Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Atmostieties!  |  Jūlijs 2014

 BĪBELES VIEDOKLIS

Pārdomas

Pārdomas

Ko nozīmē pārdomāt?

”Es tad ilgi pārdomāju Tavus darbus, es apsveru sevī.. visu, ko Tu dari.” (Psalms 77:13.)

KĀDI UZSKATI IR IZPLATĪTI.

Pārdomas var būt ļoti dažādas. Daudzi uzskata, ka laimi un gandarījumu var sniegt meditācija. Meditācijai ir daudz veidu, un lielākoties tie sakņojas Austrumu reliģijās. ”Lai iegūtu skaidru skatu, prātam ir jābūt tukšam,” rakstīja kāds indiešu domātājs. Viņa vārdos atspoguļojas viedoklis, ka, atbrīvojot prātu no visām domām un koncentrējoties uz kādiem vārdiem vai tēliem, var iegūt iekšēju mieru, prāta skaidrību un garīgu apgaismību.

KAS TEIKTS BĪBELĒ.

Tajā ne reizi vien ir uzsvērts, ka pārdomas ir tiešām svarīgas. (1. Timotejam 4:15.) Bībelē nav aicinājuma atbrīvot savu prātu no visām domām vai daudzkārt atkārtot mantru — noteiktus vārdus vai frāzes. Saskaņā ar Bībeli, pārdomām jābūt saturīgām un ir jādomā par to, kas ir labs un noderīgs, piemēram, par Dieva īpašībām, principiem un viņa radīto pasauli. ”Es atceros visu Tavu darbu un pārdomāju visu, ko Tava roka darījusi,” lūgšanā Dievam teica kāds dievbijīgs vīrs. (Psalms 143:5.) Viņš arī teica: ”Es Tevi pieminu apguldamies un par Tevi domāju uzmozdamies.” (Psalms 63:7.)

 Kā dziļas pārdomas mums nāk par labu?

”Taisnā cilvēka sirds apdomā, kā būtu jāatbild.” (Salamana Pamācības 15:28.)

KAS TEIKTS BĪBELĒ.

Dziļas pārdomas par labo mūs ietekmē pozitīvi, palīdz mums valdīt pār savām emocijām un dod morālu spēku, un, pateicoties tam, mūsu vārdos un darbos var atspoguļoties saprātīgums. (Salamana Pamācības 16:23.) Tāpēc var teikt, ka šādas pārdomas mums palīdz justies laimīgiem un gandarītiem. 1. psalma 3. pantā par cilvēku, kas bieži domā par Dievu, ir teikts: ”Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas.”

Pārdomas arī palīdz attīstīt spēju izprast lietu dziļāko būtību un uzlabo atmiņu. Piemēram, kad mēs cenšamies tuvāk iepazīt kaut ko no tā, ko Dievs ir radījis, vai izpētīt kādu Bībeles tematu, mēs uzzinām daudz interesantu faktu. Bet pārdomas par šiem faktiem mums ļauj saskatīt, kā tie ir saistīti cits ar citu un ar to, ko mēs jau zinām. Tāpat kā namdaris no dažādiem būvmateriāliem uzceļ skaistu māju, arī mēs, pārdomājot dažādus faktus, varam tos apvienot vienā loģiskā veselumā.

Vai savas domas ir jākontrolē?

”Sirds ir ļaunprātīgi lokana pret visu, tā ir viltīga. Kas to var izdibināt?” (Jeremijas 17:9.)

KAS TEIKTS BĪBELĒ.

”No iekšienes, no cilvēka sirds, nāk sliktas domas: netiklība, zagšana, slepkavības, laulības pārkāpšana, alkatība, ļaundarības, viltus, nekautrīga rīcība, skaudīga acs.. un nesaprātīgums.” (Marka 7:21, 22.) Tātad domas, līdzīgi ugunij, ir jākontrolē. Pretējā gadījumā nepareizas domas var ierosināt sliktas vēlmes, kuras cilvēks galu galā vairs nevar apvaldīt, un tas var beigties ar grēcīgu rīcību. (Jēkaba 1:14, 15.)

Tāpēc Bībelē mēs tiekam mudināti domāt par to, kas ir ”patiess.., taisns, tīrs, jauks, uzslavas cienīgs, tikumīgs un slavējams”. (Filipiešiem 4:8, 9.) Šādas domas labvēlīgi ietekmē mūsu personību, mūsu runu un attiecības ar citiem. (Kolosiešiem 4:6.)