Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Atmostieties!  |  Aprīlis 2004

Mozus diskusiju krustugunīs

Mozus diskusiju krustugunīs

JŪDAISTI, kristieši un musulmaņi bieži par daudz ko ir pretējās domās, taču vismaz vienā jautājumā viņu viedokļi sakrīt — visu šo ticību pārstāvji dziļi ciena cilvēku, kas pazīstams ar vārdu Mozus. Jūdaisti viņu dēvē par ”izcilāko no visiem jūdu skolotājiem” un par ebreju nācijas dibinātāju. Kristieši viņu uzskata par Jēzus Kristus priekšgājēju, savukārt musulmaņiem viņš ir viens no pirmajiem un lielākajiem praviešiem.

Var teikt, ka Mozus ir viena no ievērojamākajām personām cilvēces vēsturē. Tomēr jau vairāk nekā gadsimtu viņš atrodas zinātnieku un garīdznieku debašu krustugunīs. Daudzi apstrīd ne tikai to, ka viņš ir darījis brīnumus un izvedis izraēliešus no Ēģiptes, bet arī pašu viņa eksistenci. Džonatans Kiršs grāmatā Moses—A Life (Mozus dzīve) raksta: ”Viss, ko mēs varam pateikt par cilvēku, kas no vēstures ir pazīstams kā Mozus, ir tas, ka kāds cilvēks, kas līdzinās Bībelē aprakstītajam Mozum, iespējams, kaut kad tālā pagātnē kaut kur ir dzīvojis, un visa viņa darbība, iespējams, ir bijusi kā mazs smilšu graudiņš, kas gadsimtu gaitā ir apaudzis ar leģendu un tradīciju perlamutra slāņiem, līdz ir izveidojusies spoža un pretrunīga personība, par kādu mēs varam lasīt Bībelē.”

Pirmajā mirklī varbūt šķiet, ka šāda skeptiska attieksme ir pamatota. Kritiķi norāda, ka pastāv arheoloģiski pierādījumi, kas apliecina, piemēram, Bībelē minētā izraēliešu ķēniņa Jehus vēsturiskumu, bet arheoloģisku pierādījumu Mozus eksistencei nav. Tomēr tas vēl nepierāda, ka Mozus ir mīts. Kādreiz kritiķi apšaubīja arī to, ka ir dzīvojušas tādas Bībelē minētas personas kā Babilonijas ķēniņš Belsacars un Asīrijas ķēniņš Sargons, taču ar laiku arheoloģiskie atklājumi apstiprināja šo personu vēsturiskumu.

Dž. Kiršs atgādina: ”Tā kā par Bībelē aprakstīto Izraēlu ir tik maz arheoloģisku liecību, fakts, ka Mozus nav pieminēts nevienā citā avotā, izņemot pašu Bībeli, nav nedz pārsteidzošs, nedz arī kaut ko pierāda.” Kā raksta Dž. Kiršs, daudzi apstrīd domu, ka Mozus būtu cilvēku iztēles auglis, jo ”viņa dzīvesstāsts ir tik sarežģīts, tik bagāts ar detaļām un dialogiem, . . ka tas nevar būt vienkārši izdomāts”.

Vienalga, vai jūs esat ticīgs cilvēks vai ne, jums droši vien ir pazīstami galvenie notikumi Mozus dzīvē: viņa saruna ar Dievu pie degošā krūma, izraēliešu iziešana no Ēģiptes, kur tie bija atradušies verdzībā, Sarkanās jūras ūdeņu pašķiršana un citi. Bet vai ir pamats ticēt, ka kaut kas tāds patiešām ir noticis? Varbūt Mozus nav nekas vairāk kā tikai mīts? Atbildes uz šiem intriģējošajiem jautājumiem ir sniegtas nākamajā rakstā.