Sāls — vienmēr augstu vērtēta prece

”JŪS esat zemes sāls,” saviem mācekļiem sacīja Jēzus. (Mateja 5:13.) Tā kā sāls ir konservējoša viela, ar vārdu ”sāls” daudzās senās un mūsdienu valodās tiek norādīts uz godu un cieņu.

Sāls simbolizē arī stabilitāti un pastāvīgumu. Bībeles laikos nopietna vienošanās tika saukta par ”sāls derību”, un tā tika apstiprināta, kopīgi ēdot ēdienus, kuriem pievienota sāls. (4. Mozus 18:19.) Mozus bauslībā bija iekļauta prasība apkaisīt ar sāli upurus, kas tika likti uz altāra, — tas norādīja uz nesabojātību.

Interesanti vēstures fakti

Vēstures gaitā vārāmā sāls tika uzskatīta par tik vērtīgu preci, ka tās dēļ izcēlās pat kari. Augstais nodoklis, ar ko Ludviķis XVI bija aplicis sāli, bija viens no iemesliem, kāpēc sākās Lielā franču revolūcija. Senos laikos sāls bija vērtīga maiņas prece. Piemēram, mauru tirgotāji mainīja gramu sāls pret gramu zelta, un dažas Centrālāfrikas ciltis sāls stieņus izmantoja naudas vietā. Vairākās valodās vārds ar nozīmi ”alga” ir atvasināts no latīņu sal (sāls), jo romiešu kareivji daļu algas saņēma sālī. Grieķi par sāli pirka vergus, un līdz ar to radās teiciens: ”Viņš nav savas sāls vērts.”

Viduslaikos izveidojās dažādi ar sāli saistīti māņticīgi priekšstati. Piemēram, sāls izgāšana tika uztverta kā ļauna zīme. Leonardo da Vinči freskā ”Svētais vakarēdiens” Jūdas Iskariota priekšā ir attēlota apgāzta sālnīca. Līdz pat 18. gadsimtam vieta pie dzīru galda ”augstāk” vai ”zemāk” par sāli norādīja uz personas sociālo stāvokli — cienījamākie sēdēja no sālstrauka tuvāk goda galam.

Kopš senseniem laikiem cilvēki ir pratuši iegūt vārāmo sāli no jūras ūdens, sāļezeriem un zemes dzīlēm. Kādā senā ķīniešu farmakoloģijas dokumentā ir runa par 40 dažādiem sāls veidiem, un tajā ir aprakstītas divas sāls ieguves metodes, kas ir ārkārtīgi līdzīgas mūsdienās izmantotajām. Arī tagad sāls tiek iegūta, ļaujot jūras ūdenim saules ietekmē iztvaikot. Pasaulē lielākais sāls rūpniecības uzņēmums, kurā sāls tiek iegūta šādā veidā, atrodas Sebastjana Viskaino līča piekrastē, Dienvidu Lejaskalifornijā (Meksika).

Interesants fakts: ir aprēķināts, ka, iztvaicējot visus pasaules okeānus, ”varētu iegūt vismaz 19 miljonus kubikkilometru akmeņsāls jeb apmēram 14,5 reizes lielāku tilpumu nekā Eiropas kontinenta tilpums virs paisuma pilnlīmeņa atzīmes”, rakstīts Britu enciklopēdijā. Un Nāves jūrā ūdens ir aptuveni deviņas reizes sāļāks nekā okeānā!

Kā sāls tiek izmantota mūsdienās

Sāls arī šajos laikos tiek augstu vērtēta — to pievieno ēdieniem garšas uzlabošanai, izmanto konservēšanā un ziepju un stikla ražošanā. Bet sevišķi interesanti sāls tiek izmantota sabiedrības veselības aprūpē. Daudzās pasaules valstīs sālij pievieno jodu, lai novērstu endēmisku joda deficītu, kas izraisa saslimšanu ar kāksli (vairogdziedzera palielināšanos) un smagākajos gadījumos garīgu nepilnvērtību. Vairākās valstīs kariesa profilaksei sāli bagātina ar fluoru.

Lai nodrošinātu labu veselību, ir svarīgi uzņemt pietiekamu daudzumu sāls — tā palīdz uzturēt pareizo asins tilpumu un regulē asinsspiedienu. Bet kā tad ar strīdīgo jautājumu par saistību starp sāls patēriņu un augstu asinsspiedienu? Ārsti vienmēr ir uzsvēruši, ka hipertensijas slimniekiem ir jāierobežo nātrija lietošana, it sevišķi sāls veidā. 30 līdz 50 procenti cilvēku, kas cieš no augsta asinsspiediena, ir jutīgi pret sāli. Viņu gadījumā ir pierādījies, ka, samazinot sāls lietošanu uzturā, ir iespējams pazemināt asinsspiedienu.

Bez sāls būtu ļoti grūti izbaudīt ēdienu, kā uz to norādīja Ījabs, jautādams: ”Vai tad sāju ēdienu var ēst bez sāls?” (Ījaba 6:6.) Mēs, bez šaubām, esam pateicīgi Radītājam, ”kas mums dod visu bagātīgi baudīt” un kas ir devis arī sāli, kura visos laikos ir augstu vērtēta. (1. Timotejam 6:17.)

 [Attēls 15. lpp.]

Daži sāls veidi: 1. jūras sāls ’Alaea (Havaju salas); 2. fleur de sel jeb ”sāls ziedi” (Francija); 3. nerafinēta jūras sāls; 4. sel gris jeb pelēkā sāls (Francija); 5. rupjā jūras sāls; 6. malta brūnā sāls (Indija)