Vai jūs zināt?

(Atbildes ir atrodamas norādītajos Bībeles pantos, un tās var izlasīt arī žurnāla 27. lappusē. Papildu informāciju var atrast publikācijā ”Insight on the Scriptures” [”Rakstu izpratne”], ko izdevuši Jehovas liecinieki.)

 1. Kāpēc nav pareizi atriebties par sevi vai kādu citu? (Romiešiem 12:19.)

 2. Kāpēc Jehova ir aizliedzis tēlu pielūgsmi? (Jesajas 42:8.)

 3. Kāda bija Jēzus attieksme pret uzdevumu, ko viņam bija uzticējis Dievs? (Jāņa 4:34.)

 4. Kā sauc pilsētu, kurā Dāvidu svaidīja par ķēniņu un kura pirms Jeruzalemes bija valsts galvaspilsēta? (2. Samuēla 2:1—4.)

 5. Kādu dārgakmeni, saskaņā ar Jāņa vēstījumu, atgādināja varavīksne, kas ieskāva Jehovas troni? (Atklāsmes 4:3.)

 6. Kā sauc vienu no vietām, kurā Pāvils acīmredzot kādu laiku uzturējās, kad viņu kā ieslodzīto veda uz Romu? (Apustuļu darbi 28:13.)

 7. Ar kādiem tēlainiem vārdiem Jeremija apzīmēja Jeruzalemi, apraudādams tās iznīcināšanu? (Raudu Dziesmas 2:2.)

 8. Kā sauc valdnieku, kura priekšā Dāvids, baiļu pārņemts, izlikās vājprātīgs? (1. Samuēla 21:12—15.)

 9. Kāpēc svaidāmās eļļas izgatavošana pēc norādījumiem, ko Jehova bija devis Mozum, un tās lietošana personiskām vajadzībām tika sodīta ar nāvi? (2. Mozus 30:31—38.)

10. Kā sauc mācekli, kura dēļ Pāvils un Barnaba sastrīdējās un devās katrs uz savu pusi? (Apustuļu darbi 15:36—41.)

11. Kas, saskaņā ar Jāņa 3:16, jādara, lai iegūtu mūžīgu dzīvi?

12. Kā pirmā gadsimta kristieši sauca savus ticības biedrus? (3. Jāņa 15.)

13. Kuru cilvēku pazina pēc gaitas, kad viņš skrēja nodot ziņas Dāvidam? (2. Samuēla 18:27.)

14. Kāpēc Mozum tika liegta iespēja ieiet Apsolītajā zemē? (4. Mozus 20:7—12.)

15. Kas bija pazīstams ar to, ka brauca ratos ”kā ārprātīgs”? (2. Ķēniņu 9:20.)

 [Ielogojums 27. lpp.]

Atbildes

 1. Tāpēc, ka Jehova ir paziņojis: ”Man pieder atriebšana, es atmaksāšu.”

 2. Vienīgi viņš ir pielūgsmes cienīgs.

 3. Viņš to salīdzināja ar ēdienu.

 4. Hebrona.

 5. Smaragdu.

 6. Puteoli.

 7. ”Jūdas meita”.

 8. Gātas ķēniņš Ahišs.

 9. Eļļa tika uzskatīta par svētu, uzsverot, cik svarīgs un svēts ir viss, kas saistīts ar Jehovas pielūgsmi.

10. Marks.

11. Jātic Jēzum.

12. Draugi.

13. Ahimaācu.

14. Viņš rīkojās neapdomīgi un nepagodināja Jehovas vārdu, kad sagādāja ūdeni izraēliešiem.

15. Jehus.