Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Atmostieties!  |  Nr. 2 2016

Ko jūs zināt par Jehovas lieciniekiem?

Ko jūs zināt par Jehovas lieciniekiem?

Varbūt jūs esat redzējuši, kā mēs sludinām labo vēsti. Iespējams, jūs esat par mums lasījuši ziņās vai dzirdējuši par mums no citiem. Bet cik daudz jūs tiešām zināt par Jehovas lieciniekiem?

PĀRBAUDIET SAVAS ZINĀŠANAS

Pie katra apgalvojuma atzīmējiet, vai tas ir pareizs vai nepareizs.

PAREIZI NEPAREIZI

 1. Jehovas liecinieki ir kristieši.

 2. Jehovas liecinieki ir kreacionisti.

 3. Jehovas liecinieki atsakās no medicīniskas palīdzības.

 4. Jehovas liecinieki atzīst visu Bībeli.

 5. Jehovas liecinieki izmanto tikai savu Bībeles tulkojumu.

 6. Jehovas liecinieki savu Bībeles tulkojumu ir pieskaņojuši saviem uzskatiem.

 7. Jehovas liecinieki neko nedara sabiedrības labā.

 8. Jehovas liecinieki uz citu reliģiju piekritējiem skatās no augšas.

Atbildes var atrast nākamajās lappusēs.

 1.  1. PAREIZI. Mēs cenšamies cieši sekot Jēzus Kristus mācībām un paraugam. (1. Pētera 2:21.) Tomēr daudzējādā ziņā mēs atšķiramies no citām reliģijām, kas sevi dēvē par kristīgām. Piemēram, mēs uzskatām, ka, saskaņā ar Bībeli, Jēzus ir Dieva Dēls, nevis trīsvienības daļa. (Mateja 16:16; Marka 12:29.) Mēs neticam nemirstīgai dvēselei un neredzam bībelisku pamatojumu apgalvojumam, ka Dievs mūžīgi moka cilvēkus ellē. Tāpat mēs neuzskatām, ka cilvēkiem, kas vada draudzi, būtu jāpiešķir tituli, kas viņus paaugstinātu pār citiem. (Salamans Mācītājs 9:5; Ecēhiēla 18:4; Mateja 23:8—10.)

 2. 2. NEPAREIZI. Mēs ticam, ka Dievs ir visa Radītājs. Bet mēs neesam kreacionisma piekritēji, jo vairāki kreacionistu uzskati ir pretrunā ar Bībeli. Piemēram, daži kreacionisti apgalvo, ka katra no sešām radīšanas dienām bija 24 stundas gara. Tomēr vārds ”diena” Bībelē var apzīmēt ļoti garu laika posmu. (1. Mozus 2:4, LB-2012; Psalms 90:4.) Tāpat daļa kreacionistu māca, ka Zeme ir tikai nedaudzus tūkstošus gadu veca. Tomēr, saskaņā ar Bībelē rakstīto, Zeme un Visums eksistēja jau ilgi pirms sešām radīšanas dienām. 1 (1. Mozus 1:1.)

 3. 3. NEPAREIZI. Mēs pieņemam medicīnisko palīdzību. Līdzīgi pirmā gadsimta kristietim Lūkam, kas bija ārsts, arī daži Jehovas liecinieki ir ārsti. (Kolosiešiem 4:14.) Tomēr mēs atsakāmies no tādiem ārstēšanas paņēmieniem, kas ir pretrunā ar Bībeles principiem. Piemēram, mēs nepieņemam asins pārliešanu, jo Bībelē ir dots norādījums atturēties no asinīm. (Apustuļu darbi 15:20, 28, 29.)

  Tomēr mēs rūpējamies, lai mēs paši un mūsu ģimenes locekļi saņemtu vislabāko ārstēšanu. Bezasins ārstēšanas metodes, kas tika izstrādātas ar mērķi palīdzēt Jehovas lieciniekiem, tagad tiek izmantotas ļoti plaši. Mūsdienās daudzās valstīs jebkurš pacients var izvēlēties bezasins ārstēšanu un tā pasargāt sevi no riska, kas saistīts ar asins pārliešanu, piemēram, dažādām slimībām, imūnsistēmas reakcijām un mediķu pieļautajām kļūdām.

 4. 4. PAREIZI. Mēs uzskatām, ka visa Bībele ir ”Dieva iedvesmota.. un.. noderīga”. (2. Timotejam 3:16.) Tas attiecas gan uz Veco Derību, gan uz Jauno Derību, kā bieži dēvē šīs Bībeles daļas. Parasti mēs tās saucam par Ebreju rakstiem un Grieķu rakstiem. Tādējādi nerodas iespaids, ka kāda no Bībeles daļām ir novecojusi un vairs nav vajadzīga.

 5.  5. NEPAREIZI. Pētot Bībeli, mēs izmantojam dažādus tulkojumus. Taču valodās, kurās tas ir pieejams, mēs dodam priekšroku Svēto Rakstu Jaunās pasaules tulkojumam, jo tas ir precīzs un viegli lasāms un tajā ir lietots Dieva vārds Jehova. Piemēram, kāda Bībeles tulkojuma ievadā ir nosaukti 79 cilvēki, kas kaut kādā veidā bija iesaistīti tā tapšanā. Tomēr šajā pašā Bībeles tulkojumā ne reizi nav minēts Bībeles autora — Dieva Jehovas — vārds! Turpretī Jaunās pasaules tulkojumā Dieva vārds ir lietots tūkstošiem reižu — visur, kur tas ir sastopams oriģināltekstā. 2

 6. 6. NEPAREIZI. Kad mēs atklājam, ka mūsu uzskati kaut kādā ziņā nesaskan ar Bībeli, mēs tos labojam. Jau ilgi pirms 1950. gada, kad iznāca Jaunās pasaules tulkojuma pirmā daļa, mēs izmantojām citus pieejamos tulkojumus un tā veidojām savus uzskatus.

 7. 7. NEPAREIZI. Mūsu kalpošana nāk par labu sabiedrībai. Piemēram, mēs daudziem cilvēkiem esam palīdzējuši atbrīvoties no narkotiku un alkohola atkarības. Mēs visā pasaulē organizējam kursus, kas tūkstošiem cilvēku palīdz apgūt prasmi lasīt un rakstīt. Tāpat mēs sniedzam praktisku palīdzību dabas katastrofās cietušajiem — gan Jehovas lieciniekiem, gan citiem cilvēkiem. Mēs cenšamies sniegt arī emocionālu un garīgu atbalstu, kas šādās reizēs ir ļoti vajadzīgs. 3

 8. 8. NEPAREIZI. Mēs sekojam Bībeles padomam ”godāt visdažādākos cilvēkus” neatkarīgi no viņu reliģiskajiem uzskatiem. (1. Pētera 2:17.) Piemēram, dažās valstīs ir vairāki simti tūkstošu Jehovas liecinieku. Tomēr mēs nemēģinām ietekmēt politiķus un varas iestādes, lai tās ierobežotu vai aizliegtu citu reliģiju darbību. Tāpat mēs neaicinām pieņemt tādus likumus, kas uzspiestu sabiedrībai mūsu morāles principus un reliģiskos uzskatus. Gluži pretēji, mēs pret citiem izturamies ar tādu pašu iecietību, kādu sagaidām no viņiem. (Mateja 7:12.)

Šajā rakstā ir ietverta informācija, kas atrodama mūsu oficiālajā interneta vietnē jw.org/lv. Lai uzzinātu vairāk, skatieties PAR MUMS > BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI.

^ 1. Šī iemesla dēļ mēs, pretstatā daudziem kreacionistiem, neapstrīdam zinātniskos faktus, kas liecina, ka Zeme varētu būt miljardiem gadu veca.

^ 2. Jaunās pasaules tulkojumam ir vēl kāda iezīme: to var saņemt bez maksas. Tas miljoniem cilvēku dod iespēju lasīt Bībeli savā dzimtajā valodā. Jaunās pasaules tulkojums tagad ir pieejams aptuveni 130 valodās. To pat var lasīt tiešsaistē www.jw.org.

^ 3. Daļu no ziedojumiem mēs izmantojam, lai sniegtu palīdzību katastrofās cietušajiem. (Apustuļu darbi 11:27—30.) Tā kā visu darbu paveic brīvprātīgie strādnieki, piešķirtie līdzekļi tiek izmantoti nepieciešamās palīdzības sniegšanai, nevis administratīvo izdevumu segšanai.