Irēna Hofa-Loranso ir ķirurģe ortopēde, kas dzīvo un strādā Šveicē. Kādreiz viņa neticēja Dievam, bet vēlāk secināja, ka Dievs pastāv un ka viņš ir radījis visu dzīvo. Atmostieties! viņai vaicāja par viņas darbu un ticību.

Kā jums radās interese par zinātni?

Jau bērnībā man ļoti patika daba. Es uzaugu Rihtersvīlē — skaistā pilsētiņā pie Cīrihes ezera. Vecāki un mans vecākais brālis un māsa mani bieži veda pastaigās un stāstīja man par dzīvajām radībām un augiem, kas bija vērojami visapkārt.

Kāpēc jūs izlēmāt kļūt par ķirurģi ortopēdi?

Mans tēvs neilgu laiku strādāja vietējā slimnīcā par māsu palīgu operāciju zālē. Viņš allaž ar iedvesmu runāja par ķirurgu darbu. Viņa stāstītais mani tā aizrāva, ka vēlāk es izvēlējos ķirurga profesiju. Es specializējos ortopēdiskajā ķirurģijā, jo mani saistīja tās mehāniskais aspekts. Lai likvidētu bojājumus kaulos, muskuļos un saitēs, kas veido mūsu kustību aparātu, ķirurgam ortopēdam ir jādomā kā inženierim.

Vislielāko prieku es izjūtu tad, kad redzu, kā manu pacientu veselība uzlabojas. Man ļoti patīk strādāt ar cilvēkiem.

Kāpēc jūs apšaubījāt Dieva eksistenci?

Šaubas par Dieva eksistenci man radās jau jaunībā, un galvenokārt tas notika divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, es uzzināju, ka daži oficiāli baznīcas pārstāvji dzīvo amorāli, un man tas nebija pieņemami. Otrkārt, mani bioloģijas skolotāji ticēja evolūcijai. Šai teorijai sāku ticēt arī es, un īpaši pārliecināta par to es biju tad, kad mācījos universitātē.

Kāpēc jūs pieņēmāt evolūcijas teoriju kā faktu?

Es uzticējos saviem pasniedzējiem. Turklāt es domāju, ka anatomiskā līdzība starp noteiktām dzīvnieku sugām liecina par to kopīgu izcelsmi un apstiprina pieņēmumu, ka  gēnu mutāciju rezultātā ir tapušas jaunas sugas.

Kas jums vēlāk lika mainīt savas domas?

Kāds no maniem draugiem uzaicināja mani uz Jehovas liecinieku sapulci. Mani iespaidoja draudzes locekļu sirsnīgā attieksme un saturīgās runas, kas izskanēja sapulcē. Pēc neilga laika mani apciemoja kāda patīkama sieviete no šīs draudzes, un sarunas laikā es viņai pavaicāju: ”Kā var zināt, ka tas, kas rakstīts Bībelē, ir patiesība?”

Viņa man Bībelē parādīja pravietojumus, kas piepildās mūsu laikos. Piemēram, Jēzus paredzēja, ka tagadējās pasaules pēdējās dienās notiks kari starp valstīm, būs ”stipras zemestrīces” un plosīsies ”sērgas un bads” *. Vēl viņa parādīja Bībeles pravietojumus par to, ka mūsdienās būs gaidāms sociāls pagrimums, cilvēki kļūs aizvien alkatīgāki un izpaudīs arī citas sliktas īpašības *. Jau drīz vien es sāku ar lielu interesi mācīties Bībeli, un es sapratu, ka tās pravietojumi piepildās vienmēr. Es sāku arī pārvērtēt savus uzskatus par dzīvības rašanos.

Vai jūsu medicīniskie pētījumi ietekmēja jūsu viedokli par dzīvības rašanos?

Jā, noteikti. Kad es sāku mācīties Bībeli, es veicu pētījumus ceļa locītavas ķirurģijas jomā. Sešdesmito gadu beigās zinātnieki bija sākuši labāk saprast sarežģīto mehānismu, kā darbojas ceļa locītava. Viņi atklāja, ka ceļa locītava nav tikai ”vira”, kas ļauj kāju saliekt un iztaisnot, — ceļa virsmas arī apļveidīgi veļas un slīd viena pret otru. Šāda atjautīga kombinācija nodrošina ceļa locītavai lielāku kustīgumu, un tāpēc mēs varam gan staigāt, gan dejot, gan slidot, gan darīt daudz ko citu.

Apmēram 40 gadus zinātnieki ir centušies izveidot mākslīgu ceļa locītavu. Sarežģītās uzbūves dēļ ceļa locītavu ir grūti atdarināt. Turklāt, salīdzinot ar īstajām locītavām, mākslīgajām ir diezgan īss mūžs. Pat ja tās ir izgatavotas no vislabākajiem pieejamiem materiāliem, tās funkcionē tikai kādus 20 gadus. Mūsu ceļa locītavu veido dzīvas šūnas, kas pastāvīgi atjaunojas. Manuprāt, tā skaidri liecina par Dieva gudrību, nevis par aklu evolūcijas procesu.

Ko jūs varat teikt par mutācijām un anatomisko līdzību starp noteiktām sugām?

Šī līdzība liecina, ka ir bijis viens Radītājs. Turklāt mutācijas neuzlabo dzīvo organismu uzbūvi un nepadara tos par augstākām dzīvības formām. Tieši otrādi — mutācijas parasti bojā gēnus. Protams, dažkārt nejaušam gadījumam vai kļūmei ir pozitīvs iznākums. Piemēram, ja uz tilta notiek vilciena katastrofa un tilts sabrūk, pilsētā nevar ienākt ienaidnieka karaspēks. Taču šī katastrofa neuzlabo pilsētu. Tāpat mutācijas neuzlabo organismus. Tās nekad nespētu radīt tik izcilu konstrukciju kā cilvēka ceļa locītava, nemaz nerunājot par pārējiem mehānismiem cilvēka organismā.

Mutācijas nekad nespētu radīt tik izcilu konstrukciju kā cilvēka ceļa locītava

Kāpēc jūs kļuvāt par Jehovas liecinieci?

Kad es sāku izmantot dzīvē Bībeles principus, mana dzīve ievērojami uzlabojās. 2003. gadā es apmeklēju Jehovas liecinieku starptautisko kongresu un es redzēju, ka starp viņiem pastāv liela vienotība, kaut arī daudzi no šī kongresa apmeklētājiem nekad iepriekš nebija tikušies. Viņu vidū valdīja patiesa mīlestība, un arī es gribēju piederēt pie šīs brīnišķīgās kristiešu saimes.