Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Atmostieties!  |  Janvāris 2015

 NUMURA TĒMA | KĀ RADUSIES DZĪVĪBA?

Atbildes, kas ir uzmanības vērtas

Atbildes, kas ir uzmanības vērtas

UZZINĀJUŠI faktus, daudzi cilvēki secina, ka dzīvību ir radījis augstāks saprāts. Piemēram, filozofijas profesors Entonijs Flū, kas kādreiz bija viens no ievērojamākajiem ateisma aizstāvjiem, mainīja savu viedokli, kad bija iepazinies ar zinātnes atklājumiem, kas liecina, cik sarežģīta ir dzīvība un cik apbrīnojami likumi valda Visumā. Atsaukdamies uz loģisku argumentu, kas tiek izmantots jau kopš seniem laikiem, E. Flū rakstīja: ”Ir jāpieņem tas, ko apstiprina pierādījumi.” Profesors secināja, ka pierādījumi liecina par labu Radītāja eksistencei.

Pirmajā rakstā minētais entomoloģijas profesors Dž. Hertels ir nonācis pie tāda paša secinājuma. Viņš ir daudz studējis un veicis plašu zinātnisko darbību, un viņš atzina: ”Es neesmu redzējis pierādījumus, ka dzīvība būtu varējusi rasties spontāni no nedzīvas matērijas. Apbrīnojamā kārtība, kāda pastāv dabā, un dzīvo organismu komplicētā uzbūve mani pārliecināja, ka ir jābūt Kādam, kas to visu ir organizējis un izveidojis.”

Tāpat kā par mākslinieku daudz ko var uzzināt, iepazīstoties ar viņa darbiem, arī par Radītāju var daudz ko uzzināt, pētījot dabu, un tieši tā Dž. Hertels iepazina Radītāja īpašības. Vēl viņš iedziļinājās Bībelē — grāmatā, par kuras autoru tiek uzskatīts visa Radītājs. (2. Timotejam 3:16.) Tur viņš atrada atbildes uz jautājumiem par cilvēces pagātni un uzzināja, kā var atrisināt problēmas, ar kādām cilvēki sastopas tagad. Tā viņš pārliecinājās, ka Bībeli ir iedvesmojis augstāks saprāts.

Kā saprata šis zinātnieks, Bībeles atbildes ir uzmanības vērtas. Aicinām arī jūs iepazīties ar tām!