Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Atmostieties!  |  Nr. 3 2017

 BĪBELES VIEDOKLIS

Eņģeļi

Eņģeļi

Eņģeļi ir attēloti literāros darbos, gleznās un filmās. Bet kas ir eņģeļi, un kāds ir viņu uzdevums?

Kas ir eņģeļi?

KAS TEIKTS BĪBELĒ

 

Pirms Dievs radīja materiālo Visumu un pirmos cilvēkus, viņš jau bija radījis saprātīgas būtnes, kas ir augstākas nekā cilvēki. Tās ir daudz varenākas par mums, un, tāpat kā Dievs, tās dzīvo sfērā, kas mums nav sasniedzama un saredzama. (Ījaba 38:4, 7.) Bībelē šīs augstākās būtnes ir sauktas par eņģeļiem un gariem. (Ebrejiem 1:13, 14.) *

Cik daudz ir eņģeļu? To skaits ir milzīgs. Ap Dieva troni ir ”miriāžu miriādes” jeb ”desmitiem tūkstošu reižu desmitiem tūkstošu” eņģeļu. (Atklāsmes 5:11, zemsvītras piezīme.) Ja šie vārdi jāsaprot burtiski, tad eņģeļu ir simtiem miljonu.

”Es paskatījos un izdzirdēju daudzu eņģeļu balsi, kuri bija ap troni, ..to skaits bija miriāžu miriādes un tūkstošu tūkstoši.” (Atklāsmes 5:11.)

Ko eņģeļi darīja senatnē?

KAS TEIKTS BĪBELĒ

 

Eņģeļi bieži kalpoja par Dieva pārstāvjiem un vēstnešiem. * Tāpat Bībelē ir stāstīts, ka Dieva uzdevumā viņi veica brīnumus. Dievs sūtīja eņģeli, lai svētītu Ābrahāmu un apturētu viņu, kad viņš grasījās upurēt savu dēlu Īzāku. (1. Mozus 22:11—18.) Kāds eņģelis parādījās Mozum degošā krūmā, lai paziņotu vēsti, kas izmainīja Mozus dzīvi. (2. Mozus 3:1, 2.) Kad pravietis Daniēls bija iemests lauvu bedrē, ”Dievs sūtīja savu eņģeli un aizturēja lauvām rīkli”. (Daniēla 6:22.)

”Tā Kunga eņģelis viņam [Mozum] parādījās uguns liesmā, kas izšāvās no ērkšķu krūma.” (2. Mozus 3:2.)

 Ko eņģeļi dara tagad?

KAS TEIKTS BĪBELĒ

 

Mēs nevaram zināt visu, ko eņģeļi mūsdienās dara. Tomēr no Bībeles izriet, ka viņi ir iesaistīti tajā, lai palīdzētu godprātīgiem cilvēkiem iepazīt Dievu. (Apustuļu darbi 8:26—35; 10:1—22; Atklāsmes 14:6, 7.)

Jehova patriarham Jēkabam sūtīja sapni, kurā eņģeļi kāpa augšup un lejup pa kāpnēm. To viens gals atradās uz zemes, bet otrs — sniedzās debesīs. (1. Mozus 28:10—12.) Šis sapnis norādīja, ka Dievs Jehova saviem eņģeļiem dod dažādus uzdevumus, lai tie palīdzētu viņa uzticīgajiem kalpiem uz zemes. (1. Mozus 24:40; 2. Mozus 14:19; Psalms 34:8.)

”Lūk, uz zemes bija kāpnes uzslietas, bet to augšgals sniedzās debesīs, un lūk, Dieva eņģeļi kāpa pa tām augšup un lejup.” (1. Mozus 28:12.)

^ 6. rk. Bībelē ir atklāts, ka daļa eņģeļu sacēlās pret Dievu, un šie ļaunie eņģeļi ir nosaukti par dēmoniem. (Lūkas 10:17—20.)

^ 11. rk. Bībeles senebreju un grieķu oriģināltekstā lietotie vārdi, kas tulkoti ”eņģelis”, nozīmē ”vēstnesis”.