PROBLĒMA

Likās, jums abiem ir tik daudz kopīga — vismaz tā šķita pirms kāzām. Bet pēc apprecēšanās jūs piedzīvojāt vilšanos, un tagad savā laulībā jūtaties kā iedzīti sprostā.

Taču jūs noteikti varat uzlabot savas attiecības. Vispirms pievērsīsim uzmanību tam, kas parasti izraisa vilšanos laulībā.

KAS TO IZRAISA

Dzīves īstenība. Ikdienas dzīve — darbs, bērnu audzināšana, attiecības ar radiniekiem — var apdzēst dzirksteli laulāto starpā. Turklāt spriedzi attiecībās var radīt negaidītas grūtības, piemēram, finansiālas problēmas vai vajadzība rūpēties par kādu ģimenes locekli, kam ir hroniska slimība.

Pēc jūsu domām, jūs esat pārāk atšķirīgi. Draudzēšanās laikā atšķirības parasti tiek ignorētas. Bet pēc kāzām vīrietis un sieviete atskārst, cik ļoti atšķiras veids, kā viņi izsaka savas domas, kā rīkojas ar naudu un kā risina problēmas. Atšķirības, kas sākumā tikai nedaudz kaitināja, tagad šķiet pilnīgi nepanesamas.

Jūs esat attālinājušies viens no otra. Nelaipni vārdi un izturēšanās un neatrisināti konflikti ar laiku var izraisīt to, ka vīrs vai sieva noslēdzas sevī vai — kas ir vēl sliktāk — sāk pieķerties kādam citam pretējā dzimuma pārstāvim.

Nepamatoti lielas cerības. Daži, kas stājas laulībā, ir pārliecināti, ka viņi ir atraduši savu īsto un vienīgo — ideālo otro pusi. Kaut arī šāds priekšstats izklausās ļoti romantisks, tas var būt par iemeslu dziļam sarūgtinājumam. Līdzko rodas problēmas, mīts par ”pilnīgo saderību” izgaist, un gan vīram, gan sievai liekas, ka viņi ir kļūdījušies dzīvesbiedra izvēlē.

 KO JŪS VARAT DARĪT

Domājiet par dzīvesbiedra labajām īpašībām. Pamēģiniet uzrakstīt trīs labas īpašības, kādas piemīt jūsu dzīvesbiedram. Piemēram, uzrakstiet tās otrā pusē dzīvesbiedra fotogrāfijai, ko nēsājat līdzi, vai arī saglabājiet šo sarakstu kādā mobilajā ierīcē. Regulāri ielūkojieties šajā sarakstā, lai sev atgādinātu, kāpēc jūs apprecējāties ar šo cilvēku. Domājot par dzīvesbiedra labajām īpašībām, jūs veicināsiet mieru un saticību un neļausiet jūsu atšķirībām negatīvi ietekmēt laulību. (Bībeles princips: Romiešiem 14:19.)

Ieplānojiet kaut ko īpašu. Kad jūs vēl nebijāt precējušies, jūs abi noteikti atvēlējāt laiku tam, lai darītu kaut ko kopā. Draudzēšanās jums sagādāja jaunas izjūtas un daudz prieka, taču jūs to neatstājāt pašplūsmai. Kāpēc gan nerīkoties līdzīgi arī tagad? Ieplānojiet darīt kopā kaut ko īpašu, tāpat kā jūs to plānojāt draudzēšanās laikā. Tā jūs kļūsiet tuvāki viens otram un jums būs vieglāk tikt galā ar negaidītām problēmām, kādas dzīvē mēdz gadīties. (Bībeles princips: Salamana Pamācības 5:18.)

Atklāti runājiet par savām izjūtām. Ja dzīvesbiedrs ar saviem vārdiem vai izturēšanos jūs ir sāpinājis, varbūt jūs varētu viņam vienkārši piedot. Ja jūs to nespējat, neizmantojiet par ieroci klusēšanu — tāda rīcība ir bērnišķīga. Pēc iespējas drīzāk, vēlams, jau tajā pašā dienā, mierīgi izrunājieties ar dzīvesbiedru. (Bībeles princips: Efesiešiem 4:26.)

Ja dzīvesbiedrs ar saviem vārdiem vai izturēšanos jūs ir sāpinājis, varbūt jūs varētu viņam vienkārši piedot.

Ņemiet vērā, ka jūsu izjūtas un dzīvesbiedra nolūki atšķiras. Visdrīzāk neviens no jums nevēlas apzināti sāpināt otru. Aplieciniet to, no sirds atvainojoties dzīvesbiedram par to, ka esat viņu sāpinājuši. Pēc tam pārrunājiet, ko konkrēti jūs abi varētu darīt, lai netīšām neaizvainotu viens otru. Sekojiet Bībeles padomam: ”Izturieties cits pret citu laipni, ar sirsnīgu iejūtību un augstsirdīgi piedodiet cits citam.” (Efesiešiem 4:32.)

Esiet reālisti. Bībelē ir teikts, ka tiem, kas stājas laulībā, ”būs jaunas grūtības dzīvē”. (1. Korintiešiem 7:28.) Kad pieredzat šādas grūtības, nesteidzieties secināt, ka esat neveiksmīgi apprecējušies. Labāk centieties risināt domstarpības, ”vienmēr esiet iecietīgi” viens pret otru un ”augstsirdīgi piedodiet”. (Kolosiešiem 3:13.)