Kur var rast palīdzību tie, ko māc sēras?

Šajos rakstos ir pievērsta uzmanība tam, kādas jūtas var pārņemt, ja nomirst tuvs cilvēks, kā arī sniegti praktiski ieteikumi tiem, kas sēro.