Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Atmostieties!  |  Decembris 2006

Izcilākais cilvēks, kāds jebkad dzīvojis

Izcilākais cilvēks, kāds jebkad dzīvojis

 Izcilākais cilvēks, kāds jebkad dzīvojis

JA JUMS būtu jānosauc visu laiku izcilākais cilvēks, kuru jūs izvēlētos? Vai tas būtu Noa, kas pārdzīvoja plūdus un kļuva par visas tagadējās cilvēces ciltstēvu? (1. Mozus 7:1, 21, 22; 9:18, 19.) Varbūt varenais senlaiku valdnieks Nebukadnecars, kas uzcēla skaisto pilsētu, kuru viņš nosauca par lielo Bābeli? (Daniēla 4:25—27.) Vai varbūt jūs nosauktu Aleksandru Lielo, kura sasniegumi pieminēti pat Bībeles pravietojumos? (Daniēla 8:5—8, 21, 22.) Bet varbūt visizcilākais bija Jūlijs Cēzars — slavenais romiešu vadonis?

Pēc tikko minētā Cēzara nāves nebija vēl aizritējuši 45 gadi, kad Betlēmes pilsētiņā piedzima bērns, ko nosauca par Jēzu. Vai viņš kļuva par visu laiku izcilāko cilvēku? Aptuveni pirms simt gadiem izdevumā The Historians’ History of the World bija teikts: ”[Jēzus] darbības vēsturiskās sekas pat tikai no laicīgā viedokļa bija daudz nozīmīgākas nekā jebkādas citas vēsturiskas personas veikums. Ar viņa dzimšanu tiek datēta jauna ēra, ko atzīst lielākās pasaules civilizācijas.”

Līdz pat šai dienai interese par Jēzu Kristu nerimst. Pirms vairākiem gadiem trīs lieli ASV žurnāli — Time, Newsweek un U.S.News and World Report — gandrīz vienlaicīgi publicēja ievadrakstus par Jēzu. Turklāt interese par viņu, šķiet, joprojām pieaug. Kā 2004. gadā bija atzīmēts laikrakstā Toronto Star, viņa tēls parādās filmās, mūzikā un modē. Laikrakstā bija sacīts: ”Viņš ir ienācis mūsu varoņu panteonā.”

Taču, lai cik tas nebūtu dīvaini, samērā nesenā pagātnē daži izvirzīja apgalvojumu, ka Jēzus īstenībā nekad nav dzīvojis. Piemēram, ar šādu apgalvojumu nāca klajā ietekmīgs universitātes pasniedzējs Bruno Bauers (1809—1882). Viens no viņa studentiem bija Kārlis Markss. Roberta Van Vorsta grāmatā Jesus Outside the New Testament rakstīts: ”Markss Bauera idejas par Jēzus mitoloģisko izcelsmi iekļāva savā ideoloģijā, un oficiālā padomju literatūra un pārējā komunistu propaganda vēlāk izplatīja šo priekšstatu tālāk.”

Tomēr to, kas noliedz, ka tāds Jēzus tiešām ir bijis, šodien nav daudz. Diezgan vienprātīgi tiek atzīts, ka viņš bija reāla un ļoti nozīmīga persona. 2002. gada decembrī Wall Street Journal redakcijas slejā bija publicēts raksts ar nosaukumu ”Zinātne nevar ignorēt Jēzu”, kurā izskanēja secinājums: ”Lielākā daļa zinātnieku, neskaitot dažus ateistus, uzskata, ka Jēzus no Nācaretes ir vēsturiska persona.”

Bet Jēzus ir kaut kas vairāk nekā tikai vēsturiska persona. ”Tam, kurš gribētu apstrīdēt, ka visietekmīgākā figūra ne tikai šajos pēdējos divos gadu tūkstošos, bet arī visā cilvēces vēsturē ir bijis Jēzus no Nācaretes, būtu jāķeras pie daudziem ērmīgiem argumentiem,” bija sacīts žurnālā Time. ”Ir ļoti nopietns pamats teikt, ka neviens cits ar savu dzīvi nav atstājis ne tuvu tik spēcīgu un nezūdošu ietekmi kā Jēzus.”

Tomēr paliek jautājums: kas viņš īstenībā bija? No kurienes viņš bija nācis? Ko viņš šeit uz zemes gribēja paveikt? Un kāpēc ir svarīgi uzzināt par viņu pēc iespējas vairāk?