Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

 BĪBELES VIEDOKLIS

Radīšana

Radīšana

Vai Dievs radīja Zemi sešās 24 stundas garās dienās, kā apgalvo daļa kreacionistu?

”Iesākumā Dievs radīja debesis un zemi.” (1. Mozus 1:1.)

KAS TEIKTS BĪBELĒ.

Dievs radīja Visumu, arī mūsu Zemi, bezgalīgi tālā senatnē — ”iesākumā”, kā rakstīts 1. Mozus grāmatas 1. nodaļas 1. pantā. Zinātnieki mūsdienās ir vienisprātis, ka Visumam ir bijis sākums. Saskaņā ar kādu nesen izstrādātu zinātnisku modeli, Visums ir gandrīz 14 miljardus gadu vecs.

Bībelē ir runāts par sešām radīšanas ”dienām”, bet tajā nav teikts, ka tās būtu ilgušas 24 stundas. (1. Mozus 1:31.) Bībelē vārds ”diena” var attiekties uz dažādiem laika posmiem. Piemēram, viss radīšanas periods, kad ”Dievs tas Kungs zemi un debesis radīja”, oriģinālvalodā ir saukts par ”dienu” (latviešu valodas Bībeles 1965. gada izdevumā iztulkots ”laikā”). (1. Mozus 2:4.) Acīmredzot radīšanas ”dienas” ilga daudzus tūkstošus gadu. (Psalms 90:4.)

KĀPĒC TAS IR SVARĪGI.

Kreacionistu maldīgo uzskatu dēļ jums var rasties šaubas par visu, kas rakstīts Bībelē. Bet, ja jūs pārliecinātos, ka Bībelē lasāmais radīšanas apraksts ir patiess, jūs varētu gūt labumu no Bībelē ietvertās gudrības. (Salamana Pamācības 3:21.)

 Vai Dievs izmantoja evolūciju, lai radītu dzīvību uz Zemes?

”Dievs sacīja: ”Lai zeme izdod dzīvniekus, katru pēc savas kārtas.”” (1. Mozus 1:24.)

KAS TEIKTS BĪBELĒ.

Dievs neradīja vienkāršu dzīvības formu, no kuras pēc tam būtu attīstījušās sarežģītākas dzīvības formas. Dievs radīja sarežģītu augu un dzīvnieku ”kārtas”, kuri pēc tam vairojās ”pēc savas kārtas”. (1. Mozus 1:11, 21, 24.) Šis process turpinās joprojām, un zeme ir piepildīta ar tām pašām augu un dzīvnieku ”kārtām”, ko Dievs sākumā bija radījis. (Psalms 89:12.)

Bībelē nav konkretizēts, cik lielas pārmaiņas var notikt ”kārtas” ietvaros (šādas pārmaiņas var rasties, ja vienas ”kārtas” dzīvnieki krustojas un pielāgojas videi). Lai gan pastāv viedoklis, ka šāda pielāgošanās ir evolūcijas forma, līdz šim nav izveidojusies neviena jauna dzīvo organismu ”kārta”. Mūsdienu zinātniskie pētījumi liecina, ka ilgos laikposmos galvenās augu un dzīvnieku grupas tikpat kā nav mainījušās.

KĀPĒC TAS IR SVARĪGI.

Ja no zinātniskā viedokļa Bībelē ir precīzi aprakstīta augu un dzīvnieku ”kārtu” rašanās, tad var ticēt arī visai pārējai Bībelē lasāmajai informācijai, piemēram, tajā minētajiem vēsturiskajiem faktiem un pravietojumiem.

No kurienes radās Visuma matērija?

”Manas rokas izklāja debesis.” (Jesajas 45:12.)

KAS TEIKTS BĪBELĒ.

Dievs ir neizmērojama ”spēka” jeb enerģijas avots. (Ījaba 37:23.) Tas ir būtisks fakts, jo zinātnieki ir atklājuši, ka enerģiju var pārvērst matērijā. Kā var lasīt Bībelē, Dievs ir tas, kas ar savu lielo spēku ir radījis Visumu. (Jesajas 40:26.) Viņš ir apsolījis izmantot savu spēku, lai gādātu par radīto, jo, runājot par Sauli, Mēnesi un zvaigznēm, Bībelē ir teikts: ”Viņš tiem liek pastāvēt mūžīgi mūžam.” (Psalms 148:3—6.)

KĀPĒC TAS IR SVARĪGI.

Astronoms Alans Sendidžs reiz atzina: ”Zinātne nespēj sniegt atbildes uz dziļākajiem jautājumiem. Līdzko kāds vaicā, kāpēc vispār kaut kas pastāv, viņš jau ir ārpus zinātnes spēju robežām.” Bībelē ir atrodams ne tikai radīšanas apraksts, kas ir saskaņā ar zinātni, bet arī atbildes uz jautājumiem, uz kuriem zinātne nevar atbildēt, piemēram: ”Kādu nākotni Dievs ir paredzējis Zemei un cilvēcei?” *

^ 16. rk. Vairāk informācijas var atrast grāmatas Ko patiesībā māca Bībele? 3. nodaļā; izdevuši Jehovas liecinieki.