Iet uz pamatdaļu

Iet uz otro izvēlni

Iet uz saturu

Jehovas liecinieki

Latviešu

Atmostieties!  |  Nr. 1 2017

 ĢIMENĒM | LAULĪBA

Kā dzīvesbiedri var apliecināt, ka augstu vērtē viens otru

Kā dzīvesbiedri var apliecināt, ka augstu vērtē viens otru

PROBLĒMA

Lai laulība būtu laimīga, ir ļoti būtiski, lai dzīvesbiedri neskopotos ar atzinīgiem vārdiem. Taču daudzi vīri un sievas ar laiku vairs neievēro dzīvesbiedra labās īpašības, kur nu vēl uzslavē viņu par tām. Grāmatā Emotional Infidelity (Emocionālā neuzticība) kāds ģimenes konsultants norāda, ka daudzi pāri, kas pie viņa vēršas, ”vairāk domā par to, kā [viņu laulībā] nav, nekā par to, kas tajā ir”. Šis speciālists raksta: ”Viņi ierodas manā kabinetā, lai pastāstītu, kas ir jāmaina, nevis kas jau ir labi. Viņi visi pieļauj vienu un to pašu kļūdu — nesaka otram atzinīgus vārdus, tā liedzot viņam justies mīlētam.”

Ko dzīvesbiedri var darīt, lai izvairītos no šādas kļūdas?

KAS JUMS JĀZINA

Atzinīgi vārdi var mazināt spriedzi laulībā. Kad vīrs un sieva cenšas pamanīt viens otra labās īpašības un izteikties par tām atzinīgi, viņu attiecības parasti uzlabojas. Ja viņi viens otram ļauj justies augstu vērtētiem, tas var mazināt pat nopietnu stresu.

Sievām. ”Daudzas sievietes pat neaptver, cik neiedomājams spiediens jāizjūt vīriem, gādājot par ģimeni,” teikts iepriekš minētajā grāmatā. Ir valstis, kur vīrs ir pakļauts šādam spiedienam pat tad, ja algotu darbu strādā arī sieva.

Vīriem. Vīri nereti par zemu novērtē to, ko ģimenes labā dara sieva, vai nu strādājot laicīgu darbu, vai audzinot bērnus vai arī veicot mājas soli. Fiona *, kas ir precējusies aptuveni trīs gadus, stāsta: ”Mēs visi pieļaujam kļūdas, un kad man gadās kļūdīties, es jūtos slikti. Tāpēc, kad vīrs atzinīgi izsakās, piemēram, par to, ko esmu paveikusi mājās, es saprotu, ka viņš mani mīl par spīti manām nepilnībām. Es jūtu, ka viņš mani atbalsta, un tas man liek justies labāk.”

Turpretī, ja vīrs sievas pūles uzskata par pašsaprotamām, tas pat var apdraudēt uzticību laulībā. ”Ja nav sajūtas, ka dzīvesbiedrs tevi augstu vērtē, ir viegli pieķerties kādam, kas ļauj justies augstu vērtētai,” saka kāda precēta sieviete, vārdā Valērija.

 KO JŪS VARAT DARĪT

Esiet vērīgi. Nākamās nedēļas laikā pievērsiet uzmanību sava dzīvesbiedra labajām īpašībām. Tāpat centieties pamanīt, ko jūsu dzīvesbiedrs dara, lai mājās viss ritētu gludi, — iespējams, kaut ko tādu, ko jūs līdz šim uzskatījāt par pašsaprotamu. Nedēļas beigās izveidojiet sarakstu, kurā atzīmējiet 1) īpašības, ko jūs augstu vērtējat savā dzīvesbiedrā, un 2) darbus, ko otrs ir paveicis ģimenes labā. (Bībeles princips — Filipiešiem 4:8.)

Kāpēc ir jābūt vērīgiem? ”Pēc dažiem laulībā pavadītiem gadiem ir viegli sākt pret savu dzīvesbiedru izturēties nevērīgi — pārstāt pamanīt labo, ko viņš dara, un sākt koncentrēties uz to, ko viņš nedara,” saka Ērika.

Padomājiet: ”Vai sava dzīvesbiedra pūliņus es uzskatu par pašsaprotamiem?” Sievas, vai jūs atturaties vīram pateikties, ja viņš, piemēram, mājās kaut ko salabo, jo uzskatāt, ka šādi darbi ir viņa pienākums? Vīri, vai jūs uzskatāt, ka par pūlēm, ko sieva iegulda bērnu audzināšanā, viņa nav pelnījusi uzslavu, jo vienkārši dara to, kas no viņas tiek gaidīts? Izvirziet mērķi pamanīt visu, ko dzīvesbiedrs veic ģimenes labā, — vai tas būtu kaut kas liels vai mazs — un pateikties par to. (Bībeles princips — Romiešiem 12:10.)

Neskopojieties ar uzslavām. Bībelē mēs tiekam mudināti būt pateicīgi. (Kolosiešiem 3:15.) Tāpēc veidojiet paradumu pateikties dzīvesbiedram. Kāds vīrietis, vārdā Džeimss, teica: ”Kad sieva mani uzslavē par to, ko es daru, es jūtu pamudinājumu vēl vairāk pūlēties būt par labu vīru un dot lielāku ieguldījumu laulības stiprināšanā.” (Bībeles princips — Kolosiešiem 4:6.)

Vīrs un sieva, kas viens otram apliecina pateicību un saka atzinīgus vārdus, stiprina savas attiecības. ”Es uzskatu, ka daudzas laulības būtu bijis iespējams glābt, ja abi laulātie koncentrētos uz to, kas viņiem otrā patīk,” izteicās kāds precēts vīrietis, kuru sauc Maikls. ”Rodoties problēmām, viņi nedomātu par iespēju saraut laulības saites, jo viņiem vienmēr būtu prātā, cik viņu dzīvesbiedrs ir labs.”

^ 9. rk. Daži vārdi ir mainīti.