Vai Bībele ir grāmata no Dieva? Vai arī tajā ir lasāmas tikai cilvēku domas?

Šajā ”Atmostieties!” numurā ir apskatītas trīs pierādījumu grupas, kas liecina, ka Bībele ir grāmata no Dieva.