Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Atmostieties!  |  Jūlijs 2013

 ĢIMENĒM | LAULĪBA

Vai klusēšana ir risinājums?

Vai klusēšana ir risinājums?

PROBLĒMA

Kāpēc divi cilvēki, kas ir solījušies mīlēt viens otru, pārstāj sarunāties un klusē stundām vai pat dienām ilgi? Varbūt viņi spriež, ka tādā veidā vismaz ir beiguši strīdēties. Tomēr problēma nav atrisināta, un abi jūtas nelaimīgi.

KAS TO IZRAISA

Vēlme atmaksāt. Daži izvēlas klusēšanu, gribēdami tā sodīt dzīvesbiedru. Piemēram, iztēlojieties, ka vīrs saplāno, ko ģimene darīs nedēļas nogalē, bet viņš nepajautā sievas viedokli. Kad sieva to uzzina, viņa sadusmojas un pārmet vīram, ka viņš nerēķinās ar viņu. Vīrs atcērt, ka viņa visu uztver pārāk jūtīgi. Sieva sašutusi izšaujas no istabas un sāk vīru ignorēt. Būtībā viņas rīcība nozīmē: ”Tu biji ļauns pret mani, tāpēc es būšu ļauna pret tevi.”

Manipulēšana. Daži izmanto klusēšanu, lai panāktu to, ko vēlas. Piemēram, iedomājieties, ka vīrs un sieva grasās doties ekskursijā. Sieva grib, lai līdzi brauktu arī viņas vecāki. Vīrs tam iebilst un saka: ”Es apprecēju tevi, nevis tavus vecākus!” Viņš uzgriež sievai muguru un vairs ar viņu nerunā, cerēdams, ka sieva neizturēs un piekāpsies viņam.

Protams, ja pāris jūt, ka nesaskaņas draud pārvērsties skandālā, tad ir vērts ieturēt pauzi, lai abas puses nomierinātos. Šāda klusēšana var nākt par labu. Kā rakstīts Bībelē, ir ”savs laiks klusēt”. (Salamans Mācītājs 3:7.) Bet, ja klusēšana kļūst par ieroci, ar ko atriebjas vai manipulē, tad konflikts ieilgst un laulībā zūd savstarpējā cieņa. Ko darīt, lai tā nenotiktu jūsu laulībā?

 KO JŪS VARAT DARĪT

Pirmais solis ir atzīt, ka nesarunāšanās ar dzīvesbiedru patiesībā nav nekāds risinājums. Protams, klusējot jūs varat apmierināt savu kāri atmaksāt dzīvesbiedram vai varat panākt, ka viņš jums piekāpjas. Bet vai tā būtu jāizturas pret cilvēku, ko esat solījuši mīlēt? Pastāv labāki veidi, kā atrisināt konfliktus laulāto starpā.

Centieties izprast otru. Bībelē teikts, ka mīlestība ”nav viegli aizkaitināma”. (1. Korintiešiem 13:4, 5.) Tāpēc nereaģējiet pārāk asi, kad dzīvesbiedrs dusmās izmet: ”Tu nekad manī neklausies!” — vai: ”Tu vienmēr kavē!” Centieties saprast, ko dzīvesbiedrs patiesībā grib ar to pateikt. Piemēram, vārdi ”Tu nekad manī neklausies!” patiesībā var nozīmēt ”Man ir sajūta, ka tevi neinteresē mans viedoklis”. (Bībeles princips — Salamana Pamācības 14:29.)

Domājiet par dzīvesbiedru kā par savu partneri, nevis pretinieku

Centieties nepacelt balsi. Strīda laikā cilvēki parasti iekaist aizvien vairāk. Taču jūs varat to nepieļaut. Grāmatā Fighting for Your Marriage, kurā stāstīts, kā risināt problēmas laulībā un to stiprināt, ir ieteikts: ”Ļoti iedarbīgs veids, kā mazināt spriedzi un izbeigt strīdu, ir censties runāt mierīgā tonī un ņemt vērā otra viedokli. Bieži vien tas arī ir viss, kas vajadzīgs.” (Bībeles princips — Salamana Pamācības 26:20.)

Centieties mainīt savu domāšanu no ”es” uz ”mēs”. Bībelē ir teikts: ”Lai ikviens meklē nevis savu, bet cita labumu!” (1. Korintiešiem 10:24.) Ja domāsiet par dzīvesbiedru kā par savu partneri, nevis pretinieku, būs mazāka iespēja, ka jūs apvainosieties uz viņu, strīdēsieties un pēc tam nerunāsiet ar viņu. (Bībeles princips — Salamans Mācītājs 7:9.)

Dzīvesbiedra ignorēšana ir pretrunā ar Bībelē lasāmo aicinājumu: ”Ikviens no jums lai mīl savu sievu kā sevi pašu, savukārt sieva lai dziļi ciena vīru.” (Efesiešiem 5:33.) Kāpēc gan nevienoties ar dzīvesbiedru, ka klusēšana nebūs tas veids, kā jūs risināsiet savas domstarpības?