Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Atmostieties!  |  Jūnijs 2002

Jūs tiekat ielūgti uz apgabala kongresu ”Dedzīgi Valstības sludinātāji”

Jūs tiekat ielūgti uz apgabala kongresu ”Dedzīgi Valstības sludinātāji”

 Jūs tiekat ielūgti uz apgabala kongresu ”Dedzīgi Valstības sludinātāji”

LATVIJĀ ir ieplānoti trīs kongresi. No 2. līdz 4. augustam notiks kongress latviešu valodā, bet no 9. līdz 11. un no 16. līdz 18. augustam — krievu valodā. Katrs no tiem risināsies trīs dienas, no piektdienas līdz svētdienai.

Piektdien kongress sāksies 10.30, bet sestdien un svētdien — 9.30, un katru dienu iesākumā atskanēs mūzika. Pirmajā dienā kongresa ievadrunai sekos runa, kurā būs iekļautas intervijas ar Valstības sludinātājiem. Pēc tās izskanēs runas ”Meklē savu prieku savā Kungā” un ”Aplieciniet savu pateicību”, un rīta daļa beigsies ar runu ”Valstības sludinātāju dedzība”, kurā tiks izvērsta kongresa tēma.

Piektdien pēcpusdienā būs iespējams noklausīties trīsdaļīgu runu sēriju ”Mihas pravietojumi mums dod spēku staigāt Jehovas vārdā”, kā arī runas ”Sargājiet sirdi, lai saglabātu morālu tīrību” un ”Izvairieties no maldināšanas”. Saistībā ar šīs dienas programmas pēdējo runu ”Pielūdziet vienīgo patieso Dievu” mums tiks sniegta īpaša palīdzība kristīgajā kalpošanā.

Sestdienas rīta programmā būs iekļautas trīs runas ar kopēju nosaukumu ”Valstības sludinātāji tur godā savu kalpošanu”. Tām sekos uzmundrinošas runas ”Kāpēc mums ”jālūdz bez mitēšanās” ” un ”Sarunas par garīgām tēmām uzmundrina”. Rīta daļas izskaņā visi varēs noklausīties runu par veltīšanos un kristīšanos, pēc kuras tiem, kas atbilst prasībām, būs iespēja kristīties.

Sestdien pēcpusdienā varēs dzirdēt pēdējo trīsdaļīgo runu sēriju šajā kongresā, kas sauksies ”Mūsu ticība tiek dažādi pārbaudīta”. Šīs runas stiprinās kristiešus, lai viņi, sastopoties ar pārbaudījumiem, spētu saglabāt neitralitāti. Sestdienas programmas nobeigumā būs iespējams noklausīties vienu no svarīgākajām programmas daļām — saviļņojošu runu ”Tuvojieties Jehovam”.

Svētdienas rīta programma, kurā īpaša uzmanība tiks pievērsta jauniešiem, sāksies ar runām ”Vai jūs paļaujaties uz Jehovu?” un ”Jaunieši, saistiet savu nākotni ar Jehovas organizāciju”. Otrajā runā 20 minūtes būs veltītas intervijām. Šīm runām sekos uzvedums par Jeremiju, kurš tad, kad viņš tika iecelts par pravieti, iebilda: ”Es esmu vēl jauns!” (Jeremijas 1:6.) Runā, kas izskanēs pēc uzveduma, tiks uzsvērts, ko mēs varam mācīties no uzvedumā attēlotajiem notikumiem. Pēcpusdienas programmā būs iekļauta arī publiskā runa ”Šīs pasaules aina mainās”.

Jūs noteikti tiksiet garīgi bagātināti, ja apmeklēsiet kongresu visas trīs dienas. Kongress notiks Rīgā, Vecmīlgrāvī, Atlantijas ielā 32.