Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Atmostieties!  |  Oktobris 2009

Palīdzība no ”mierinājuma Dieva”

Palīdzība no ”mierinājuma Dieva”

ĶĒNIŅŠ DĀVIDS daudzkārt dzīvē pieredzēja smagas ciešanas un raizes. Tomēr viņš nekad nešaubījās, ka debesu Tēvs viņu saprot līdz sirds dziļumiem. Dāvids rakstīja: ”Kungs, Tu izproti mani visos sīkumos un mani pazīsti. Tu zini —, vai es sēdu, vai ceļos, Tev ir skaidras manas domas jau no tālienes. ..jo nav vārda uz manas mēles, kas Tev, Kungs, nebūtu zināms.” (Psalms 139:1, 2, 4, 23.)

Arī mēs varam būt droši, ka debesu Tēvs mūs saprot un zina, cik graujoši depresija iespaido nepilnīgus cilvēkus. Viņš zina, kas izraisa depresiju un kā pašreizējos apstākļos vislabāk ar to cīnīties. Turklāt viņš ir darījis zināmu, ka nākotnē viņš depresijai darīs galu uz visiem laikiem. Neviens mums nevar palīdzēt tā, kā to spēj mūsu līdzjūtīgais ”mierinājuma Dievs”. (Romiešiem 15:5, JD-07.)

Tomēr var rasties jautājums, kā Dievs var palīdzēt nomāktiem cilvēkiem viņu grūtībās.

Cik tuvu Dievs ir nomāktiem cilvēkiem?

Dievs saviem nomāktajiem kalpiem ir tik tuvu, it kā viņš dzīvotu pie šiem cilvēkiem, ”kam sagrauzts un pazemīgs gars, lai atdzīvinātu garu pazemotiem un spirdzinātu sirdi sagrauztiem”. (Jesajas 57:15.) Cik gan mierinoši ir apzināties, ka Dievs Jehova ir ”tuvu tiem, kam salauztas sirdis, un palīdz tiem, kam satriekts un noskumis prāts”! (Psalms 34:19.)

Kā cilvēki, kas cieš no depresijas, var smelties no Dieva mierinājumu?

Dieva kalpi jebkurā brīdī var vērsties pie Dieva, kas uzklausa lūgšanas, un viņš palīdzēs mums izturēt sāpīgas izjūtas un grūtus apstākļus. (Psalms 65:3.) Bībelē mēs tiekam mudināti izkratīt Dievam sirdi: ”Nezūdaities nemaz, bet jūsu lūgumi lai nāk zināmi Dieva priekšā ar pateicību ikvienā pielūgšanā un lūgšanā. Un Dieva miers, kas ir augstāks par visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un jūsu domas Kristū Jēzū.” (Filipiešiem 4:6, 7.)

Ko darīt, ja mēs jūtamies tik nevērtīgi, ka šaubāmies, vai Dievs uzklausa mūsu lūgšanas?

Cilvēkam, kas cīnās ar depresiju, var rasties sajūta, ka viņam nekad neizdosies izpelnīties Dieva labvēlību, lai arī kā viņš censtos. Taču mūsu debesu Tēvs ņem vērā, cik viegli ievainojami mēs esam, viņš ”piemin to, ka mēs esam pīšļi”. (Psalms 103:14.) Pat tad, ja ”mūsu sirds mūs apsūdz”, mēs varam iedrošināt savu sirdi, atgādinot paši sev, ka ”Dievs ir lielāks nekā mūsu sirds, un viņš zina visu”. (1. Jāņa 3:19, 20, JD-07.) Lai atrastu vārdus, ar kuriem griezties pie Dieva lūgšanā, mums var palīdzēt tādas Bībeles vietas kā, piemēram, Psalms 9:10, 11; 10:12, 14, 17 un 25:17.

Ko darīt, ja ir pārāk smagi, lai spētu ietērpt savas jūtas vārdos?

 Arī tad, ja ir tik smagi, ka ir grūti skaidri izteikt savas domas un jūtas, nenolaidiet rokas. Turpiniet griezties pie ”žēlastības Tēva” un ”iepriecināšanas Dieva” ar pārliecību, ka viņš saprot jūsu jūtas un vajadzības. (2. Korintiešiem 1:3.) Marija, kuras vārdi bija citēti iepriekš, stāsta: ”Dažkārt, kad es jūtos pilnīgi apjukusi, es nezinu, ko es Dievam varētu lūgt. Taču es zinu, ka Dievs mani saprot un atbalsta.”

Kā Dievs atbild uz mūsu lūgšanām?

Bībelē nav teikts, ka Dievs jau tagad darīs galu visām mūsu grūtībām. Bet viņš dod spēku, lai mēs spētu izturēt visu, arī depresiju.  (Filipiešiem 4:13.) Martina, kas cīnās ar depresiju, dalās savā pieredzē: ”Kad man sākās depresija, sākumā es Jehovam lūdzu, lai viņš mani no tās tūlīt atbrīvo, jo es domāju, ka nespēšu to panest. Tagad es lūdzu, lai viņš man dienu no dienas dotu spēku un es varētu to izturēt.”

Cīņā ar depresiju lielā mērā var palīdzēt Svētie Raksti, Bībele, kur var smelties garīgus spēkus. Sāra, kas jau 35 gadus cieš no depresijas, pati no savas pieredzes ir pārliecinājusies, cik vērtīgi ir katru dienu lasīt Bībeli. Viņa stāsta: ”Es ļoti augstu vērtēju palīdzību, ko man ir snieguši ārsti. Tomēr vēl augstāk es vērtēju to, cik daudz spēka un praktisku padomu es gūstu, lasot Bībeli. Bībeles lasīšana ir kļuvusi par neatņemamu manas dzīves sastāvdaļu.”

Kad nevienam vairs nebūs depresijas

Kad uz zemes dzīvoja Jēzus Kristus, ar Dieva spēku viņš izdziedināja dažādas smagas slimības. Jēzus no sirds vēlējās sniegt atvieglojumu cilvēkiem, kurus mocīja neciešamas kaites. Turklāt arī viņam pašam bija pazīstamas bēdas un sirdssāpes. Naktī, pirms Jēzus tika nežēlīgi nogalināts, ”ar stipru balsi un asarām viņš ir raidījis daudz karstu lūgšanu pie tā, kas viņu varēja izglābt no nāves”. (Ebrejiem 5:7.) Tā kā Jēzus pats ir pieredzējis smagas ciešanas, mēs varam būt droši, ka viņš saprot tos, kam jāiztur ciešanas un pārbaudījumi, un spēj tiem palīdzēt. (Ebrejiem 2:18; 1. Jāņa 2:1, 2.)

Saskaņā ar Bībeli, Dievs ir nolēmis likvidēt visu ļauno, kas mūsdienās veicina depresiju. Viņš ir apsolījis: ”Es radīšu jaunas debesis un jaunu zemi, ka agrākās vairs nepieminēs un tās nevienam vairs nenāks prātā. Bet priecājieties un līksmojiet vienmēr par to, ko Es radu.” (Jesajas 65:17, 18.) ”Jaunās debesis”, Dieva Valstība, valdīs pār ”jaunu zemi”, taisnīgu, pilnīgu cilvēku sabiedrību, un palīdzēs cilvēkiem atgūt nevainojamu veselību — gan fizisko, gan emocionālo, gan garīgo. Visas kaites uz mūžīgiem laikiem nogrims aizmirstībā.

”Es piesaucu, Kungs, tavu vārdu, piesaucu to no bedres dziļuma. Un Tu izdzirdēji un paklausīji manu saucienu: ”Neaizsedz un neaizslēdz savas ausis manu vaimanu un manu kliedzienu priekšā!” Un tagad Tu man tuvojies, kad es Tevi piesaucu, un saki man: ”Nebīsties!”” (Raudu Dziesmas 3:55—57.)