Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Atmostieties!  |  Oktobris 2014

 NUMURA TĒMA

Kā pārvarēt nesaskaņas?

Kā pārvarēt nesaskaņas?

Frenks * un Džerijs bija labi kaimiņi. Tad kādu vakaru Džerija mājās notika ballīte, kas ieilga līdz naktij. Frenks devās pie Džerija sūdzēties par troksni, bet tonis, kādā Frenks runāja, aizvainoja Džeriju. Starp viņiem izcēlās ass strīds. Pēc tā vakara bijušie labie kaimiņi sāka izvairīties viens no otra.

TAS, kas notika ar Frenku un Džeriju, nav nekas neparasts. Kad starp diviem cilvēkiem rodas nesaskaņas, bieži vien abi iekaist dusmās un vaino viens otru. Ja neviens no viņiem nemaina savu nostāju, viņu starpā iestājas atsalums.

Ja jūs esat bijuši līdzīgā situācijā, jūs zināt, cik tas ir nepatīkami. Ikviens, bez šaubām, vēlas, lai viņam būtu labas attiecības ar citiem. Kā to panākt? Ko darīt, ja laiku pa laikam izraisās domstarpības? Vai ir iespējams pārvarēt aizvainojumu un citas negatīvas izjūtas? Vai domstarpības var atrisināt mierīgā ceļā?

Atgriezīsimies pie Frenka un Džerija. Viņu draudzība sašķobījās, kad abi bija pieļāvuši vairākas kļūdas: 1) Džerijs nepadomāja par kaimiņu mieru; 2) Frenks savu sašutumu izteica tādā tonī, kas aizvainoja Džeriju; 3) abi zaudēja savaldību; 4) neviens no viņiem nebija gatavs piekāpties.

Ar laiku veselais saprāts ņēma virsroku, un abi vīrieši salīga mieru. Kas viņiem palīdzēja? Frenks un Džerijs izmantoja dažus principus, kas daudziem ir palīdzējuši ne vien atrisināt nesaskaņas, kādas reizēm rodas draugu starpā, bet arī padarīt draudzību ciešāku.

Šie principi ir atrodami pasaulē visizplatītākajā grāmatā — Bībelē. Tā mudina attīstīt iejūtību, spēju saprast citus, laipnību, mīlestību, pacietību un citas īpašības, kas palīdz veidot labas attiecības ar citiem un pārvarēt aizvainojumu. (Salamana Pamācības 14:29; 1. Korintiešiem 13:4, 5.)

Gadījums ar Frenku un Džeriju ir tikai viens piemērs, kas pierāda, ka Bībele spēj mainīt cilvēku dzīvi, un šādu piemēru ir ļoti  daudz. Bībele ir palīdzējusi arī tādiem cilvēkiem, kuriem ir bijis jāatbrīvojas no negatīvām iezīmēm, kas ir bijušas dziļi iesakņojušās. Piemēram, kāds vīrietis, vārdā Roberts, kas dzīvo Austrālijā, mēdza ātri aizsvilties, bet viņam izdevās šo noslieci sevī izskaust. Savukārt Austrumtimoras iedzīvotājs Nelsons atbrīvojās no senām naida jūtām pret kādu cilvēku un pat sadraudzējās ar viņu. Kā Bībele palīdzēja Robertam un Nelsonam? Lūk, ko viņi pastāstīja intervijā žurnālam Atmostieties!.

1. INTERVIJA

ROBERT, nedaudz pastāstiet par sevi!

Es uzaugu nelabvēlīgā ģimenē. Mans tēvs bija agresīvas dabas cilvēks, un viņš mani bieži sita. Reizēm viņš mani sita līdz asinīm tā, ka es zaudēju samaņu. Tāpēc es uzaugu agresīvs un varmācīgs. Pusaudža gados es divus gadus atrados pāraudzināšanas iestādē. Vēlāk es izdarīju smagu noziegumu, kura dēļ nonācu stingra režīma cietumā. Kad mani atbrīvoja, es pārcēlos uz Austrāliju, kur cerēju sākt jaunu dzīvi.

Roberts bija agresīvs un varmācīgs un pat bija nonācis cietumā

Vai pārcelšanās jūs izmainīja?

Drīzāk var teikt, ka man palīdzēja mainīties nevis pārcelšanās, bet Bībele, ko man bija sākuši mācīt Jehovas liecinieki. Tomēr jāatzīst, ka man joprojām bija jāmācās valdīt pār sevi, mani bieži pārņēma izmisums un es jutos galīgi nevērtīgs. Tad kādu dienu es pārdomāju Salamana Pamācību grāmatas 19. nodaļas 11. pantu, kur teikts: ”Kam saprašana, tas apvalda dusmas, cēls tas, kurš piedod pārkāpumu.” (LB-2012.) Lai iegūtu šādu ”saprašanu”, es sāku analizēt, kas ir mūsu emociju, vārdu un rīcības pamatā. Tas man palīdzēja labāk saprast apkārtējos cilvēkus, būt pacietīgam un piedot citiem.

Vai varat minēt kādu piemēru?

Reiz es netīšām apvainoju kādu savu draugu, un viņš citu acu priekšā mani nikni nobāra. Es jutos ārkārtīgi pazemots. Taču es atcerējos Bībeles padomu ”neatmaksāt nevienam ļaunu ar ļaunu” un tūlīt pat viņam atvainojos. (Romiešiem 12:17.) Kad draugs bija nomierinājies, es izmantoju iespēju parunāt ar viņu divatā un tad uzzināju, ka viņam ir radušās problēmas ģimenē. Mēs salīgām mieru, un viņš man vēlāk uzdāvināja skaistu lietusmēteli. Man ir bail pat iedomāties, kas būtu noticis, ja tad, kad jutos pazemots, es būtu izturējies tāpat kā agrāk.

Kā jūs rīkojaties, kad jūsu ģimenē rodas nesaskaņas?

Mums ar sievu ir divdesmitgadīgs dēls, un, tāpat kā citās ģimenēs, arī mums reizēm rodas domstarpības. Bet Bībele man ir ļoti daudz ko iemācījusi. Piemēram, es esmu sapratis, cik svarīgi ir atvainoties. Ir pārsteidzoši, kā no sirds teikti vārdi ”Lūdzu, piedod!” spēj izkliedēt saspīlējumu un novērst strīdu.

 2. INTERVIJA

NELSON, jūs esat patīkams cilvēks, un jums tāds sirsnīgs smaids. Taču agrāk jūsos dega spēcīgas naida jūtas. Vai tiesa?

Jā, tā bija. Jaunībā es pievienojos kādai politiskai kustībai, kas bija opozīcijā pastāvošajai varai. Turklāt es ienīdu politisko sāncenšu partiju, kas cīnījās par varu manā apgabalā. Es apguvu cīņas mākslu, un, ja kāds mani apvainoja, es tūlīt laidu darbā dūres.

Nelsons jaunībā bija pievienojies politiskai kustībai, kas bija opozīcijā pastāvošajai varai

Kas jūs pamudināja mainīties?

Es sāku mācīties Bībeli un dzīvot saskaņā ar to. Mani īpaši iespaidoja divi Bībelē lasāmi norādījumi. Pirmais skan: ”Visu, ko jūs gribat, lai cilvēki dara jums, to dariet viņiem.” (Mateja 7:12.) Otrais ir šāds: ”Mīli tuvāko kā sevi pašu.” (Mateja 22:39.) Es ievēroju, ka Jehovas liecinieki, kas man mācīja Bībeli, apliecināja šādu mīlestību pret ikvienu, neatkarīgi no cilvēka rases vai etniskās piederības, un es vēlējos viņiem līdzināties. Ar laiku man tas izdevās aizvien labāk, un mani agrākie paziņas bija izbrīnīti par šīm pārmaiņām un vairs nebaidījās no manis.

Vai gadījās arī kritieni atpakaļ?

Jā, gadījās, bet ne ļaudīs. Dažkārt man bija grūti savaldīties mājās. Reiz es tā sadusmojos uz sievu, ka viņai iesitu, — es to joprojām ļoti nožēloju. Viņa man piedeva, un pēc tam es vēl stingrāk apņēmos valdīt pār savām emocijām.

Jūs teicāt, ka tagad cilvēki vairs nebaidās no jums. Vai varat pastāstīt kādu gadījumu?

Jā, varu. Kādu dienu es satiku Augustu — cilvēku, kas piederēja pie iepriekšminētās politisko sāncenšu partijas un pat bija ievērojams šīs partijas loceklis. Sākumā viņš izturējās pret mani piesardzīgi. Bet es ar viņu sirsnīgi sasveicinājos, lūdzu aizmirst mūsu agrākās nesaskaņas un uzaicināju ciemos pie sevis. Augustu atnāca un bija pārsteigts par to, kā es esmu mainījies. Tas viņu tik ļoti ietekmēja, ka arī viņš sāka mācīties Bībeli. Tagad mēs ar viņu esam ne vien tuvi draugi, bet arī ticības biedri.

 ”Saglabājiet mieru ar visiem cilvēkiem”

Konfliktu cēloņi mēdz būt dažādi, un reizēm tie ir sarežģīti, turklāt ne katrs ir ar mieru atsaukties uz mūsu centieniem nodibināt labas attiecības. Tāpēc Bībelē ir dots šāds padoms: ”Ja iespējams, cik vien tas ir atkarīgs no jums, saglabājiet mieru ar visiem cilvēkiem.” (Romiešiem 12:18.)

Tas, ko ir piedzīvojuši rakstā minētie cilvēki, spilgti apliecina, cik vērtīgi ir Bībeles padomi. Ja šos padomus izmanto, tie palīdz ”sagraut cietokšņus”, proti, pārvarēt dziļi iesakņojušās negatīvas iezīmes. (2. Korintiešiem 10:4.) Par Bībelē ietverto gudrību Salamana Pamācību grāmatas 3. nodaļas 17. un 18. pantā ir teikts: ”Tās ceļi ir patīkami ceļi, un visas tās tekas pauž mieru. Tā ir dzīvības koks visiem, kas pie tās tveras, un svētlaimīgi ir tie, kas to sevī glabā.”

Nelsons un Augustu tagad ir labi draugi

Vai jūs vēlaties, lai arī jūsu dzīve būtu laimīga un tajā valdītu miers? Vai jūs gribat iegūt tādus draugus, ar kuriem jums saglabātos ciešas attiecības pat tad, kad jūsu draudzība tiktu pārbaudīta? Ja tā ir, sekojiet Bībeles gudrajiem padomiem, kas nekad neliek vilties!

^ 3. rk. Vārdi ir mainīti.