Autoremonts un drošība

Kevins jau vairākkārt bija mainījis motoreļļu savai automašīnai. Viņš zināja, kā atskrūvēt apakšējā eļļas vāka skrūvi, izlaist eļļu no kartera un pēc tam aizskrūvēt skrūvi. Bet kādu reizi, kad Kevins to atkal darīja, viņš par stipru uzspieda uz uzgriežņu atslēgas, tā noslīdēja no skrūves galvas, un viņa roka atsitās pret asu metāla detaļu. Plauksta bija tik nopietni savainota, ka vajadzēja uzlikt vairākas šuves.

 DAUDZI, tāpat kā Kevins, paši veic savu automašīnu tehnisko apkopi un remontdarbus, jo tas ir lētāk nekā labot automašīnu autoservisā. Taču pamatzināšanas par mašīnas tehnisko apkopi un remonta iespējām var būt noderīgas arī cita iemesla dēļ. ”Reiz, kad es biju devusies garā braucienā, manai mašīnai kaut kas notika,” stāsta Ketija. ”Bet tāpēc, ka es jau biju nedaudz remontējusi savu automašīnu, es varēju pati novērst kļūmi un turpināt braucienu.”

Varbūt arī jūs vēlētos veikt savas automašīnas tehnisko apkopi un remontu. Bet kādi drošības pasākumi būtu jāievēro, lai izvairītos no traumām?

Domājiet uz priekšu!

Drošība ir galvenais. * Kā var redzēt no gadījuma ar Kevinu, traumu var gūt, ja ir jāstrādā šaurībā vai jāgriež kāda skrūve ar spēku. Kā ir iespējams izvairīties no traumām šādos gadījumos? Pirms jūs pievelkat skrūvi, ir svarīgi panākt, lai atslēga cieši piegultu skrūves galvai. Tāpat būtu labi padomāt, pret ko varētu atsisties roka, ja atslēga noslīdētu. Lietojot darba cimdus vai apsaitējot roku ar kādu auduma gabalu, zināmā mērā var pasargāt rokas no ievainojumiem. Lai labāk kontrolētu spēku, ar kādu jūs griežat atslēgu, grieziet atslēgu uz savu pusi, nevis prom no sevis. Skrūvējot ierūsējušu vai cieši pievilktu skrūvi, grieziet to tikai par ceturtdaļu apgrieziena vienā reizē. Tālredzība un uzmanība vienmēr atmaksājas. Par to nevajadzētu aizmirst pat tad, kad ir jāsteidzas.

Negadījumi mēdz notikt tad, kad cilvēki lieto nepiemērotus instrumentus.  Piemēram, Tomam grūtības sagādāja aizdedzes sveču nomaiņa. Galatslēga, ko viņš lietoja, bija par īsu, tāpēc tā slīdēja nost no sveces. Bet tad Toms atslēgai pielika pagarinājumu, un pārējo piecu sveču nomaiņa viņam prasīja tikpat daudz laika, cik bija prasījusi pirmās sveces nomaiņa. Turklāt to bija iespējams paveikt, neriskējot iegūt traumu. No šī gadījuma var redzēt, cik svarīgi ir lietot piemērotus instrumentus.

Kad strādājat zem mašīnas vai zem instrumentu paneļa, acīs var iekrist gruži vai kādas citas cietas daļiņas. Kā no tā izvairīties? Šons, automehāniķis ar vairāk nekā desmit gadu pieredzi, iesaka lietot aizsargbrilles. Viņš saka: ”Autodarbnīcā, kur es strādāju, aizsargbrilles ir jālieto obligāti.” Lietot aizsargbrilles ir sevišķi svarīgi, kad jāstrādā bīstamu šķidrumu tuvumā, piemēram, viens no bīstamiem šķidrumiem ir akumulatoru baterijas skābe.

Ja jāremontē kaut kas mašīnas apakšā, noteikti ir jāizmanto piemērota pacēlājierīce vai remontbedre. Nekad nelieniet zem automašīnas, ko balsta tikai domkrats. Daudzu automašīnu lietošanas instrukcijās ir norādīts, kā mašīna ir jāpaceļ ar pacēlājierīci un kur jābalsta domkrats. Atcerieties, ka negaidīta spēka ietekmē, piemēram, tad, kad ar spēku tiek atskrūvēta kāda ierūsējusi skrūve, automašīna var izkustēties un noslīdēt no balstiem.

 Kā izvairīties no bīstamiem pārsteigumiem

Dažas mašīnas daļas var ievērojami sakarst, un, pieskaroties tām, var gūt apdegumus. Piemēram, dzesēšanas šķidrums radiatorā ir karsts arī kādu laiku pēc tam, kad motors vairs nedarbojas. Tāpēc neskrūvējiet radiatora vāciņu, kamēr tas nav atdzisis tik lielā mērā, ka tam var pieskarties kailām rokām. Daudzās automašīnās radiatora ventilators ir ar elektrisko piedziņu un var ieslēgties automātiski arī pēc tam, kad dzinējs ir izslēgts. Tāpēc, lai novērstu negadījumus, pirms darbu uzsākšanas jāatvieno akumulatoru baterijas masas vads.

Pirms jūs sākat darbu, noņemiet gredzenus un citas rotaslietas. Tas ir sevišķi svarīgi, ja darbi jāveic, dzinējam darbojoties, jo rotaslietas var ne tikai aizķerties aiz dzinēja kustīgajām detaļām, bet arī izraisīt īssavienojumu un sakarst līdz sarkankvēlei. Tāpat kustīgajās motora daļās var tikt ierautas vaļīgas piedurknes, šalle un gari mati.

Kad jūs domājat, ka darbs ir pabeigts, ir jāatceras vēl viens likums. ”Beigās vēlreiz visu pārbaudiet!” iesaka Derks, kas strādā par tehnisko konsultantu noslogotā autoservisā. ”Es atceros, kā viens no mūsu mehāniķiem to aizmirsa izdarīt pēc tam, kad bija labojis bremzes. Bremzes nenostrādāja, un mašīna ietriecās taisni manā rakstāmgaldā.”

Negaidītas tehniskās problēmas

Kādu dienu Toms ievēroja, ka mašīnas dzinējs pārkarst. Kad viņš apskatīja dzinēju, viņš redzēja, ka bija pārplīsusi viena no radiatora pievadcaurulēm un bija izlijis dzesēšanas šķidrums. Tomam mašīnā vienmēr ir līdzi armētā izolācijas lente, un šajā gadījumā tā lieti noderēja. Viņš ātri salaboja plīsušo cauruli un ielēja radiatorā jaunu dzesēšanas šķidrumu. Pēc tam viņš varēja aizbraukt uz autodaļu veikalu un nopirkt jaunu cauruli. Toms no savas paša pieredzes var apliecināt, cik labi ir turēt automašīnā remontam vajadzīgos instrumentus un materiālus.

Braucot pievērsiet uzmanību visiem īpatnējiem trokšņiem un smakām. Piemēram, Ivonna kādu reizi ievēroja, ka no mašīnas motora nāk dīvaina smaka. Kad viņas vīrs atvēra motora pārsegu, viņš ieraudzīja, ka radiatora augšējā pievadcaurulē ir sīciņš caurums, no kura tek laukā dzesēšanas šķidrums. Tā kā šī problēma tika ievērota, kamēr motors vēl nebija pārkarsis, viņi varēja aizbraukt uz tuvējo autoservisu.

Kā būtu jārīkojas, ja mašīna salūst uz šosejas? Pirmkārt, centieties mašīnu novietot pēc iespējas tālāk no brauktuves. Pasažieriem, it īpaši bērniem, vajadzētu palikt mašīnā ar piesprādzētām drošības jostām. Ja jums ir jābūt ārpus automašīnas, tad atrodieties pēc iespējas tālāk no satiksmes. Ieslēdziet avārijas gaismas signalizāciju un izlieciet pareizā attālumā avārijas zīmi. Lai parādītu, ka mašīnai ir tehniskas problēmas, paceliet motora pārsegu.

Ja akumulators ir izlādējies, automašīnu, iespējams, var iedarbināt ar citas automašīnas akumulatoru, izmantojot piedziņas vadus. Bet jāatceras, ka automašīnu akumulatori izdala ļoti viegli uzliesmojošu gāzi. Dzirkstele var ierosināt gāzes eksploziju, kuras rezultātā jūs varat tikt apšļākts ar stipru skābi. Tāpēc, ja jūs vai cilvēks, kas jums ir gatavs palīdzēt, neesat pārliecināti par to, kā iedarbināt automašīnu ar citu akumulatoru, labāk lūdziet palīdzību kādam, kas to labi zina.

Viss iepriekš minētais ļauj saprast, ka automašīnas tehniskā apkope ir nopietns pienākums. Neatkarīgi no tā, vai jūs veicat tikai ārkārtas remontdarbus vai kārtējo mašīnas tehnisko apkopi, vienmēr atcerieties: drošība ir galvenais!

[Zemsvītras piezīme]

^ 6. rk. Ja kādu remontdarbu veicat pirmo reizi, iegādājieties attiecīgās automašīnas remontdarbu rokasgrāmatu vai konsultējieties ar kādu, kam ir pieredze automašīnu remontēšanā. Ja jūsu automašīnā ir elektroniski vadības bloki vai citas sarežģītas ierīces, labāk būtu mašīnas remontu uzticēt mehāniķim, kam ir visas vajadzīgās iekārtas un atbilstoša kvalifikācija.

[Izceltais teksts 21. lpp.]

Negadījumi mēdz notikt tad, kad cilvēki lieto nepiemērotus instrumentus

[Ielogojums/Attēls 19. lpp.]

Lietas, kuras būtu labi turēt automašīnā

Rezerves ritenis un domkrats

Automašīnas piedziņas vadi

Instrumenti un aizsargbrilles

Kabatas lukturis

Trauki ar rezerves šķidrumiem (eļļa, ūdens, antifrīzs, bremžu šķidrums)

Armētā izolācijas lente

Rezerves drošinātāji

Vilkšanas trose

Kaste instrumentiem un šķidrumu traukiem

Lietas, kurām jābūt līdzi obligāti

Avārijas zīme

Medicīniskā aptieciņa

Ugunsdzēšamais aparāts