Iet uz pamatdaļu

Iet uz saturu

”Tā ir gluži jauna pieeja!”

”Tā ir gluži jauna pieeja!”

SU ČONA, izglītības konsultante Dienvidkorejā, savās nodarbībās mēdz izmantot videomateriālus no vietnes jw.org. Viņa stāsta: ”Skolēniem ļoti patīk animācijas filma Kas ir īsts draugs?. To noskatījušies, daudzi izteicās: ”Man vēl nekad nebija nācies domāt par draudzību no šādas puses. Tā ir gluži jauna pieeja!” Vairāki jaunieši sacīja, ka tad, kad viņiem būs vajadzīgs kāds padoms, viņi meklēs informāciju šajā vietnē.” Su Čona vēl piebilst: ”Es ieteicu šo video daudziem saviem kolēģiem, un viņi bija priecīgi par tik labu palīglīdzekli, kas var noderēt, vadot nodarbības.”

Skolēni Dienvidkorejā ir ļoti atzinīgi novērtējuši arī animācijas filmu Kā aizstāvēt sevi, neliekot lietā dūres. Kāda sieviete no organizācijas, kas nodarbojas ar vardarbības novēršanu jauniešu vidū, parādīja šo filmu grupai skolēnu. ”Sava pievilcīgā grafiskā risinājuma dēļ šis video piesaistīja daudzu jauniešu uzmanību,” viņa teica. ”Turklāt tas ir praktisks, jo parāda ne tikai to, kā reaģēt uz vardarbīgu izturēšanos, bet arī kā no tās izvairīties.” Minētā organizācija lūdza atļauju šo video izmantot nodarbībās, ko tā rīko daudzās pamatskolās un vidusskolās. Šis lūgums tika apmierināts. Videomateriālus, kas atrodami vietnē jw.org, izmanto pat policijas darbinieki.

Visi ir sirsnīgi aicināti paši ieskatīties šajā interneta vietnē. To ir vienkārši lietot, un visus tajā atrodamos materiālus — gan audioierakstus, gan filmas, gan Bībeli un citas publikācijas — var lejupielādēt bez maksas.