Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

Kā jūs atbildētu?

Kā jūs atbildētu?

 Kā jūs atbildētu?

PASKAIDROJIET

1. Kas notika ar vienu no aitām Jēzus līdzībā, kura pierakstīta Mateja 18:12—14?

․․․․․

2. Kāds ir gana uzdevums?

․․․․․

3. Kā gans jutās, kad bija atradis meklēto?

․․․․․

Jautājumi pārrunām . .

Kādā ziņā Jehova līdzinās ganam?

Kāpēc mūs var salīdzināt ar avīm?

KAD TAS NOTIKA?

Uzrakstiet, kas ir sarakstījis minētās Bībeles grāmatas, un ar līniju savienojiet katras grāmatas nosaukumu ar aptuveno gadu, kad tā tika pabeigta.

Pēc 443. g. p.m.ē. Pirms 62. g. m.ē. Pēc 70. g. m.ē.

455. g. p.m.ē. 64. g. m.ē.

4. Maleahija

5. Jēkaba

6. 2. Pētera

KĀ MANI SAUC?

7. Jēkabs rakstīja, ka es tiku atzīta par taisnīgu, jo biju viesmīlīgi uzņēmusi sūtņus.

KĀ MANI SAUC?

8. Es biju Barnabas radinieks, un Pēteris mani nosauca par savu dēlu.

NO ŠĪ ŽURNĀLA NUMURA

Atbildiet uz jautājumiem un ierakstiet trūkstošos pantus.

8. lpp. Ko Ījabs teica par zemi? (Ījaba 26:․․․.)

11. lpp. Kāds bija agrīno kristiešu viedoklis par Svētajiem Rakstiem? (1. Tesaloniķiešiem 2:․․․.)

12. lpp. Kas Izraēlas valdniekiem bija jāpārraksta? (5. Mozus 17:․․․.)

28. lpp. Ko Bībele mūs mudina pareizi saprast? (Romiešiem 12:․․․.)

Bērniem

Atrodi žurnālā šos attēlus un pastāsti, kas tajos redzams.

(Atbildes 27. lappusē.)

 ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM 31. LAPPUSĒ

1. Tā nomaldījās.

2. Gans ved ganāmpulku uz ganībām un sargā to.

3. Viņš ļoti priecājās.

4. Maleahijs, pēc 443. g. p.m.ē.

5. Jēkabs, pirms 62. g. m.ē.

6. Pēteris, 64. g. m.ē.

7. Rahāba (Jēkaba 2:25).

8. Marks (Kolosiešiem 4:10; 1. Pētera 5:13).