Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Atmostieties!  |  Janvāris 2008

Spilgts Dieva mīlestības apliecinājums

Spilgts Dieva mīlestības apliecinājums

 Spilgts Dieva mīlestības apliecinājums

SEPTIŅI senās pasaules brīnumi — iespaidīgas celtnes un tēlniecības darbi — cilvēkos iedvesa dziļu bijību un apbrīnu, taču no šiem vēstures pieminekļiem vienīgi piramīdas pastāv joprojām. Turpretī Bībele, ko uz neizturīgiem materiāliem rakstīja vienkārši cilvēki, ir precīzi saglabājusies līdz pat mūsu dienām. Mēs varam droši ticēt tam, kas rakstīts šajā unikālajā grāmatā. (Jesajas 40:8; 2. Timotejam 3:16, 17.)

Likdams pierakstīt savas domas, Dievs Jehova nodrošināja, ka, nodotas no paaudzes paaudzē, tās paliks nemainīgas. Bībeles rakstītāji lietoja vienkāršu valodu, tāpēc Bībeli var saprast arī tie, kam nav augstas izglītības. (Apustuļu darbi 4:13.) Vai tieši tādiem nebūtu jābūt mūsu Radītāja iedvesmotiem vārdiem? Turklāt Bībeles plašā pieejamība liecina par Dieva lielo mīlestību pret visiem cilvēkiem, lai arī kur viņi dzīvotu un lai arī kādā valodā viņi runātu. (1. Jāņa 4:19.) Plašā izplatība nemazina Bībeles vērtību, tieši otrādi — to paaugstina.

Dieva mīlestību vēl uzskatāmāk atklāj Bībeles saturs. Kā jau iepriekšējos rakstos bija paskaidrots, Bībelē ir atklāts, kā cilvēki ir radušies, kāpēc dzīve ir tik īsa un ciešanu pilna un kā Dievs ar savas Valstības starpniecību izlabos šo situāciju. Tāpat šajā žurnālā bija minēti Bībeles padomi, kurus ievērojot mēs jau tagad varam būt laimīgi un gūt dzīvē gandarījumu. (Psalms 19:8—12; Jesajas 48:17, 18.) Mēs arī uzzinājām, kā Radītājs attīrīs savu vārdu no negoda, ko tam ir sagādājis Sātans ar saviem meliem. (Mateja 6:9.)

Vai ir vēl kāda grāmata, kas būtu tikpat vērtīga un praktiska un kas dāvātu patiesu cerību ciešanu māktajai cilvēcei? Pretstatā septiņiem senās pasaules brīnumiem, kas galvenokārt bija celti, lai godinātu viltus dievus vai varenus cilvēkus, Bībele ir spilgts Jehovas nesavtīgās mīlestības apliecinājums.

Nav šaubu, Bībelē iedziļināties ir vērts. Jehovas liecinieki visā pasaulē vada Bībeles nodarbības vairāk nekā sešiem miljoniem cilvēku. Viņi uzskata par lielu godu palīdzēt citiem saprast, ka Bībelei var uzticēties un ka tā ir Dieva iedvesmota grāmata. (1. Tesaloniķiešiem 2:13.) Varbūt arī jūs vēlaties padziļināt savu sapratni par Bībeli?