Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Atmostieties!  |  Jūnijs 2006

Kā jūs atbildētu?

Kā jūs atbildētu?

 Kā jūs atbildētu?

APRAKSTIET ILUSTRĀCIJU

1. Kādās četrās vietās krita sēkla, par ko Jēzus runāja līdzībā, kura lasāma Mateja 13:3—9, 18—23?

Savienojiet katru atbildi ar atbilstošo attēlu.

․․․․․

․․․․․

․․․․․

․․․․․

2. Ko šī sēkla simbolizēja?

․․․․․

Jautājumi pārrunām. Ko mēs varam darīt, lai mūsu sirds līdzinātos labai zemei? Kāpēc ir vērts pūlēties, lai sirds būtu tāda?

KAD TAS NOTIKA?

Savienojiet attēlu ar atbilstošo gadskaitli.

1943. 1919. 1770. 1728. 1473. 1066. g. p.m.ē.

3. 1. Mozus 46:5—7

4. 1. Mozus 12:4

5. Jozuas 2:1—21

KAS ES ESMU?

6. Es dzīvoju Elkošā un pasludināju pravietojumu par Nīnives iznīcināšanu.

KAS ES ESMU?

7. Mana otrā vīra vārds nozīmēja ”mīļotais”, bet mana pirmā vīra vārds nozīmēja ”nelga”.

NO ŠĪ ŽURNĀLA NUMURA

Atbildiet uz jautājumiem un ierakstiet trūkstošos pantus.

 8. lpp. Kā tiks darīts gals terorismam? (Mihas 4:․․․.)

 9. lpp. Ko nevar panākt cilvēka dusmas? (Jēkaba 1:․․․.)

10. lpp. Ko nauda var sniegt? (Salamans Mācītājs 7:․․․.)

28. lpp. Kas bija pirmais grēks? (1. Mozus 3:․․․.)

Bērniem

Atrodi žurnālā šos attēlus un pastāsti, kas tajos redzams.

(Atbildes atrodamas 27. lappusē.)

 ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM 31. LAPPUSĒ

1. Ceļmalā, uz akmenāju, ērkšķos, labā zemē.

2. Tā simbolizēja vārdu par Valstību.

3. 1728. g. p.m.ē.

4. 1943. g. p.m.ē.

5. 1473. g. p.m.ē.

6. Nahums (Nahuma 1:1).

7. Abigaila.