Iet uz pamatdaļu

Labās vēsts sludināšana

LABĀS VĒSTS SLUDINĀŠANA

Sludināšana nomaļās vietās Īrijā

Kādas ģimenes locekļi dalās pieredzē, kā viņi ir kļuvuši saliedētāki, sludinādami labo vēsti nomaļā teritorijā.

LABĀS VĒSTS SLUDINĀŠANA

Sludināšana nomaļās vietās Īrijā

Kādas ģimenes locekļi dalās pieredzē, kā viņi ir kļuvuši saliedētāki, sludinādami labo vēsti nomaļā teritorijā.

Videoklips. Stends, kas piesaista uzmanību

Uzziniet, kā īpašā sludināšanas kampaņā Manhetenā (ASV, Ņujorka) tika pievērsta cilvēku uzmanība Bībeles literatūrai.

Sludināšana nomaļās vietās Austrālijā

Uzziniet par kādu Jehovas liecinieku ģimeni, kas devās nedēļu ilgā aizraujošā ceļojumā, lai sludinātu Bībeles vēsti cilvēkiem, kuri dzīvo Austrālijas vidienē.

Sludināšana Ksingu upes krastos

Grupa liecinieku 15 metru garā laivā devās sludināt Dieva valstību tiem, kas dzīvo ciematos upes krastos.

Izmantosim JW.ORG, lai izplatītu Bībeles vēsti

Jehovas liecinieki, gan jauni, gan veci, labprāt izmanto pārveidoto vietni, lai pēc iespējas vairāk cilvēku uzzinātu labo vēsti par Dieva valstību.