Vai nauda ir visa ļaunuma sakne?

”Mantkārība ir visāda ļaunuma sakne.” (1. Timotejam 6:10.)

KĀDI UZSKATI IR IZPLATĪTI.

Nauda ir visa ļaunuma sakne.

KAS TEIKTS BĪBELĒ.

Nevis nauda, bet ”mantkārība” nodara ļaunumu. Bībelē minētais ķēniņš Salamans, kam materiālā ziņā nekā netrūka, minēja vairākas problēmas, ar kādām bieži sastopas mantkārīgi cilvēki. Pirmkārt, raizes: ”Bagātniekam viņa pārpilnība neļauj aizmigt.” (Salamans Mācītājs 5:11, NW.) Otrkārt, neapmierinātība: ”Kas mīl naudu, tam nekad nepietiek naudas, un kam ir prieks par bagātību, tam nekad nepietiek ar ienākumiem.” (Salamans Mācītājs 5:9.) Treškārt, kārdinājums pārkāpt likumu: ”Tas, kas sevišķi steidzas bagāts kļūt, nepaliks nenoziedzīgs.” (Salamana Pamācības 28:20.)

 Ko sniedz nauda?

”Cilvēks jūtas.. droši.. naudas pavēnī.” (Salamans Mācītājs 7:12.)

KĀDI UZSKATI IR IZPLATĪTI.

Nauda sniedz drošību un laimi.

KAS TEIKTS BĪBELĒ.

Uzskats, ka par naudu var nopirkt laimi un drošību, ir maldīgs — ne par velti Bībelē ir teikts, ka bagātībai piemīt ”maldinošs spēks”. (Marka 4:19.) Tomēr nauda ir vajadzīga, lai apmierinātu mūsu ikdienišķās vajadzības. (Salamans Mācītājs 10:19.) Piemēram, par naudu mēs varam nopirkt pārtiku un medikamentus. (2. Tesalonikiešiem 3:12.)

Nauda ļauj arī rūpēties par ģimeni. Tas tiešām ir svarīgi, jo Bībelē ir rakstīts: ”Ja kāds negādā par savējiem, īpaši par saviem mājiniekiem, viņš ir atteicies no ticības.” (1. Timotejam 5:8.)

Kā izmantot naudu gudri?

”Kurš no jums.. vispirms neapsēstos un neaprēķinātu izmaksas?” (Lūkas 14:28.)

KAS TEIKTS BĪBELĒ.

Izmantojiet naudu tā, lai tas būtu patīkami Dievam. (Lūkas 16:9.) Esiet apdomīgi un godīgi, rīkojoties ar naudu. (Ebrejiem 13:18.) Lai nesāktu dzīvot pāri saviem līdzekļiem, centieties, lai ”jūsu dzīvē nav vietas mantkārībai”. (Ebrejiem 13:5.)

Kaut gan naudas aizņemšanās Bībelē nav nosodīta, tomēr tur ir ietverts brīdinājums: ”Kas aizņemas, kļūst par aizdevēja kalpu.” (Salamana Pamācības 22:7.) Neiepērcieties impulsīvi, jo, ”ja kāds ir pārmērīgi straujš un kustīgs, tam labuma pietrūks”. (Salamana Pamācības 21:5.) Sekojiet Bībeles padomam: ”Ikviens no jums lai atliek tik, cik viņa materiālais stāvoklis atļauj,” — un krājiet līdzekļus tam, ko uzskatāt par nepieciešamu. (1. Korintiešiem 16:2.)

Bībelē ir lasāms mudinājums būt devīgiem. (Lūkas 6:38.) Tiem, kas vēlas būt patīkami Dievam, patiešām ir iemesls būt dāsniem, jo ”Dievs mīl priecīgu devēju”. (2. Korintiešiem 9:7.) Tāpēc neaizmirsīsim ”darīt labu un dalīties ar citiem, jo tādi upuri Dievam ir patīkami”. (Ebrejiem 13:16.)