Dažādās reliģijās pastāv pilnīgi pretēji viedokļi par to, kas ir dvēsele un kas ar to notiek, kad cilvēks nomirst. Bet Bībelē uz šiem jautājumiem ir atrodamas skaidras atbildes.

Vai dvēsele ir nemirstīga?

KĀDI UZSKATI IR IZPLATĪTI.

Daudzi tic, ka dvēsele ir nemirstīga. Daļa cilvēku uzskata, ka dvēsele pēc nāves pārdzimst citā ķermenī un šis cikls nemitīgi atkārtojas. Vēl pastāv viedoklis, ka pēc nāves dvēsele nonāk citā sfērā, piemēram, debesīs vai ellē.

KAS TEIKTS BĪBELĒ.

Bībelē nav mācīts, ka dvēsele ir nemirstīga. Tajā bieži vien ir minēts, ka dvēsele var nomirt. Pravietis Ecēhiēls, kas, Dieva iedvesmots, sarakstīja vienu no Bībeles grāmatām, norādīja, ka dvēsele, kas grēko, var tikt sodīta ar nāvi.

”Kura dvēsele grēko, tai jāmirst.” (Ecēhiēla 18:4)

Vai dvēsele var pastāvēt atsevišķi no ķermeņa?

KĀDI UZSKATI IR IZPLATĪTI.

Dvēsele mājo cilvēka ķermenī, kamēr viņš ir dzīvs, bet pēc nāves tā ķermeni atstāj.

KAS TEIKTS BĪBELĒ.

Senebreju valodas vārdu, kas Bībelē ir tulkots ”dvēsele”, var tulkot ”elpotājs”. Pirmās Mozus grāmatas 46. nodaļas 18. pantā, runājot par kādu sievieti, ir rakstīts, ka viņa bija laidusi pasaulē ”dvēseles” — bērnus, kas ir dzīvi un elpo. Dažreiz minētais senebreju vārds ir attiecināts pat uz dzīvniekiem. Turklāt Bībelē ir teikts, ka dvēselei ”gribas ēst”. (5. Mozus 12:20.) Vai dvēselei būtu vajadzīgs elpot un ēst, ja tā būtu kaut kas tāds, kas var pastāvēt atsevišķi no ķermeņa? Bībelē ar vārdu ”dvēsele” visbiežāk ir domāts viss cilvēks kopumā — gan tā ķermenis, gan emocijas, gan personība.

”Viņa dzemdēja.. sešpadsmit dvēseles.” (1. Mozus 46:18, LB-65r)

 Kas notiek ar dvēseli, kad iestājas nāve?

KAS TEIKTS BĪBELĒ.

Kad cilvēks nomirst, viņa miesa sairst un tāpat izgaist viņa apziņa. Bībelē var lasīt: ”Pazemē.. nav ne darba, ne vairs kādu pārdomu, ne atziņas, nedz gudrības.” (Salamans Mācītājs 9:10.) Vēl tajā ir nepārprotami teikts, ka pēc nāves cilvēki ”atgriežas pīšļos, un tanī pat brīdī viņu nodomi aiziet bojā”. (Psalms 146:4.) Dvēsele, kas ir mirusi, atrodas pilnīgas bezdarbības stāvoklī, tāpēc Bībelē nāve bieži ir salīdzināta ar miegu. (Mateja 9:24.)

KĀPĒC TAS IR SVARĪGI?

Kad nomirst kāds tuvs cilvēks, ir dabiski domāt par šādiem jautājumiem: kur viņš atrodas? Kas ar viņu notiek? Vai viņš cieš? Tā kā Bībelē ir apliecināts, ka mirušie neko neapzinās, ir skaidrs, ka pēc nāves cilvēks vairs necieš, un šī sapratne sniedz lielu mierinājumu. Turklāt Dievs Jehova ir apsolījis nākotnē celt augšā mirušos, proti, dvēseles, kas ir aizmigušas nāves miegā un neko neapzinās. (Jesajas 26:19.)

”Nomirušie.. vispār nezina vairāk nekā.” (Salamans Mācītājs 9:5)