Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Atmostieties!  |  Decembris 2006

Kā jūs atbildētu?

Kā jūs atbildētu?

 Kā jūs atbildētu?

KUR TAS NOTIKA?

1. Kur Jēzus piedzima?

Pasvītrojiet nosaukumu kartē.

Betlēme [Zebulons]

Nācarete

Jeruzaleme

Betlēme (Efrata)

◆ Kad Jēzus acīmredzot piedzima?

․․․․․

◆ Cik astrologu apciemoja Jēzu?

․․․․․

◆ Kas vadīja zvaigzni, kura aizveda astrologus pie Jēzus?

․․․․․

▪ Jautājums pārrunām. Vai būtu pareizi 25. decembrī atzīmēt Jēzus dzimšanu? Pamatojiet savu atbildi.

KAD TAS NOTIKA?

Savienojiet attēlu ar gadskaitli, kas visprecīzāk atbilst attiecīgajam notikumam.

706. 607. 537. 455. g. p.m.ē. 66. 70. g. m.ē.

2. Nehemijas 2:5—8, 18

3. 2. Ķēniņu 25:8—10

4. Lūkas 21:20, 21

KĀ MANI SAUC?

5. Es uz laiku kļuvu mēms, jo apšaubīju Gabriēla teikto.

KĀ MANI SAUC?

6. Es biju praviete, kas templī ieraudzīja Jēzu.

NO ŠĪ ŽURNĀLA NUMURA

Atbildiet uz jautājumiem un ierakstiet trūkstošos pantus.

11. lpp. Kā vecāki, kas liek ievērot saprātīgus noteikumus, līdzinās Jehovam? (Psalms 32:․․․.)

12. lpp. Ko izgāž ģeķis jeb nesaprātīgs cilvēks? (Salamana Pamācības 29:․․․, VDP.)

17. lpp. Kāda viela simbolizēja, ka vienošanās uzliek nopietnas saistības? (4. Mozus 18:․․․.)

18. lpp. Kāds ir viens no iemesliem, kāpēc mums jābūt uzmanīgiem, lietojot alkoholu? (Jesajas 5:․․․.)

Bērniem

Atrodi žurnālā šos attēlus un pastāsti, kas tajos redzams.

(Atbildes 22. lappusē.)

 ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM 31. LAPPUSĒ

1. Betlēme (Efrata).

◆ 2. g. p.m.ē. etanima mēnesī (septembrī/oktobrī).

◆ Skaits nav zināms.

◆ Visticamāk, Sātans.

2. 455. g. p.m.ē.

3. 607. g. p.m.ē.

4. 66. g. m.ē.

5. Caharija. (Lūkas 1:18—23.)

6. Anna. (Lūkas 2:36—38.)

[Norāde par attēla autortiesībām 31. lpp.]

Apakšējais attēls: ‘The Donkey Sanctuary’, Sidmouth, Devon, UK