Kāds Bībeles pants pārliecināja Erkulisu, ka viņš var atbrīvoties no savas agresīvās dabas un attīstīt kristīgas īpašības.