NESKAITĀMI cilvēki vai nu ir lasījuši, vai dzirdējuši, kas par Visuma sākumu ir teikts Bībelē. Trīsarpus tūkstošus gadu senais apraksts sākas ar vārdiem: ”Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.”

Taču daudzi nezina, ka kristīgās pasaules reliģisko līderu, to vidū kreacionistu un fundamentālistu, dažnedažādie skaidrojumi par radīšanu ļoti atšķiras no tā, kas par šo jautājumu ir teikts Bībelē. Plaši izplatītās interpretācijas ir pretrunā ar zinātniskiem faktiem, un, lai gan Bībelē tās nav atrodamas, to dēļ daudzi Bībeles vēstījumu uzskata par mītu.

Tas, kas Bībelē patiesībā stāstīts par radīšanu, lielākoties ir palicis bez ievērības, un tas ir bēdīgi, jo šajā grāmatā ir ietverts ļoti loģisks un pārliecinošs Visuma izcelšanās skaidrojums. Turklāt Bībelē lasāmais radīšanas apraksts saskan ar zinātniskiem atklājumiem. Iepazīstoties ar to, var uzzināt daudz kā interesanta.

RADĪTĀJS, KAS NAV RADĪTS

Bībelē iekļautais radīšanas apraksts balstās uz faktu, ka eksistē augstāka būtne — Visvarens Dievs, kas ir radījis visu pastāvošo. Kas viņš ir, un kāds viņš ir? Kā var lasīt Bībelē, viņš ir citāds, nekā viņu iztēlojas tradicionālajās reliģijās un sabiedrībā kopumā. Viņš ir visa Radītājs, bet lielākā daļa cilvēku par viņu zina ļoti maz.

 • Dievs ir persona. Viņš nav kaut kāds neskaidrs, bezpersonisks spēks, kas klīst kaut kur kosmosā. Viņš domā un jūt, un viņam ir noteikti mērķi.

 • Dievam piemīt bezgalīgs spēks un gudrība. Tas izskaidro, kāpēc radītajā pasaulē, īpaši dzīvajā dabā, ir atrodamas tik sarežģītas konstrukcijas.

 • Dievs ir radījis visu matēriju. Līdz ar to viņš nevar būt veidots no materiālās pasaules elementiem, ko pats ir radījis. Dievs ir nevis fiziska, bet garīga būtne.

 • Dieva eksistenci nenosaka laiks. Dievs ir pastāvējis vienmēr, un viņš pastāvēs vienmēr. Neviens viņu nav radījis.

 • Dievam ir personvārds, kas oriģinālvalodās Bībeles tekstā ir lietots vairākus tūkstošus reižu. Dieva vārds ir Jehova jeb Jahve.

 • Dievs Jehova mīl cilvēkus, un viņam rūp, kas ar tiem notiek.

 CIK ILGĀ LAIKĀ DIEVS RADĪJA VISUMU?

Bībelē ir rakstīts, ka Dievs radīja ”debesis un zemi”. Šajos vispārīgajos vārdos nav nekādas norādes uz to, cik ilgā laikā Dievs radīja Visumu un kā viņš to darīja. Kreacionisti māca, ka Dievs ir radījis Visumu sešās 24 stundas garās dienās, bet šāds priekšstats, ko zinātnieki noliedz, ir balstīts uz aplamu Bībeles vēstījuma sapratni. Pievērsīsim uzmanību, kas patiesībā ir teikts Bībelē.

Bībele neatbalsta fundamentālistu un kreacionistu viedokli, ka ikviena radīšanas diena ilga 24 stundas

 • Bībele neatbalsta fundamentālistu un kreacionistu viedokli, ka ikviena radīšanas diena ilga 24 stundas.

 • Bībelē vārds ”diena” bieži apzīmē dažādus laika posmus. Dažos gadījumos šis vārds apzīmē periodu, kura ilgums nav noteikts, un tieši ar šādu nozīmi vārds ”diena” ir lietots 1. Mozus grāmatā lasāmajā radīšanas aprakstā.

 • Katra no sešām Bībelē minētajām radīšanas dienām varēja ilgt daudzus tūkstošus gadu.

 • Kad sākās pirmā radīšanas diena, Dievs jau bija radījis Visumu, arī Zemi, uz kuras vēl nebija dzīvības.

 • Acīmredzot sešas radīšanas dienas bija ilgi laika posmi, kuros Dievs Jehova sagatavoja Zemi, lai uz tās varētu dzīvot cilvēki.

 • Radīšanas apraksts nav pretrunā ar zinātnieku secinājumiem par Visuma vecumu.

VAI DIEVS IZMANTOJA EVOLŪCIJU?

Daudzi, kas netic Bībelei, atbalsta teoriju, ka dzīvība ir radusies no neorganiskās pasaules nenoskaidrotu, saprāta nevadītu procesu ietekmē. Saskaņā ar šo teoriju, kādā brīdī ir radies baktērijai līdzīgs organisms, kurš pats spēja replicēties jeb dubultoties un no kura pamazām izveidojās visas mūsdienās pastāvošās dzīvo organismu sugas. No tā izriet, ka ārkārtīgi sarežģītais cilvēks ir izveidojies no baktērijas.

Evolūcijas teorijai piekrīt arī daudz tādu cilvēku, kas, pēc pašu apgalvojumiem, uzskata Bībeli par Dieva vārdiem. Viņi domā, ka Dievs ir radījis pirmo dzīvības formu uz Zemes, bet pēc tam ir tikai vērojis un reizēm varbūt vadījis evolūcijas gaitu. Taču Bībelē ir teikts kaut kas cits.

Bībelē lasāmais radīšanas apraksts nav pretrunā ar zinātnieku novēroto, proti, ka galveno grupu ietvaros var rasties variācijas

 • Saskaņā ar Bībeli, Dievs Jehova radīja visas galvenās augu un dzīvnieku grupas, kā arī pirmos divus cilvēkus — nevainojamu vīrieti un sievieti —, kam piemita spēja izvērtēt sevi un savu rīcību un izpaust mīlestību, gudrību un taisnīgumu.

 • Dieva radīto galveno augu un dzīvnieku grupu ietvaros ir notikušas pārmaiņas un ir radušās dažādas variācijas. Daudzos gadījumos jaunās sugas ievērojami atšķiras cita no citas.

 • Bībelē lasāmais radīšanas apraksts nav pretrunā ar zinātnieku novēroto, proti, ka galveno grupu ietvaros var rasties variācijas.

 RADĪTAIS LIECINA PAR RADĪTĀJU

Britu biologs Alfreds Rasels Volless, kas dzīvoja 19. gadsimtā, tāpat kā Čārlzs Darvins uzskatīja, ka dzīvās būtnes ir evolucionējušas dabiskās izlases ceļā. Tomēr pat viņš kādā intervijā atzina: ”Tie, kas ir vērīgi un ir raduši domāt, visur — gan pašās sīkākajās šūnās, gan asinīs, gan uz visas zemeslodes un zvaigžņotajā Visumā.. — saskata saprātīgu un apzinātu vadību; īsāk sakot, pastāv kāds Prāts.”

Gandrīz divus tūkstošus gadu pirms tam, kad viņš teica šos vārdus, Bībelē bija lasāms atzinums: ”Viņa [Dieva] neredzamās īpašības — viņa mūžīgais spēks un dievišķība — ir skaidri redzamas jau kopš pasaules radīšanas, jo tās ir saskatāmas radītajā, tāpēc viņiem nav attaisnojuma.” (Romiešiem 1:20.) Ir labi laiku pa laikam atvēlēt kādu brīdi, lai pārdomātu, cik apbrīnojami sarežģītas ir dabā sastopamās konstrukcijas: no vienkārša zāles stiebra līdz neskaitāmajiem debess ķermeņiem. Pievēršot uzmanību radītajai pasaulei, jūs varēsiet ”saskatīt” Radītāju.

Bet, ja pastāv mīlošs Dievs, kas visu ir radījis, kāpēc viņš pieļauj ciešanas? Vai viņš neinteresējas par savu radību uz zemes? Kas ir gaidāms nākotnē? Bībelē ir atrodamas atbildes vēl uz daudziem citiem jautājumiem — atbildes, ko ir aizēnojušas cilvēku idejas un reliģiskas mācības un kas tāpēc lielākajai daļai cilvēku nav zināmas. Jehovas liecinieki, kas izdod šo žurnālu, ar prieku jums palīdzēs uzzināt, ko patiesībā māca Bībele, kā arī palīdzēs iepazīt Radītāju. Jūs uzzināsiet, cik brīnišķīga nākotne gaida cilvēkus, ko viņš ir radījis!