Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Atmostieties!  |  Jūlijs 2013

 BĪBELES VIEDOKLIS

Sātans

Sātans

Vai Sātans ir reāla persona?

”Senā čūska, ko sauc par Velnu un Sātanu un kas maldina visu pasauli.” (Atklāsmes 12:9.)

KĀDI UZSKATI IR IZPLATĪTI.

Daudzi domā, ka Sātans jeb Velns ir abstrakts ļaunums, kas mīt ikvienā. Viņi neuzskata, ka Sātans ir reāla būtne.

KAS TEIKTS BĪBELĒ.

Sātans ir reāla persona. Viņš ir dumpīgs eņģelis — garīga būtne, kas ir nostājusies pret Dievu. Bībelē Sātans ir saukts par ”šīs pasaules valdnieku”. (Jāņa 12:31.) Savu mērķu sasniegšanai viņš izmanto ”melu zīmes” un ”līdzekļus, kas maldina” cilvēkus. (2. Tesalonikiešiem 2:9, 10.)

Bībelē ir izklāstīta kāda saruna, kas debesīs norisinājās starp Sātanu un Dievu. Tā kā Dievs sarunājās ar Sātanu, tad Sātans nevar būt simbolisks ļaunums, kas atrodas ikvienā. Dievs nevarēja runāt ar kādu abstraktu ļaunumu sevī, jo viņam nepiemīt ļaunums ne mazākajā mērā. (5. Mozus 32:4; Ījaba 2:1—6.) Nav šaubu, ka Sātans ir reāla būtne, nevis personificēts ļaunums.

KĀPĒC TAM JĀPIEVĒRŠ NOPIETNA UZMANĪBA.

Sātans grib, lai cilvēki domātu, ka viņa nemaz nav. Viņu var salīdzināt ar noziedznieku, kas slēpj savu patieso seju, lai netiktu notverts un varētu arī turpmāk pastrādāt noziegumus. Ja vēlamies pasargāt sevi no Sātana ietekmes, mums vispirms ir jāatzīst, ka viņš tiešām pastāv.

 Kur Sātans atrodas?

”Bēdas zemei.., jo Velns ir nonācis pie jums.” (Atklāsmes 12:12.)

KĀDI UZSKATI IR IZPLATĪTI.

Daudzi uzskata, ka Sātans mājo liesmojošā ellē dziļi pazemē. Savukārt citi domā, ka tas mīt ļaunos cilvēkos.

KAS TEIKTS BĪBELĒ.

Sātans ir garīga būtne, tātad viņš dzīvo neredzamajā sfērā. Kādu laiku Sātans, kad vien vēlējās, drīkstēja ierasties tur, kur atrodas Dievs un viņam uzticīgie eņģeļi. (Ījaba 1:6.) Bet tagad Sātans ir padzīts no debesīm un kopā ar citām ļaunām garīgām būtnēm ir nomests zemes apkaimē. (Atklāsmes 12:12.)

Vai tas nozīmē, ka Sātans atrodas kādā noteiktā vietā uz zemes? Piemēram, runājot par seno Pergamu, Bībelē ir teikts, ka tur ”mājo Sātans”. (Atklāsmes 2:13.) Kā tas jāsaprot? Šie vārdi nozīmē, ka Pergamā zēla sātaniski kulti. Sātans nemīt vienā konkrētā vietā uz zemes. Kā liecina Bībele, viņam pieder ”visas pasaules valstis”. (Lūkas 4:5, 6.)

Vai Sātans var nodarīt ļaunu cilvēkiem vai tos pārņemt savā varā?

”Pār visu pasauli valda ļaunais.” (1. Jāņa 5:19.)

KAS TEIKTS BĪBELĒ.

Lielākā daļa cilvēku ir padevušies Sātana kaitīgajai ietekmei, tāpēc patiešām var teikt, ka viņš ir tas, kas valda pār pasauli. (2. Korintiešiem 11:14.) Tas palīdz saprast, kāpēc cilvēki nav spējuši uzlabot apstākļus pasaulē.

Bībelē ir minēti arī gadījumi, kad Sātans vai citi dumpīgie eņģeļi bija pārņēmuši savā varā atsevišķus cilvēkus un nodarījuši tiem fiziskus kaitējumus. (Mateja 12:22; 17:15—18; Marka 5:2—5.)

KO JŪS VARAT DARĪT.

Jums nav jābaidās no Sātana. Lai nenonāktu viņa ietekmē vai varā, jums jāzina ”viņa paņēmieni”, kā viņš manipulē ar cilvēkiem. (2. Korintiešiem 2:11.) Lasot Bībeli, jūs varat uzzināt, kādas viltības Sātans izmanto, un tā nekļūt par viņa upuri.

Atbrīvojieties no visiem priekšmetiem, kas saistīti ar dēmonismu. (Apustuļu darbi 19:19.) Pie tiem pieder arī amuleti, literatūra, filmas, mūzikas ieraksti un videospēles, kas popularizē spiritismu vai zīlēšanu.

”Pretojieties Velnam,” teikts Bībelē, ”un viņš bēgs no jums.” (Jēkaba 4:7.) Paklausot Bībeles gudrajiem padomiem, jūs varat pasargāt sevi no Sātana ļaunprātīgajām viltībām. (Efesiešiem 6:11—18.)