Iet uz pamatdaļu

 Jauniešu jautājumi

Kāds cilvēks es esmu?

Kāds cilvēks es esmu?

Miks redz, kā tuvojas Kārlis, un iekšēji saraujas, nojaušot, kas tūlīt notiks. ”Čau, pamēģini šo!” saka Kārlis. Viņš paver plaukstu, un Miks redz tieši to, no kā bija baidījies, — svaigi uztītu marihuānas cigareti. Viņš negrib to ņemt, taču arī nevēlas, ka viņu uzskatītu par mīkstčauli. ”Klausies, varbūt citu reizi,” Miks nepārliecināti nosaka.

Līva redz, kā tuvojas Kārlis. Viņa saprot, kas tūlīt notiks, un ir tam gatava. ”Čau, Līva! Gribi pamēģināt?” meiteni uzrunā Kārlis. Puisis paver plaukstu, un Līva redz tieši to, ko bija gaidījusi, — tikko uztītu marihuānas cigareti. ”Nē, paldies!” Līva stingri saka. ”Negribu bojāt plaušas. Īstenībā, Kārli, es brīnos par tevi. Man likās, ka tu esi gudrs puisis, bet, izrādās, tu smēķē.”

KĀPĒC Līvai labāk izdevās noraidīt Kārļa piedāvājumu? Tāpēc, ka viņai ir kaut kas tāds, kā Mikam trūkst. Atšķirībā no Mika viņai ir sava pašapziņa. Runa ir par iekšēju pārliecību; cilvēks, kam ir pašapziņa, skaidri apzinās, kas viņš ir un kas viņam ir svarīgs. Ja cilvēkam ir šāda pārliecība, viņam ir iekšējs spēks, lai atteiktos no nepareizas rīcības, — viņš kontrolē savu dzīvi, nevis ļauj to noteikt citiem. Kā tu vari iegūt šādu pašapziņu? Vispirms ir labi uzdot sev dažus jautājumus.

1. KĀDAS IR MANAS STIPRĀS PUSES?

Kāpēc ir svarīgi to zināt? Ja tu apzināsies savas spējas un labās īpašības, celsies tava pašcieņa.

Padomā. Katram cilvēkam ir kādas spējas. Piemēram, daži ir muzikāli apdāvināti vai viņiem piemīt kādas citas mākslinieciskas dotības, turpretī citiem labi padodas sportošana. Rakelai * ir ķēriens uz automašīnu labošanu. ”Kad man bija 15 gadu, es sapratu, ka vēlos būt automehāniķe,” viņa stāsta.

Piemērs no Bībeles. Apustulis Pāvils rakstīja: ”Ja arī esmu nepraša runā, es tāds neesmu zināšanās.” (2. Korintiešiem 11:6.) Pāvils labi pārzināja Svētos Rakstus, un tāpēc viņš varēja pienācīgi atbildēt tiem, kas apšaubīja viņa spējas. Viņš nepieļāva, ka dažu cilvēku negatīvā attieksme sašķobītu viņa pārliecību par sevi. (2. Korintiešiem 10:10; 11:5.)

Veic pašanalīzi. Uzraksti apakšā, kādas prasmes un talanti tev piemīt.

․․․․․

 Uzraksti, kādas labas rakstura iezīmes tev ir. (Piemēram, varbūt tu esi līdzjūtīgs, devīgs, uzticams vai punktuāls.)

․․․․․

”Es cenšos vienmēr palīdzēt cilvēkiem. Ja kāds vēlas ar mani aprunāties, bet es esmu aizņemta, es atlieku savas lietas un esmu gatava viņu uzklausīt.” (Briana.)

Ja tev nenāk prātā neviena konkrēta īpašība, padomā par kādu jomu, kurā tagad tu spēj izpaust lielāku briedumu nekā agrāk, un noformulē to rakstiski. (Skat.  ”Jaunieši stāsta”.)

․․․․․

2. KĀDAS IR MANAS VĀJĪBAS?

Kāpēc ir svarīgi to zināt? Mēdz teikt: ķēde ir tik stipra, cik stiprs ir tās vājākais posms. Ja tu neapzināsies savas vājās vietas un padosies savām vājībām, tavu pašcieņu būs viegli iedragāt.

Padomā. Neviens nav pilnīgs. (Romiešiem 3:23.) Katram piemīt kāda rakstura iezīme, no kuras viņš gribētu atbrīvoties. ”Es nesaprotu, kāpēc mani tik ātri var izsist no līdzsvara?” saka Seidža. ”Kaut kāds sīkums mani nokaitina, un es jau uzsprāgstu!”

Piemērs no Bībeles. Apustulis Pāvils apzinājās savas vājības. Viņš rakstīja: ”Mans iekšējais cilvēks rod prieku Dieva bauslībā, bet savos locekļos es jūtu citu likumu, kas karo ar mana prāta likumu un sagūsta mani, pakļaujot grēka likumam.” (Romiešiem 7:22, 23.)

Veic pašanalīzi. Ar kādām vājībām ir jārēķinās un jācīnās tev?

․․․․․

”Es esmu ievērojusi, ka pēc tam, kad esmu noskatījusies kādu romantisku filmu, man kļūst skumīgi un es sāku fantazēt par romantiskām attiecībām. Tāpēc es nolēmu, ka būšu uzmanīga ar šāda veida izklaidi.” (Bridžita.)

3. KĀDI IR MANI MĒRĶI?

Kāpēc ir svarīgi to zināt? Mērķi dzīvei piešķir dziļāku jēgu un saturu. Turklāt, ja tu būsi izvirzījis konkrētus mērķus, tu, visticamāk, vairīsies no cilvēkiem un situācijām, kas tev traucē tos sasniegt.

Padomā. Vai, iesēdies taksometrā, tu lūgtu šoferim riņķot pa kvartālu, līdz izbeigtos degviela? Tas būtu ļoti muļķīgi un arī dārgi. Mērķi tevi dzīvē pasargās no bezjēdzīgas riņķošanas, jo tev būs, pēc kā tiekties, un tev būs plāns, kā to sasniegt.

Piemērs no Bībeles. Pāvils rakstīja: ”Es neskrienu bezmērķīgi.” (1. Korintiešiem 9:26.) Pāvils nebija tāds cilvēks, kas peld pa dzīvi, ļaujot, lai straume viņu nes. Viņš izvirzīja mērķus un neatlaidīgi tiecās pēc tiem. (Filipiešiem 3:12—14.)

 Veic pašanalīzi. Uzraksti trīs mērķus, kurus tu gribētu sasniegt nākamajā gadā.

  1. ․․․․․

  2. ․․․․․

  3. ․․․․․

Izraugies vissvarīgāko no šiem mērķiem un uzraksti, ko tu jau tagad vari darīt, lai to īstenotu.

․․․․․

”Ja es neesmu aizņemts, es pieķeru sevi, ka sāku plūst pa straumi. Daudz labāk ir izvirzīt mērķus un pamazām tos realizēt.” (Hosē.)

4. KĀDI IR MANI UZSKATI?

Kāpēc ir svarīgi to zināt? Ja cilvēkam nav stingru uzskatu, citi viņu viegli ietekmē. Viņš ir gatavs pielāgoties draugiem, lai tikai viņiem izpatiktu, gluži kā hameleons, kas maina krāsu atkarībā no vides. Tas nepārprotami liecina par veselīgas pašapziņas trūkumu.

Padomā. Bībelē kristieši tiek aicināti ”pārliecināties, kāda ir Dieva griba — kas ir labs, viņam patīkams un pilnīgs”. (Romiešiem 12:2.) Ja cilvēks rīkojas saskaņā ar savu pārliecību, viņš paliek uzticīgs pats sev un saglabā pašapziņu neatkarīgi no tā, kā izlemj rīkoties citi.

Piemērs no Bībeles. Kad pravietis Daniēls vēl bija pusaudzis, viņš ”cieši apņēmās savā sirdī” ievērot Dieva likumus, kaut gan bija aizvests tālu projām no savas ģimenes un ticības biedriem. (Daniēla 1:8.) Šī apņēmība viņam palīdzēja palikt uzticīgam sev. Daniēls dzīvoja saskaņā ar savu pārliecību.

Veic pašanalīzi. Kādi ir tavi uzskati? Piemēram:

  • Vai tu tici Dievam? Ja tici, tad kāpēc? Kas tevi pārliecina par viņa eksistenci?

  • Vai tu tici, ka Dieva noteiktās morāles normas tev nāk par labu? Ja tici, tad kāpēc? Piemēram, kas tevi pārliecina par to, ka tu būsi laimīgāks, ja ievērosi Dieva normas par seksuālajām attiecībām, nevis pārņemsi savu vienaudžu ”brīvo” dzīvesveidu?

Pirms tu atbildi uz šiem jautājumiem, mierīgi un kārtīgi apdomā, kāds ir tavs viedoklis un uz ko tas balstās. Jo rūpīgāk tu pārdomāsi, kas ir tavu uzskatu pamatā, jo vieglāk tev būs tos aizstāvēt. (Salamana Pamācības 14:15; 1. Pētera 3:15.)

”Ja tu par kaut ko neesi drošs, skolā citi to noteikti ievēros un izmantos pret tevi. Es nevēlējos, lai tā notiktu ar manu ticību, tāpēc es centos atrast skaidru, pārliecinošu pamatojumu saviem uzskatiem. Es nesaku citiem, ka nevaru kaut ko darīt tāpēc, ka mana ticība to neļauj, bet gan paskaidroju, ka es to nedaru, jo es uzskatu, ka tas nav pareizi. Tā ir mana pārliecība.” (Daniēla.)

Kam tu gribi līdzināties — nobirušai lapai, ko dzenā apkārt katra mazākā vēja pūsma, vai kokam, kas spēj izturēt pat niknas vētras? Nostiprinot savu pašapziņu, tu līdzināsies šādam kokam, un tad tu spēsi atbildēt uz jautājumu: ”Kāds cilvēks es esmu?”

Ja tev ir stabila pašapziņa, tu līdzinies kokam, kas ir dziļi iesakņojies un spēj izturēt spēcīgas vētras

 

^ 8. rk. Daži vārdi rakstā ir mainīti.