Šis ir pēdējais raksts septiņu rakstu sērijā, kas veltīta septiņām lielvarām, par kurām stāstīts Bībeles lappusēs. Sērijas mērķis ir palīdzēt lasītājiem pārliecināties, ka Bībelei var uzticēties un ka tā ir Dieva iedvesmota grāmata. Bībeles vēsts sniedz cerību, ka visām ciešanām, ko ir izraisījusi cilvēku nežēlīgā valdīšana, pienāks gals.

MĒS dzīvojam īpašā un nozīmīgā laikā — laikā, kad valda septītā no Bībelē minētajām lielvarām. Atšķirībā no pārējām sešām lielvarām, par kurām Bībelē var atrast arī vēsturiskas ziņas, septītā lielvara ir minēta tikai pravietojumos. Par septiņām lielvarām jeb ”ķēniņiem” * Bībelē ir teikts: ”Pieci ir krituši, viens ir tagad, un viens vēl nav atnācis, bet, kad tas atnāks, tas paliks īsu brīdi.” (Atklāsmes 17:10.)

Nedaudz vairāk nekā 1900 gadu tālā pagātnē, kad šie vārdi tika uzrakstīti, pieci no septiņiem ”ķēniņiem” jeb impērijām bija krituši. Tie bija Ēģipte, Asīrija, Babilonija, mēdiešu un persiešu lielvalsts un Grieķija. Ar vārdiem ”viens ir tagad” bija domāta Romas impērija. Taču arī Romas impērijai bija jābeidz pastāvēt. Pie varas bija jānāk jaunam ”ķēniņam”, jo pravietojumā bija teikts: ”Viens vēl nav atnācis.” Kā bija pravietots, septītais ”ķēniņš” tiešām ”atnāca”. Kas tā bija par lielvaru? Cik ilgi tā valdīs, un kā tās valdīšanai pienāks gals? Bībele ļauj gūt skaidras atbildes uz šiem jautājumiem.

Uzticami pravietojumi

Septītā lielvara sāka iegūt savas aprises, kad Romas impērijas ziemeļrietumos izauga jauna valsts — Anglija. 18. gadsimta 60. gados tā bija kļuvusi par ietekmīgu un varenu spēku. Britu impērijas bagātība un vara turpināja augt, un 19. gadsimtā tā bija bagātākā un ietekmīgākā valsts pasaulē. Kādā grāmatā bija teikts: ”[Britu impērija] bija lielākā impērija, kāda jebkad bija pastāvējusi.” Tās teritorijā dzīvoja ”372 miljoni cilvēku, un tai piederošās teritorijas aizņēma vairāk nekā 28 miljonus kvadrātkilometru”. (Britain 1846-1964 The Challenge of Change.)

Pirmais pasaules karš (1914—1918) Lielbritānijai lika nodibināt īpaši ciešas attiecības ar Amerikas Savienotajām Valstīm, ko veidoja tās agrākās kolonijas. Iznākumā Britu impēriju nomainīja Lielbritānijas un ASV savienība, kas daudzējādā ziņā ir  divdaļīga pasaules lielvara, kuru vieno angļu valoda un kura pastāv joprojām. (Skat. ”Ievērojama savienība”.)

Pravietojums, kas lasāms Atklāsmes 17:10, papildina kādu pravietojumu no Daniēla grāmatas. Daniēls rakstīja par ”lielu tēlu”, ko Dieva dotā redzējumā vēroja Babilonijas valdnieks Nebukadnecars. (Daniēla 2:28, 31—43.) Daniēls ķēniņam paskaidroja, ka dažādas tēla daļas simbolizē impērijas, kas, sākot ar tālaika ietekmīgāko lielvaru Babiloniju, pēc kārtas nomainīs cita citu. (Ēģipte un Asīrija jau bija zaudējušas savu varu.) Vēstures liecības apstiprina tālāk minēto parādības skaidrojumu.

Zelta galva attēlo Babilonijas impēriju.

Sudraba krūtis un rokas simbolizē Mēdiju un Persiju.

Vara vēders un gurni ir senā Grieķija.

Dzelzs kājas attēlo Romas impēriju.

Kāju pēdas no dzelzs un māla simbolizē Lielbritānijas un ASV apvienoto lielvaru. Māls attēlo šīs lielvaras ietekmes sfērā pastāvošos faktorus, kas tiecas to sašķelt un mazina tās rīcības spēju.

Saskaņā ar Atklāsmes 17:10, septītā lielvara ”paliks īsu brīdi”. Par cik garu laikposmu ir runa? Kā šai lielvarai pienāks gals, un kas notiks pēc tam? Daniēla rakstītais palīdz rast skaidrību šajos jautājumos.

Solījumi, uz kuriem var paļauties

Aprakstījis Nebukadnecara redzēto tēlu, Daniēls turpināja: ”Pēkšņi no kalna bez kādas cilvēku roku palīdzības atraisījās akmens un gāzās lejup; tas ķēra tēla dzelzs un māla kājas un sašķaidīja tās.” (Daniēla 2:34.) Uz kādu notikumu pavērsienu norāda šie vārdi?

Daniēls paskaidroja: ”Šo ķēniņu laikā debesu Dievs cels valsti, kura pastāvēs nesagrauta mūžīgi, un kuras vara nepāries ne uz vienu citu tautu. Tā satrieks un iznīcinās citas valstis, bet pati pastāvēs mūžīgi.” * (Daniēla 2:44, 45.) Pievērsiet uzmanību dažiem svarīgiem secinājumiem, kas izriet no šiem vārdiem.

  1. Uzvarošo valsti, ko attēlo lielais akmens, ”bez kādas cilvēku roku palīdzības” ceļ pats Dievs. Tāpēc to pamatoti var saukt par Dieva valstību.

  2. Dieva valstība ”satrieks” septīto pasaules lielvaru un pārējās valstis, ko attēlo dažādās tēla daļas. Bet kas notiks ar visām pārējām cilvēku izveidotajām valstīm? No Atklāsmes grāmatas var secināt, ka tās ies  bojā, jo nevēlēsies atteikties no varas un nostāsies pret Dievu pēdējā karā, kas notiks simboliskā vietā, kura tiek saukta par Armagedonu. Šajā kaujā piedalīsies ”visas apdzīvotās zemes ķēniņi”. (Atklāsmes 16:13, 14, 16.)

  3. Pretēji cilvēku valdībām, kas laika gaitā nomaina cita citu, kā tas notika arī ar septiņām pasaules lielvarām, Dieva valstība ”pastāvēs nesagrauta mūžīgi”. Turklāt tā valdīs pār visu zemi. (Daniēla 2:35, 44.)

Kad Dievs iznīcinās savus pretiniekus, iespaidīgā veidā piepildīsies pravietojums no 1. Mozus 3:15, par kuru bija runāts šīs rakstu sērijas pirmajā rakstā. ”Sievas dzimums” jeb pēcnācējs Jēzus Kristus satrieks simbolisko čūsku, Sātanu, un tā ”dzimumu”. (Galatiešiem 3:16.) Pie Sātana ”dzimuma” pieder visi cilvēki, kas seko Sātanam viņa ļaunajos ceļos un kas vēlas būt neatkarīgi, nevis pakļauties Dieva un Kristus valdīšanai. (Psalms 2:7—12.)

Tāpēc rodas svarīgs jautājums: kad Dievs iznīcinās savus pretiniekus? Kad ”akmens” — Dieva valstība — darīs galu cilvēku valdīšanai? Bībelē ir atrodama atbilde — tajā ir minēta ”zīme”, kas liecina par to, ka rit pēdējās dienas. (Mateja 24:3.)

Ir nepieciešams saskatīt ”zīmi”

”Zīmi” veido tādi notikumi kā pasaules mēroga kari, ”stipras zemestrīces”, ”sērgas un bads”. (Lūkas 21:10, 11; Mateja 24:7, 8; Marka 13:8.) Tāpat ”pēdējās dienas” raksturo morāles normu lejupslīde. (2. Timotejam 3:1—5.) Vai ”tas viss” ir vērojams tagad? (Mateja 24:8.) Jā, ir, un daudzi pat baidās, ko nesīs nākotne. Laikrakstā Globe and Mail bija atzīmēts: ”Daudzi cienījami domātāji zinātnes un sabiedrības jomā nāk klajā ar satraucošām prognozēm, ka cilvēcei draud bojāeja.”

Tomēr vienā ziņā šīs prognozes ir aplamas — cilvēcei nepienāks gals. To var droši teikt tieši tāpēc, ka ir paredzama Dieva valstības iejaukšanās. Stāstīdams par ”zīmi”, kas liecinās par gala tuvošanos, Jēzus Kristus sacīja: ”Labā vēsts par valstību tiks sludināta pa visu apdzīvoto zemi par liecību visām tautām, un tad nāks gals.” (Mateja 24:14.) Kā šis pravietojums piepildās?

Jehovas liecinieki vairāk nekā 230 zemēs sludina par Dieva valstību. Galvenā viņu izdotā žurnāla nosaukums ir Sargtornis Sludina Jehovas Valstību, un Jehova jeb Jahve ir Dieva personvārds. (2. Mozus 6:3, zemsv. piez.) Jehovas liecinieku īstenotā bībeliskās apmācības programma palīdz neskaitāmiem cilvēkiem un viņu ģimenes locekļiem atteikties no slikta dzīvesveida, kļūt miermīlīgiem un klausīt Dieva likumiem. (1. Korintiešiem 6:9—11.) Iznākumā miljoniem cilvēku visā pasaulē ir  pārliecināti, ka Dievs viņus pasargās, kad viņš iejauksies notikumos uz zemes.

Šie cilvēki savām acīm redzēs, kā īstenosies vārdi, kurus sacīja Kristus, mācīdams saviem sekotājiem lūgt Dievu: ”Lai nāk tava valstība. Tavs prāts lai notiek kā debesīs, tā arī virs zemes.” (Mateja 6:10, LB-65.) Vai jūs esat domājuši, kāda būs dzīve uz zemes, kad visi cilvēki mīlēs Dievu un klausīs viņam? Tālāk ir citēti daži Bībeles fragmenti, kas palīdz saprast, kāpēc tajā ietverto vēsti var saukt par ”labo vēsti”.

Kad uz zemes notiks Dieva prāts...

Bībelē ir solīts, ka, valdot Dieva valstībai, uz zemes pastāvēs patiess miers

  • Būs patiess miers, nevis tikai stāvoklis, kad nav kara. ”[Dievs] liek kariem mitēties visā pasaulē, ..salauž stopus, ..šķēpus sadauza un bruņas ar uguni sadedzina!” (Psalms 46:9, 10.) ”Lēnprātīgie iemantos zemi un baudīs mieru papilnam.” (Psalms 37:11.)

  • Visiem būs pārpilnībā pieejama pārtika. ”Zeme būs labības pilna līdz kalnu galiem.” (Psalms 72:16.)

  • Ikvienam būs nevainojama veselība. ”Neviens iedzīvotājs nesacīs: ”Es ciešu.”” (Jesajas 33:24.)

  • Katram būs ērta mājvieta. ”Kad viņi uzcels namus, tad viņi tur arī dzīvos; kad viņi stādīs vīna dārzus, tad viņi arī ēdīs to augļus. Viņi necels namu, lai citi tur dzīvotu, viņi nedēstīs vīna dārzus, lai citi ēstu to augļus.” (Jesajas 65:21, 22.)

  • Sāpju un ciešanu vairs nebūs. ”Dieva mājoklis ir ar cilvēkiem.. ..viņš noslaucīs visas asaras no viņu acīm, un nāves vairs nebūs, arī bēdu, vaimanu un sāpju vairs nebūs. Agrākais ir pagājis.” (Atklāsmes 21:3, 4.)

Vai tie nav patīkami solījumi? Jehovas liecinieki jūs aicina rūpīgāk iedziļināties Bībelē. Tā jūs gūsiet vēl vairāk pierādījumu tam, ka cilvēku nežēlīgajai valdīšanai drīz pienāks gals. Tāpat jūs pārliecināsieties, ka Bībelei var pilnībā uzticēties, jo tā ir Dieva iedvesmota grāmata. (2. Timotejam 3:16.) *

^ 4. rk. Tā kā Bībelē minētajās valstīs vara parasti piederēja ķēniņiem, šīs impērijas ir dēvētas gan par ”valstīm”, gan par ”ķēniņiem”. (Daniēla 8:20—22.)

^ 18. rk. Vairāk informācijas par Dieva debesu valstību var atrast grāmatas Ko patiesībā māca Bībele? 8. un 9. nodaļā; izdevuši Jehovas liecinieki.

^ 35. rk. Lai labāk iepazītu Bībeli, sazinieties ar Jehovas lieciniekiem vai apmeklējiet mūsu mājaslapu www.jw.org/lv.