Bībeles viedoklis

Vai ir iespējams pārvarēt kaitīgus ieradumus?

RAKSTNIEKS Marks Tvens reiz ironizēja: ”Atmest smēķēšanu ir tīrais nieks. Es to esmu darījis tūkstošiem reižu.” Daudzi cilvēki noteikti piekrīt šiem M. Tvena vārdiem. Viņi skaidri apzinās, ka viņu paradumi ir slikti un pat kaitīgi, bet viņi arī tikpat labi zina, cik grūti ir tiem pretoties un tos pārvarēt. Gadu gaitā paradumi dziļi iesakņojas, un tos mainīt nepavisam nav viegli. Centieni apslāpēt savas tieksmes var izsmelt spēkus un pat sagādāt sāpes.

Kā atzīmēja ārsts Entonijs Denjelss, kas strādā kādā cietumā, ieslodzītie nereti apgalvo, ka viņi ir bezcerīgi savu tieksmju vergi. Viņi uzskata, ka cilvēks, kam ir izveidojusies atkarība, ”ir spēcīgu tieksmju varā, kurām viņš nav spējīgs pretoties”. Ja šis apgalvojums ir patiess, no cilvēkiem nevarētu prasīt atbildību par to, ka viņi padodas savām tieksmēm. Bet vai mēs tiešām esam bezpalīdzīgi savu tieksmju un dziņu vergi? Vai kaitīgus ieradumus ir iespējams pārvarēt? Lai uz šiem jautājumiem saņemtu uzticamas atbildes, paskatīsimies, kas par to ir teikts Bībelē.

Cīņa ar savām nepareizajām tieksmēm

Bībelē ir skaidri norādīts, ka cilvēki ir atbildīgi Dievam par savu rīcību. (Romiešiem 14:12.) Turklāt viņš vēlas, lai cilvēki dzīvotu atbilstoši viņa taisnīgajām normām. (1. Pētera 1:15.) Būdams Radītājs, viņš vislabāk zina, kas mums nāk par labu, un daudzi pasaulē izplatīti paradumi ir pretrunā ar viņa principiem. (1. Korintiešiem 6:9, 10; Galatiešiem 5:19—21.) Taču Dievs ir līdzjūtīgs un neprasa no mums, nepilnīgiem cilvēkiem, neiespējamo. (Psalms 78:38; 103:13, 14.)

Psalmu dziesminieks rakstīja: ”Ja Tu, Kungs, gribi noziegumus pielīdzināt, kas gan, ak Kungs, lai pastāv?” (Psalms 130:3.) Jehova ļoti labi zina, ka ”cilvēka sirdsprāts ir ļauns no mazām dienām”. (1. Mozus 8:21.) Mūsu iedzimto rakstura īpatnību, vājību, kā arī pagātnes dēļ mēs nespējam pilnīgi izvairīties no visām sliktajām domām un tieksmēm. Tāpēc Jehova neprasa no mums pilnību. (5. Mozus 10:12; 1. Jāņa 5:3.)

Bet tas neatbrīvo mūs no pienākuma kontrolēt savas nepareizās vēlmes. Apustulis Pāvils atzina, ka viņam jācīnās ar sliktām tieksmēm, taču viņš nepadevās. (Romiešiem 7:21—24.) Viņš teica, ka ”norūda un kalpina savu miesu”, lai ”nekļūtu atmetams”. (1. Korintiešiem 9:27.) Mums ir nepieciešama pašsavaldība, lai mēs spētu cīnīties ar nepareizām tieksmēm un sliktiem paradumiem un galu galā gūtu pār tiem virsroku.

Mainīties ir iespējams

Speciālisti, kas pētī cilvēku uzvedību, uzskata, ka slikti paradumi, tāpat kā labi paradumi, tiek izveidoti laika gaitā. Ja tā ir, tad sliktus ieradumus var mainīt. Kā tas ir iespējams?  Kādā grāmatā par stresa pārvarēšanu tās autori raksta: ”Domā par to, kādu labumu tu gūsi, atbrīvojoties no sava vecā ieraduma.” Pēc tam ”sastādi sarakstu, kurā būtu uzskaitīts, kā šādas izmaiņas uzlabos tavu dzīvi”. Koncentrēšanās uz to, ko mēs iegūsim, pārtraucot nepareizo rīcību, mūs var pamudināt mainīties.

Apustulis Pāvils deva kristiešiem padomu ”atjaunoties savā sirdsprātā un garā”. (Efeziešiem 4:22, 23.) Ar vārdu ”gars” šeit ir domāta cilvēka prāta nostāja, un to var mainīt, tuvojoties Dievam, iepazīstot un augstu novērtējot viņa normas. Apziņa, ka mēs iepriecinām Jehovu, mums palīdz veikt nepieciešamās izmaiņas. (Psalms 69:31—34; Salamana Pamācības 27:11; Kolosiešiem 1:9, 10.)

Protams, nav viegli atbrīvoties no paradumiem, kas gadiem ilgi ir ieņēmuši būtisku vietu mūsu dzīvē. Ir jābūt gataviem īstai cīņai. Noteikti būs brīži, kad mēs paklupsim un atkal padosimies savam ieradumam. Bet mēs varam būt droši, ka ar laiku cīņa kļūs vieglāka. Jo vairāk mēs pūlēsimies pretoties saviem kaitīgajiem ieradumiem, jo dabiskāk mums būs dzīvot bez tiem.

Cilvēki, kas mīl Dievu, var būt pārliecināti, ka viņš tiem palīdzēs un tos svētīs. Pāvils rakstīja: ”Dievs ir uzticīgs, viņš neļaus jūs pārbaudīt pāri par jūsu spējām, bet darīs pārbaudījumam tādu galu, ka varat panest.” (1. Korintiešiem 10:13.) Drīzā nākotnē Dievs Jehova iznīcinās šo ļauno sistēmu līdz ar tās kārdinājumiem un cilvēku nepareizajām vēlmēm un tieksmēm. (2. Pētera 3:9—13; 1. Jāņa 2:16, 17.) Visi nepilnīgie cilvēki, kas pārdzīvos šo notikumu, ar laiku kļūs pilnīgi un uz mūžīgiem laikiem tiks atbrīvoti no visām ciešanām — gan fiziskām, gan psihiskām, gan emocionālām. Dievs apsola, ka agrākās ”lietas vairs nepieminēs un tās vairs nenāks prātā”. (Jesajas 65:17, LB-26.) Šīs agrākās ”lietas” noteikti ietver sevī arī nepareizās tieksmes. Vai tas nav svarīgs iemesls, kāpēc visiem spēkiem censties pārvarēt savus kaitīgos ieradumus?

[Ielogojums/Attēli 21. lpp.]

KĀ ATBRĪVOTIES NO KAITĪGIEM IERADUMIEM

1. Atzīstiet savus kaitīgos ieradumus. Pajautājiet sev: ”Vai šis ieradums man nāk par labu? Vai tas netraucē citiem? Vai tas slikti neietekmē manu veselību, labklājību, ģimenes dzīvi un sirdsmieru? Kā mana dzīve uzlabotos, ja es atteiktos no šī ieraduma?”

2. Aizpildiet laiku ar kaut ko noderīgu. Piemēram, vai jūs neveltāt pārmērīgi daudz laika internetam, varbūt skatoties tajā kaitīgu materiālu? Ja tā ir, tad izmantojiet šo laiku, lai lasītu vai pētītu kādu vērtīgu materiālu vai nodarbotos ar fiziskiem vingrinājumiem.

3. Sekojiet līdzi savām sekmēm. Katru dienu nedaudz pārdomājiet, cik daudz esat sasnieguši cīņā ar savu ieradumu. Ja esat pie tā atgriezušies, izvērtējiet, kāpēc tas ir noticis.

4. Lūdziet palīdzību citiem. Pastāstiet draugiem un ģimenes locekļiem, ka esat apņēmušies pārvarēt savu kaitīgo ieradumu, un lūdziet viņiem jums to atgādināt, ja viņi redz, ka vecais ieradums var ņemt virsroku. Aprunājieties ar tiem, kas ir sekmīgi pārvarējuši tādu pašu ieradumu, ar kādu cīnāties jūs. (Salamana Pamācības 11:14.)

5. Raugieties uz savu situāciju līdzsvaroti un reālistiski. Negaidiet tūlītējus rezultātus. Lai darītu galu ieradumam, kas ir veidojies daudzus gadus, var būt nepieciešams ilgs laiks.

6. Griezieties pie Dieva lūgšanās. Ar Dieva palīdzību jūs varat pārvarēt jebkuru kaitīgu ieradumu. (Psalms 55:23; Lūkas 18:27.)