvidēs grēku, kura dēļ pastāv slimības un nāve (Jāņa 1:29; Romiešiem 5:12);

  • iznīcinās Sātana darbus, apvienos visus cilvēkus, un tie pakļausies Dieva Jehovas varai (1. Korintiešiem 15:25—28; 1. Jāņa 3:8).

Jēzus izpildīja visu, kas Mesijam bija jāpaveic pirmajā posmā. Viņš izdarīs arī visu, kas ir paredzēts otrajā posmā. Tātad ir būtiski uzzināt vairāk par Jēzu, jo viņš pats teica: ”Es esmu ceļš, patiesība un dzīvība.” (Jāņa 14:6.)

”Lai viņa laikā zeļ taisnīgais, un pastāv liels miers, kamēr mēness vairs nespīdēs! Lai viņš valda.. līdz pat zemes galiem!” (Psalms 72:7, 8)

^ 5. rk. Vārds ”Mesija” ir cēlies no senebreju valodas. Savukārt vārds ”Kristus” ir cēlies no attiecīgā senebreju vārda ekvivalenta grieķu valodā. (Jāņa 1:41.)

^ 7. rk. Vispirms ir norādīti Bībeles panti, kuros lasāmi pravietojumi, pēc tam — panti, kuros redzams, kā tie piepildījās.