Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Atmostieties!  |  Aprīlis 2004

No mūsu lasītājiem

No mūsu lasītājiem

 No mūsu lasītājiem

Klimats Es rakstu, lai pateiktos par rakstu sēriju ”Kas notiek ar klimatu?” (2003. gada 8. augusts). Izlasot vārdus: ”Līdztekus postam, ko šīs nelaimes rada, tās dod iespēju izpausties arī kaut kam pozitīvam,” — es biju neizpratnē. Bet tālāk bija teikts, ka ”tās pamudina cilvēkus parādīt mīlestību saviem tuvākajiem un tiem palīdzēt”, un man bija tam jāpiekrīt. Ik dienas mēs sastopamies ar dažādām grūtībām, ne tikai ar dabas katastrofām. Es vēlos paturēt prātā to, ka vienalga, lai kas notiktu, tam var būt arī pozitīva ietekme.

S. T., Japāna

Palīdzība katastrofās cietušajiem Es izlasīju rakstu ”Spēks, ko nekāda vētra nespēj salauzt” (2003. gada 8. augusts). Lasot par to, kā Jehovas liecinieki palīdzēja novērst dabas katastrofu sekas, es vēl augstāk novērtēju iespēju piederēt pie šīs organizācijas. Paldies, ka publicējat šādus rakstus, kas mums palīdz parādīt īpašības, kuras nekāda vētra nespēj salauzt.

M. P., Itālija

Es pati esmu pieredzējusi vairākas dabas katastrofas — gan plūdus, gan zemestrīces. Reiz 1989. gadā, kad es sludināju pa mājām, sākās zemestrīce. Man bija līdzi 14 gadus vecs zēns, kas panikā metās skriet. Es viņu saķēru aiz rokas un lūdzu Dievu, lai viņš palīdz zēnam atgūt mieru. Pēc dažām sekundēm mums visapkārt bija sakrituši elektrības vadi. Cilvēki bija šausmu pārņemti. Manā mājā betona grīdā bija radusies milzīga plaisa. Taču tajā pašā pēcpusdienā mēs atkal gājām sludināt pa mājām, lai palīdzētu cilvēkiem šajā smagajā situācijā. Šis raksts man spilgti atsauca atmiņā pašas pieredzēto.

B. S., ASV

Paldies, ka publicējat tādus uzmundrinošus rakstus kā ”Spēks, ko nekāda vētra nespēj salauzt”. Kad lasīju šo rakstu, es raudāju. Tiešām, nekāda vētra nespēj apslāpēt mūsu nesavtīgo mīlestību pret ticības biedriem un citiem cilvēkiem.

I. A., Japāna

Narkotiku lietošana Liels jums paldies par rakstu sēriju ”Ko darīt, ja bērns lieto narkotikas?” (2003. gada 8. aprīlis). Jau kādu laiku es ar Jehovas liecinieku palīdzību mācos Bībeli, taču es nespēju garīgi augt, tāpēc ka lietoju narkotikas. Kad izlasīju rakstiņu ”Palīdzība tiem, kas cenšas pārtraukt narkotiku lietošanu”, es sapratu, ka, ik dienas lasot Bībeli un izmantojot tās principus, man būs vieglāk pārvarēt savu atkarību. Turklāt man ļoti palīdz apziņa, ka Dievs patiešām rūpējas par mani.

R. S. A., Brazīlija

Zaudētā bērnība Es vēlos no sirds jums pateikties par rakstu sēriju ”Bērni. Vai viņi pieaug pārāk ātri?” (2003. gada 22. aprīlis). Šie raksti bija tieši tas, kas man bija vajadzīgs. Es viena audzinu bērnu un esmu pilnas slodzes sludinātāja, tāpēc es esmu ļoti noslogota. Bieži vien es domāju: vai es esmu laba māte, vai es neesmu pārlieku prasīga pret savu meitu? Ir mierinoši zināt, kādās jomās es varu uzlaboties. Es vēlos, lai manai meitai būtu normāla bērnība. Lai gan visi jūsu publicētie raksti ir uzmundrinoši, šādi raksti mani īpaši uzmundrina.

M. D. E., Meksika

Bērns meklē Dievu Man ir vienpadsmit gadi. Es izlasīju rakstu ”Es vēlos vairāk uzzināt par Dievu” (2003. gada 22. aprīlis). Man patika tas, ka meitene, kas ir tikai gadu vecāka par mani, vēlējās uzzināt vairāk par Jehovu. Tagad es vēlos iet sludināt citiem.

J. T., Japāna