KO SEVĪ IETVER ATBILDĪBAS SAJŪTA?

Atbildīgs cilvēks ir uzticams. Viņš paveic to, kas viņam tiek uzticēts, un izdara to noteiktajā laikā.

Arī pavisam mazi bērni var mācīties būt atbildīgi, kaut arī viņu iespējas vēl ir ierobežotas. ”Gada un trīs mēnešu vecumā bērns sāk paklausīt vecāku norādījumiem, un pusotra gada vecumā bērns jau vēlas darīt to, ko liek vecāki,” teikts grāmatā Parenting Without Borders (Vecāki bez robežām). ”Daudzās kultūrās vecāki pamazām iesaista mājas darbos bērnus, kad tie ir piecu līdz septiņu gadu vecumā, un bērni, arī būdami tik mazi, ir spējīgi palīdzēt.”

KĀPĒC BŪT ATBILDĪGAM IR SVARĪGI?

Bieži gadās, ka jaunieši aiziet no mājām, lai sāktu patstāvīgu dzīvi, bet, saskārušies ar grūtībām, atgriežas atpakaļ pie vecākiem. Nereti tā notiek tāpēc, ka viņi nekad nav mācīti, kā apieties ar naudu, organizēt mājas soli un tikt galā ar ikdienas pienākumiem.

Tāpēc ir saprātīgi mācīt bērnam prasmes, kas noderēs, kad viņš būs pieaudzis. ”Jūs taču negribat, lai bērns no jums būtu pilnībā atkarīgs līdz astoņpadsmit gadu vecumam, un tad ļaut viņam doties plašajā pasaulē,” teikts grāmatā How to Raise an Adult (Kā sagatavot savu atvasi pieaugušo dzīvei).

KĀ IEMĀCĪT ATBILDĪBAS SAJŪTU?

Uzdodiet apkopt mājas soli.

BĪBELES PRINCIPS. ”Kur tiešām dara darbu, tur visa kā pietiek.” (Salamana Pamācības 14:23.)

Mazi bērni grib darīt to pašu, ko vecāki. Jūs varat izmantot šo dabisko vēlmi un uzdot viņiem kaut ko paveikt mājās.

Daži vecāki nelabprāt to dara. Viņi domā, ka skolas vecuma bērniem jau tāpat katru dienu ir jāpilda kalns ar mājas darbiem, tāpēc nevēlas vēl vairāk viņus noslogot.

Taču šķiet, ka tie bērni, kas palīdz vecākiem mājās, daudz sekmīgāk tiek galā ar pienākumiem skolā, jo viņi iemācās līdz galam paveikt uzdoto. Bez tam grāmatā Vecāki bez robežām ir atzīmēts, ka tad, ”ja mēs neņemam vērā bērnu vēlmi palīdzēt, kamēr viņi vēl ir mazi, ar laiku viņi sāk domāt, ka palīdzēt citiem nav svarīgi.. Turklāt viņi sāk uzskatīt, ka viss grozās ap viņiem.”

Tas liecina, ka, rūpējoties par mājas soli, bērni mācās ne tikai ņemt, bet arī dot. Līdz ar to bērniem  ir vieglāk saprast, ka viņiem ir svarīga nozīme ģimenes dzīvē, kā arī atbildība tās priekšā.

Māciet bērnu uzņemties atbildību par savām kļūdām.

BĪBELES PRINCIPS. ”Paklausi padomam un iedziļinies audzināšanas pamācībās, lai tu pēc tam būtu gudrs.” (Salamana Pamācības 19:20.)

Ja jūsu bērns iekuļas nepatikšanās, piemēram, viņš ir sabojājis kaut ko, kas pieder citam, centieties izvairīties no vēlmes slēpt viņa nodarījumu. Bērns ir spējīgs uzņemties atbildību par savu rīcību un apzināties sekas, piemēram, atvainoties un, ja iespējams, atlīdzināt zaudējumu.

Savu kļūdu atzīšana bērnam palīdz

  • būt godīgam un uzņemties atbildību par izdarīto;

  • nevainot citus;

  • nemeklēt attaisnojumus;

  • atvainoties, kad tas ir vietā.