Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Atmostieties!  |  Janvāris 2015

 BĪBELES VIEDOKLIS

Ciešanas

Ciešanas

Daži uzskata, ka Dievs ir vainojams cilvēku ciešanās, bet, pēc citu domām, pat ja Dievs tās neizraisa, viņš pret tām ir vienaldzīgs. Vai tā ir teikts Bībelē? Atbilde jūs varbūt pārsteigs.

Vai Dievs izraisa ciešanas?

”Patiesi, Dievs neliek notikt ļaunam.” (Ījaba 34:12.)

KĀDI UZSKATI IR IZPLATĪTI.

Daži apgalvo, ka viss notiek pēc Dieva gribas, līdz ar to Dievs izraisa arī ciešanas. Piemēram, pastāv viedoklis, ka dabas katastrofas ir Dieva sods par cilvēku grēkiem.

KAS TEIKTS BĪBELĒ.

Tajā ir skaidri norādīts, ka Dievs neizraisa cilvēku ciešanas. Bībelē var lasīt, ka tad, kad pieredzam pārbaudījumus un grūtības, nebūtu pareizi teikt: ”Dievs mani pārbauda.” Kāpēc? ”Jo Dievu nevar pārbaudīt ar ļaunu nolūku, un arī pats viņš nevienu tā nepārbauda.” (Jēkaba 1:13.) Citiem vārdiem, Dievs nekad nesagādā pārbaudījumus un ciešanas. Tā rīkoties būtu ļauni, bet ”Dievs neliek notikt ļaunam”. (Ījaba 34:12.)

Kas tad ir vainojams ciešanās? Diemžēl daudzos gadījumos ļaunumu cilvēkiem nodara citi cilvēki, jo visiem ir iedzimts grēcīgums. (Salamans Mācītājs 8:9.) Turklāt reizēm nelaimes notiek apstākļu sakritības dēļ — neīstā laikā cilvēki atrodas neīstā vietā. (Salamans Mācītājs 9:11.) Saskaņā ar Bībeli, galvenais ciešanu vaininieks ir Sātans — ”šīs pasaules valdnieks”. Bībelē ir teikts: ”Pār visu pasauli valda ļaunais.” (Jāņa 12:31; 1. Jāņa 5:19.) Tātad nevis Dievs, bet Sātans izraisa cilvēku ciešanas.

 Vai Dievam rūp, ka cilvēki cieš?

”Visās viņu bēdās Viņš bija ar tiem.” (Jesajas 63:9.)

KĀDI UZSKATI IR IZPLATĪTI.

Daži domā, ka Dievu neuztrauc mūsu grūtības. Piemēram, kāds publicists rakstīja, ka Dievam ”acīmredzot nemaz nav žēl, ka cilvēki cieš”. Viņš secināja: ja Dievs eksistē, tad cilvēki viņam ir ”pilnīgi vienaldzīgi”.

KAS TEIKTS BĪBELĒ.

Dievs nav neiejūtīgs vai vienaldzīgs. Bībelē ir skaidri norādīts, ka viņš jūt līdzi mūsu ciešanām un drīz tās novērsīs. Pievērsiet uzmanību trim uzmundrinošām atziņām, kas atrodamas Bībelē.

Dievs zina, kas cilvēkiem ir jāpārdzīvo. Jau no pašiem cilvēces pirmsākumiem Jehovam * nav palikusi nepamanīta neviena sāpju un ciešanu asara — viņa ”skati pārbauda” un redz visu. (Psalms 11:5; 56:9.) Piemēram, kad senos laikos Dieva kalpi tika apspiesti, viņš teica: ”Vērodams esmu vērojis manas tautas bēdas.” Vai viņš bija tikai pavirši skatījies? Nē, tā nebija. Viņš sacīja: ”Es.. zinu viņu ciešanas.” (2. Mozus 3:7.) Daudzus cilvēkus mierina jau doma vien, ka Dievs zina visu, kas tiem jāpārcieš, un viņa acīm nav apslēptas pat tās grūtības, par kurām citi neko nenojauš vai kuras citi līdz galam neizprot. (Psalms 31:8; Salamana Pamācības 14:10.)

Dievs jūt mums līdzi, kad mēs ciešam. Dievs Jehova ne tikai zina, kas mums jāpārdzīvo, bet arī no sirds jūt mums līdzi. Piemēram, kad Dieva kalpi senatnē sastapās ar smagiem pārbaudījumiem, viņu tas sāpināja. ”Visās viņu bēdās Viņš bija ar tiem,” teikts Bībelē. (Jesajas 63:9.) Lai gan Dievam ir daudz augstāks stāvoklis nekā cilvēkiem, viņš dziļi izprot cilvēku sāpes un bēdas. ”Jehova ir ļoti sirsnīgs un žēlsirdīgs.” (Jēkaba 5:11.) Turklāt Jehova mums palīdz izturēt grūtības. (Filipiešiem 4:12, 13.)

Dievs novērsīs visas cilvēku ciešanas. Saskaņā ar Bībeli, Dievs darīs galu ikviena cilvēka ciešanām. Ar savas debesu valstības starpniecību Jehova pilnībā izmainīs apstākļus uz zemes. Bībelē ir apsolīts, ka tad Dievs ”noslaucīs visas asaras no viņu [ļaužu] acīm, un nāves vairs nebūs, arī bēdu, vaimanu un sāpju vairs nebūs. Agrākais ir pagājis.” (Atklāsmes 21:4.) Kas notiks ar tiem, kas ir miruši? Dievs viņus cels augšā no nāves, lai arī viņi varētu dzīvot uz zemes, uz kuras vairs nebūs ciešanu. (Jāņa 5:28, 29.) Vai cilvēkus tad mocīs smagas atmiņas par pārdzīvotajām ciešanām? Nē, tā nenotiks, jo Jehova ir apsolījis, ka agrāko vairs nepieminēs un tas nevienam vairs nenāks prātā. (Jesajas 65:17.) *

^ 13. rk. Jehova (Jahve) ir Bībelē minētais Dieva vārds.

^ 15. rk. Par to, kāpēc Dievs uz laiku ir pieļāvis ciešanas un kā viņš tās novērsīs, var lasīt Jehovas liecinieku izdotajā grāmatā Ko patiesībā māca Bībele?, 8. un 11. nodaļā.