Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Atmostieties!  |  Aprīlis 2011

5. ieteikums. Motivējiet sevi un savu ģimeni

5. ieteikums. Motivējiet sevi un savu ģimeni

”Gudrs visu dara ar prātu.” (Salamana Pamācības 13:16.) Iegūstot informāciju par veselīga dzīvesveida pamatprincipiem, mēs varam uzzināt, kas mums būtu jāmaina, lai uzlabotu savu un savas ģimenes veselību, un rast motivāciju šādām pārmaiņām.

Būsim gatavi mācīties. Daudzās zemēs gan privātas, gan sabiedriskas organizācijas rīko izglītojošus kursus un izdod literatūru par visdažādākajiem ar veselību saistītiem jautājumiem. Izmantosim iespējas izglītoties un saņemt informāciju par pamatprincipiem, kā uzlabot veselību un nepakļaut to nevajadzīgam riskam. Būsim gatavi likt lietā ieteikumus un mainīt savus ieradumus.

Labie paradumi, ko būsim iedibinājuši savā ģimenē, var nākt par labu ne tikai mums pašiem, bet arī mūsu bērniem un mazbērniem. Ja vecāki cenšas ēst veselīgu ēdienu, rūpējas par tīrību, atvēl pietiekami daudz laika miegam un fiziskām aktivitātēm, kā arī veic veselības profilakses pasākumus, visticamāk, bērni sekos viņu paraugam. (Salamana Pamācības 22:6.)

Kas vēl ir nepieciešams? Lai turētos pie veselīga dzīvesveida, ar vēlmi parūpēties pašiem par sevi bieži vien nepietiek. Atbrīvoties no iesīkstējušiem ieradumiem ir grūti, un pat nelielu izmaiņu veikšanai ir vajadzīga spēcīga motivācija. Arī apzinoties, ka viņu veselībai un pat dzīvībai draud nopietnas briesmas, cilvēki reizēm nav gatavi neko darīt savas veselības labā. Lai rastu motivāciju pārmaiņām, mums visiem ir vajadzīgs kāds augstāks mērķis.

Dzīvesbiedriem ir būtiski saglabāt labu veselību, lai atbalstītu vienam otru. Vecākus motivē vēlme izaudzināt savus bērnus. Kad bērni pieaug, viņiem ir jāgādā par padzīvojušajiem tuviniekiem. Rūpēties par veselību mudina arī vēlme dot savu ieguldījumu sabiedrības labā, nevis būt citiem par nastu. Visi šie motīvi ir saistīti ar mīlestību un rūpēm par citiem.

Vēl spēcīgāks pamudinājums gādāt par veselību ir pateicības jūtas un bijība pret mūsu Radītāju. Ticība Dievam modina vēlēšanos izturēties saudzīgi pret viņa brīnišķīgo dāvanu — dzīvību. (Psalms 36:10.) Laba veselība arī dod iespēju aktīvāk kalpot Dievam. Tā ir visspēcīgākā motivācija, lai rūpētos par savu veselību.

Veselīgs dzīvesveids nes labus augļus