Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Gudrība, kas pasargā

Gudrība, kas pasargā

”Ar bagātību dažs var izglābt savu dzīvību, bet nevienam nabagam nav jādzird nekādi draudi.” (SALAMANA PAMĀCĪBAS 13:8.)

BAGĀTĪBAI ir savas priekšrocības, taču tagadējos nedrošajos laikos tā var sagādāt arī problēmas. (2. Timotejam 3:1—5.) Dažās zemēs turīgie, kā arī tūristi, kas izskatās bagāti, kļūst par zagļu un cilvēku nolaupītāju upuriem.

Lūk, kas kādā laikrakstā bija stāstīts par situāciju vienā no attīstības valstīm: ”Nežēlīgas aplaupīšanas, krāpšana un cilvēku nolaupīšana ir noskaņojusi bagātos pret trūcīgajiem. Pie restorānu ieejām stāv bruņoti sargi. Bagātnieku mājas apjož mūri ar dzeloņstieplēm, tām visapkārt ir prožektori un novērošanas kameras, un par īpašuma drošību gādā apsargi.” Kaut ko līdzīgu var novērot arī daudzās citās zemēs.

Taču ”nabagam nav jādzird nekādi draudi”, teikts Bībelē. Ko var mācīties no šīs gudrās atziņas? Ja jūs dzīvojat vietā, kur ir augsts noziedzības līmenis un ir izplatīta vardarbība, vai arī taisāties ceļot uz tādu apvidu, centieties neradīt iespaidu, ka esat turīgs, lai nepievērstu sev lieku uzmanību. Pirms kaut kur ejat, rūpīgi padomājiet, ko vilkt mugurā un ko ņemt līdzi, — īpaši padomājiet par priekšmetiem, ko citi var viegli pamanīt. ”Gudrais paredz nelaimi.., bet neprātīgie drāžas taisni tai cauri un dabū ciest,” teikts Salamana Pamācību grāmatas 22. nodaļas 3. pantā.

Bībelē atrodamā gudrība liecina, ka Radītājam nav vienalga, kas ar mums notiek. Viņš vēlas, lai mēs būtu drošībā. ”Gudrības pavēnī cilvēks jūtas.. droši paslēpts,” rakstīts Salamana Mācītāja grāmatas 7. nodaļas 12. pantā, jo ”gudrība dod dzīvību tiem, kam tā ir”.