PROBLĒMA

Klausoties ziņas, rodas priekšstats, ka internetā ik uz soļa var sastapties ar cilvēkiem, kas emocionāli pazemo citus, ar pedofiliem un personas datu zagļiem. Ja jūsu bērns bieži lieto internetu un jums liekas, ka viņš visas šīs briesmas ignorē, jūs droši vien uztraucaties.

Taču jūs noteikti varat iemācīt savam bērnam droši lietot internetu. Vispirms aplūkosim dažus faktus, kas jums jāzina par interneta vidi.

KAS JUMS JĀZINA

Pusaudži var piekļūt internetam ar savu mobilo ierīču starpniecību. Ieteikums, ka datoram jāatrodas visai ģimenei pieejamā telpā, joprojām ir noderīgs. Bet, ja pusaudzim ir viedtālrunis vai planšetdators, kam ir interneta pieslēgums, viņš var piekļūt virtuālajai videi jebkurā brīdī, turklāt bez jūsu ziņas.

Fakts, ka daži iekļūst autoavārijās, nenozīmē, ka vispār nedrīkst vadīt automašīnu. Tas pats princips attiecas uz interneta lietošanu. Pusaudzim jāiemācās ”braukt” uzmanīgi

Daži pusaudži pavada internetā pārāk daudz laika. ”Es ieslēdzu datoru ar domu piecās minūtēs pārbaudīt e-pastu, bet galu galā stundām ilgi skatos dažādus video. Man ir vajadzīga liela savaldība,” atzīst kāda 19 gadu veca meitene.

Pusaudži virtuālajā vidē reizēm ir pārāk atklāti. Cilvēki, kam ir ļauni nolūki, no bērna komentāriem un tīmeklī ievietotajiem attēliem bez lielām grūtībām var izsecināt, kur viņš dzīvo un mācās un kādā laikā mājās neviena nav.

Daļa pusaudžu neaptver, kādas sekas var būt, ja viņi kaut ko neapdomīgi ievieto internetā. Tas, kas tiek ievietots globālajā tīmeklī, tur arī paliek. Dažreiz pēc ilga laika kāds atrod pusaudža sen iepriekš rakstītos komentārus un ievietotos attēlus. Piemēram, darba devēji bieži vien pārbauda, kāda informācija par potenciālajiem darbiniekiem ir pieejama internetā.

Tomēr jāatceras, ka internets nav ienaidnieks. Problēmas sagādā nesaprātīga interneta lietošana.

 KO JŪS VARAT DARĪT

Iemāciet bērnam noteikt, kas ir svarīgākais, un pareizi izmantot laiku. Lai bērns izaugtu par apzinīgu cilvēku, viņam jāiemācās galveno vietu dzīvē ierādīt tam, kas ir svarīgākais. Laika pavadīšana ar ģimenes locekļiem, skolā uzdotie mājasdarbi un pienākumi mājās ir daudz svarīgāki par bezmērķīgu interneta lietošanu. Ja pusaudzis internetā pavada pārāk daudz laika, nosakiet ierobežojumus un nepieciešamības gadījumā varbūt pat izmantojiet taimeri vai modinātāju. (Bībeles princips — Filipiešiem 1:10.)

Māciet bērnam padomāt, pirms viņš kaut ko ievieto tīmeklī. Lai viņš padomā, vai informācija, ko viņš grasās ievietot, kādu neaizskars. Kā fotoattēls ietekmēs viņa reputāciju? Vai viņam būtu kauns, ja vecāki vai citi pieaugušie ieraudzītu šo attēlu vai komentāru? Ko viņi par pusaudzi secinātu? Ko viņš pats secinātu par kādu citu, kurš būtu ievietojis šādu komentāru vai attēlu? (Bībeles princips — Salamana Pamācības 10:23.)

Palīdziet bērnam saprast, ka jāvadās pēc morāles vērtībām, nevis tikai pēc noteikumiem. Jūs nevarat augu dienu stāvēt bērnam blakus un viņu kontrolēt, un tas jums nemaz nav jādara. Vecākiem jāpalīdz bērniem attīstīt spriestspēju, lai viņi paši varētu ”atšķirt labu no ļauna”. (Ebrejiem 5:14.) Galvenajam, kas nosaka pusaudža rīcību, jābūt morāles principiem, nevis apziņai, ka par noteikumu pārkāpšanu pienākas sods. Kādu reputāciju viņš vēlas iegūt, un ar kādām īpašībām viņš vēlas būt pazīstams? Vecāku uzdevums ir iemācīt bērnam pieņemt gudrus lēmumus arī tad, ja viņu nav līdzās. (Bībeles princips — Salamana Pamācības 2:11.)

”Bērni labāk pazīst tehnoloģijas, toties vecāki labāk pazīst dzīvi”

Interneta lietošanu var salīdzināt ar automobiļa vadīšanu — abos gadījumos ir vajadzīgas ne vien tehniskas zināšanas, bet arī prasme pieņemt pareizus lēmumus. Tāpēc vecāku sniegtajai vadībai ir ļoti liela nozīme. ”Bērni labāk pazīst tehnoloģijas, toties vecāki labāk pazīst dzīvi,” pilnīgi pamatoti rakstīja interneta drošības eksperte Perija Aftaba.